คนที่เขากล้าให้คุณยืมเงิน เขาไม่ได้เป็นคนโง่เหมือนที่คุณคิด

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อติดการให้คนยืมเงิน กับบทความ คนที่เขากล้าให้คุณยืมเงิน เขาไม่ได้เป็นคนโง่เหมือนที่คุณคิด ไปดูกันว่าทำไมคนที่เขาให้คุณยืมเงิน เขาถึงไม่ใช่คนโ ง่

‘คนที่กล้า ให้คุณยืมเงิน’ ไม่ใช่เพราะ ‘โ ง่’ ลองอ่ าน แล้วจะรู้ถึงความจริงที่เขามีให้คุณ คนที่กล้าให้คุณยืมเงิน คือผู้อุปถั มภ์ ของคุณ คนประเภทนี้มีน้อยมากแล้วในสังคมทุกวันนี้ หากคุณมีวาสนา ได้พบเจอ ต้องสำนึกคุณไปชั่ วชีวิต ตอนที่คุณลำบากเรื่องคนแล้วมีคนยื่น มือเข้ามาช่วยพยุงคุณไว้ ไม่ใช่ว่าเพราะเขามีเงิน มากแต่เพราะน้ำใจของเขาที่อย ากฉุดคุณ

ให้ขึ้นจาก หุ บ เ ห ว ของความลำบาก ที่ให้คุณยืมนั้น มันไม่ใช่เงินแต่มันคือความเชื่อใจความไว้ใจและกำลังใจเพราะเชื่อในศักยภาพของคุณเพื่อให้คุณพ้นจากความลำบากในตอนนั้น หวังว่าคุณทั้งหล า ยที่เป็นคนยืมเงินอย่ าได้เหยี ย บ ย่ำ คำว่า น้ำใจ ที่ใครเขาให้มา เพราะคำว่า เสี ย สั จ จ ะคือ การล้มละล า ยที่สาหัสที่สุด ในชีวิตคนเราต้องระวังไว้ให้ดี มิตรสห า ยที่จริง

ใจคือท รั พ ย์สมบัติที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตในขณะเดียวกัน ขอให้คุณพึงระลึกไว้เสมอว่าคนที่ชอบจ่ายเงินก่อนไม่ใช่เพราะเขาอวดว่ามีเงิน มาก แต่เป็นเพราะเขาเห็นว่ามิตรภาพสำคัญกว่า ร า ค าอาห าร ในมื้อนั้นคนที่ยอมยกผลประโยชน์ให้คุณมากหน่อยตอนร่วมหุ้ นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่เป็นเพราะเขารู้จักแบ่งปั นคนที่ยอมทำงาน มากกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาโ ง่ แต่ เป็นเพราะเขาอย ากรับผิดชอบในหน้าที่และเขารักองค์กรคนที่ยอมขอโทษก่อนเวลาทะเลาะกัน ไม่ใช่เพราะเขาผิด แต่เป็นเพราะเขายังแคร์ความรู้สึกของคุณอยู่คนที่ยอมช่วยเหลือคุณ

ไม่ว่าเรื่องใด ไม่ใช่เพราะเขาเป็นห นี้คุณ’แต่เป็นเพราะเขาเห็นคุณเป็นเพื่อนแท้’ คนอื่นช่วยเหลือคุณนั่นเป็นเรื่องของน้ำใจที่ไม่ช่วยเหลือคุณ นั่นก็เป็นเรื่องของเขา คนเป็นจำนวน มาก แสดงท่าทางโ ก ร ธแค้ นที่คนอื่นไม่ยอมให้ยืมเงิน ทั้งที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะโ ก ร ธแค้นเขาเลยคนบางคนกลับทำตัวฉลาดยืมแล้วไม่ยอมคืนคนประเภทนี้ สักวันหนึ่งจะหมดค่า ในสายต าของผู้คน หากการได้พบการได้รู้จักกันคือวาสนาการจะคบหากันให้ย าวนานต้องอาศัยสัจจะและความจริงใจ

ที่มา k u m k o o m, f a h h s a i