การก ร ว ดน้ำให้ถูกต้อง คนที่ชอบทำบุญควรรู้ไว้

สิ่งหนึ่งเวลาเราเข้าวัดทำบุญ หรือ การใส่บาตร สิ่งสุดท้ายเรามักจะทำหลังทำบุญรับพรเสร็จคือ การก ร ว ดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มหรือบรรพบุรุษที่ล่ ว งลั บไปแล้ว

แต่รู้หรือไม่ว่าหากเราก ร ว ดน้ำไม่ถูกวิ ธี อานิสงส์การทำบุญครั้งนี้จะไม่ค่อยได้รับอ ย่ างเต็มที่เท่าไหร่ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูวิ ธีในการก ร ว ดน้ำที่ถูกต้อง ได้อานิสงส์มากล้น

เข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน สวดมนต์ ฟังเทศน์ฟังธรรมนั้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หล า ยๆได้ปฏิบัติกัน มาเป็นเวลาเนิ่นนาน และในทุกครั้งที่เราได้ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นการก ร ว ดน้ำเป็นสิ่งห นึ่ งที่เราทำอ ย่ างเป็นประจำหลังจากการทำบุญ

มือขวาจับที่ภาชนะ มือซ้ายคอยช่วยประคองค่อยๆรินน้ำสะอาดใส่ลงไปในภาชนะที่รองรับ แล้วก็ให้สวดมนต์บทก ร ว ดน้ำ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หล า ยๆคนทำอ ย่ างเป็นประจำหลังจากที่ทำบุญ

รับรู้ได้ทั่วกันว่าวิ ธีการนี้เรียกกันว่า การก ร ว ดน้ำ การก ร ว ดน้ำนั้นจะเป็นการแผ่ส่วนบุญกุศลที่เราได้ทำให้กับตนเอง เจ้าก ร ร มนายเ ว ร และเทวดาประจำตัวตัวที่เราจะตั้งใจทำบุญไปให้

ในสิ่งใดที่เคยทำ ผิ ด พลาด ทำในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจ หากเราก ร ว ดน้ำทำบุญด้วยความซื่อสัตย์และด้วยใจจริง บุญเรานี้จะส่งผลไปให้กับผู้ที่เราตั้งใจจะทำไปให้ ให้เขาได้รับผลบุญให้มีความสุข ทั้งยังช่วยล ด กร ร ม

ในการก ร ว ดน้ำนั้นหากต้องการที่จะให้ผลบุญส่งไปถึงจิต วิ ญ ญาณที่แท้จริงให้ได้รับผลบุญผลอนิสง ตัวเราเองจะต้องมีการก ร ว ดน้ำอ ย่ างถูกต้องถูกวิ ธี สำหรับในวันนี้เราได้นำวิ ธีการก ร ว ดน้ําที่ถูกต้องมาฝากให้กับทุกท่านกัน หล า ยคนจะยังคงทำวิ ธีกันอยู่

การก ร ว ดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหาก ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ

จะเป็นอานิสงส์ช่วยเราทำให้เรานั้นไม่เ จ็ บป่ ว ย แ ค ล้ วค ล า ดจากภั ยใดๆ เหตุที่เราไม่ต้องก ร ว ดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับจิตที่คิดไม่ดีกับเรา เหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเราทำผิ ดขั้ น ต อ นก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้นนั่นเอง

การก ร ว ดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การก ร ว ดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา การก ร ว ดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเราราบรื่น ไม่มีปัญหา ขั้ น ต อ นการก ร ว ดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือ แต่ก่อนที่จะก ร ว ดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา

ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ที่ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าได้แวะ อ ย่ าได้เวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรด กล า ยเป็นโภคท รั พ ย์ ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

จะทำให้ได้รับผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต บุญกุศลนี้อ ย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นและคนรอบข้างได้รับรู้ ถือได้ว่าเป็นการแบ่งบุญอันยิ่งใหญ่แล้วชีวิตของเราจะพบเจอแต่เรื่องราวที่ดี ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

ที่มา Postsara Postsod