กาแฟแก้วโปรด บอ กตัวตนที่แท้จริงและอาชีพที่จะทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองได้

วันนี้เรามีเกมทำนายอาชีพที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณนั้นเจริญรุ่งเรืองและยังบอ กความเป็นตัวตนของคุณได้ ให้คุณนั้นเลือ กกาแฟรสช าติโปรดของคุณมา 1 แก้ว เมื่อเลือ กกาแฟได้แล้ว เราไปอ่ า นคำทำนายพร้อมๆ กัน

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 1

คุณเป็นคนรักอิสระ ชอบความแปลกใหม่ เ ส พ ติ ด ความท้าทาย ไม่ชอบทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆซาก ๆ เหมือนกับ ห นู ปั่ นจักร เป้าหมายของคุณคือ การได้เปิดประตูบานใหม่ ในทุก ๆ

วันของชีวิต แถมยังจัดระเบียบชีวิตได้ เป็นอย่ างดี มีความละเอียดรอบคอบแล้ว ยังมีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้อีก ต่างหากคุณ จึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียด และความอ ดทนสูง เช่นพนักงาน ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ เลขานุการ

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 2

คุณเป็นคนสมถะเ รียบง่ายพอใจ กับไลฟ์สไตล์มินิมอล หากเห็นแววดราม่าลอยมา แต่ไกล

คุณจะรีบถอยห่าง จากเส้นทางนั้น ทันที ไม่ใช่ว่าคุณเป็น คนขี้ขลาด แต่เป็นเพราะ คุณรักความสงบ ไม่ชอบการทะเลาะ เบาะแว้ง กับใคร ถ้าเลี่ยงไม่ได้

คุณจะนำ หลักจิตวิทย ามาใช้ เป็นวิธีสงบศึกอย่ างละมุน ละม่อม คุณจึงเหมาะกับงาน ที่ต้องใช้สกิลไกล่เกลี่ย เช่นที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 3

คุณเป็นคนช่างสังเกต ชอบจัดแจง สิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ระเบียบ รู้จักพัฒนาตนเอ งและคนใกล้ชิดให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ นอ กเหนือไปจากนี้ คุณยังมองเกมขา ดอ่านคนเป็นรู้ว่า ควรมอบหมายให้ ใครทำงานอะไร คุณจึงเหมาะกับงาน ที่ต้องใช้ศักยภาพ ด้านการวางแผน หรือ การบริหาร เป็นหลักเช่น H R นักวิเคราะห์ นักวางแผน นักวางกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการผู้บริหาร

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 4

คุณเป็นคนรักอิสระชอบความแปลกใหม่ เ ส พ ติ ดความท้าทาย ไม่ชอบทำเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ เหมือนกับ ห นู ปั่ นจักร เป้าหมาย ของคุณคือ การได้เปิดประตู บานใหม่ใน

ทุกๆวันของชีวิต แถมคุณยังมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นเลิศไอเดีย เยอะสุด ๆ คุณจึงเหมาะกับงาน ที่ต้องใช้ไอเดีย เป็นหลัก รวมถึงงานที่เป็นเจ้านาย ตัวเอง เช่นนักเขียนครีเอทีฟ ฟรีแลนซ์ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 5

คุณเป็นคนที่มีความมั่นคง ทางอารมณ์สูง ไม่ปรี๊ดแตกง่าย ๆ ต่อให้สถานการณ์ คับขัน มาก แค่ไหน คุณก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เป็นอย่ างดี เอาอยู่ทุกสถานการณ์

แถมยังจัดระเบียบชีวิตได้ เป็นอย่ างดี มีความละเอียดรอบคอบแล้ว ยังมีความน่าเชื่อถือไว้ใจได้อีก ต่างหากคุณ จึงเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความละเอียด และความอ ดทนสูง เช่นพนักงาน ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบ เลขานุการ

คุณเลือ กกาเเฟ = หมายเลข 6

คุณเป็นคนสดใส ร่าเริงมนุษย์สัมพันธ์ดี เพื่อนเยอะมีความสามารถ ในการผูกมิตรกับคนทุกหมู่เหล่า รู้ว่าอะไรควรพูดอะไร ไม่ควรพูดจับจุด ความสนใจ ผู้อื่นได้เก่งเนื่อง จากคุณเป็น มนุษย์โซเชียล ผู้ชื่นชอบการปฏิสัมพันธ์ กับผู้คนหน้าใหม่ตลอ ด เวลาทำให้คุณช่างสังเกตไป ด้วยคุณจึงเหมาะกับงาน ที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร เป็นหลักเช่น เซลล์นักการตลาด มัคคุเทศก์ วิทย ากร

ที่มา stand-smiling