ข้ อคิดของคน มีวาสนา

ชีวิตของคนเราทุกชีวิต ล้วน มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะรับมือ กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อ ย่ างไรเราต้องรู้จักเรียนรู้ และยอมรับ สิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อก้าวผ่าน และ ดำเนินชีวิตต่อไปคำว่า วาสนาไม่ได้อยู่ที่ การที่คุณอาจจะขับรถหรู นั่งรถแพงๆ แต่นั่นหมายถึงคุณกลับบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ย การที่คุณไม่ได้อยู่บ้านหลังใหญ่โต แต่อยู่ที่บ้านนั้น

มีความสุข หรือไม่การที่คุณไม่อยู่บ้านที่พ่อแม่มีมรดกมากมาย หรือไม่แต่อยู่ที่คุณได้มีโอกาสดูแลพวกท่านเป็นอ ย่ างดี การที่คุณไม่ได้อยู่กับคู่ชีวิตที่สวย หรือหล่อ หรือไม่แต่ อยู่ที่คู่ชีวิตคุณเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูก ของคุณจะเรียนเก่งและทำงานดีแต่อยู่ที่ลูกของคุณกตัญญูต่อคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่เ สี ยงชื่นชมตอนคุณมีเ งิ น มากมายแต่อยู่ที่

ตอนที่คุณล้ม มีคนยื่น มือมาช่วยคุณสักกี่คนเ พ ร า ะฉะนั้น อ ย่ าโอ้อวดว่ามีเ งิ น มาก เ พ ร า ะตอนนอนโรงพย าบาลเราก็เห็นเ งิ น ที่วางไม่ต่างจากเศษกระดาษอ ย่ าโอ้อวดในตำแหน่ง หน้าที่การงาน เ พ ร า ะถ้าเมื่อไหร่ที่ล้ม ป่ ว ย ก็จะมีคนจำนวน มากที่รอเ สี ยบแทนตำแหน่งคุณอยู่อ ย่ าโอ้อวดรถหรู เ พ ร า ะเมื่อคุณจากไป กุญแจรถคันเก่งก็จะตกเป็นของคนอื่น

อ ย่ าโอ้อวดบ้านหลังใหญ่โต เ พ ร า ะเมื่อคุณจากไปคุณ ก็ไม่สามารถอยู่บ้านหลังนั้นได้ความสุขอยู่ที่ใจ ความสุขของคนไม่เหมือนกันบางคนชอบเที่ยว เ พ ร า ะมีเ งิ น และเวลาไม่มีใคร ต้องให้เป็นห่วงบางคน มีความสุข กับการขี่จักรย าน เ พ ร า ะชอบออ กกำลังกาย และได้ดูบรรย ากาศระหว่างทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญ ทำให้ใจสงบสุขบางคนชอบทำสวน เ พ ร า ะ

การที่เห็นต้นไม้เติบโตทำให้คนปลูกมีความสุข เป็นงานอ ดิเรกที่มีความสุขบางคนชอบทำประโยชน์ให้สังคม อุทิศตนทำประโยชน์ ให้แก่ผู้อื่นเป็นสาธารณะกุศลบางคนชอบทำประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ เป็นบุคคลที่มีความฉลาดพัฒนาประเทศเป็น มัน ส ม อ ง ของประเทศเป็นทรัพย ากร ที่มีคุณค่าการเลี้ยงดูบุตรหลาน เป็นความสุข ของผู้ที่เลี้ยงที่เห็นคนที่

เรารักเติบโต แข็งแ ร ง มีความน่ารักสดใสสมวัยทำให้คนเลี้ยงมีความสุขใจ ที่ได้อยู่ร่วมกัน การดูแลสามี และภรรย าคนที่อยู่ร่วมกัน มามีทั้งทุ ก ข์ และสุข มีทั้งความเข้าอ กเข้าใจ แก่กันการดูแลบุพการีน้อย คนที่จะมีโอกาสได้ดูแลบุพการี เป็นความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มีความสุขในสิ่งที่ทำทำอะไรก็ได้ในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข และไม่เดือ ดร้อนใครบางคน บ้านคือที่พักผ่ อ นที่ดีที่สุด แค่เพียงได้นอนฟังเพลงพักผ่ อ นอยู่ที่บ้าน ก็มีความสุขแล้วชีวิตแต่ละคน มีปั้นปล า ยไม่เหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องมีความสุข ในแบบที่คนอื่น มี แต่ละคน มีความสุขในแบบที่เป็นตัวเอง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์ staylifeth