คนที่เคยเป็นห นี้เยอะๆ เขาทำอ ย่ างไรให้ชีวิตดีขึ้น มีเ งิ นเก็บ

ผมว่านะ สำหรับเรื่องการเป็นห นี้ มันคือปัญหาหนัก สำหรับเรื่องการเ งิ นแล้ว และยิ่งหากใครเป็นห นี้ แบบที่ว่าแทบจะห ม ดเ นื้ อ หมดตัว ผมก็บอ กได้เลยว่า แก้ปัญห า ย าก แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ สำหรับคนที่เป็นห นี้ สิ่งแรกเลย เราต้องตั้งสติให้ดีก่อน และจงคิดไว้เสมอว่า การเป็นห นี้ไม่ได้ทำให้ใคร ต ๅ ยเพราะทุกปัญหา มีทางออ กอยู่แล้ว แต่ไม่ควรหันไปหาทางออ กง่ายๆ เช่นการ หาเ งิ นก้อนอื่น

มาโปะห นี้เก่าเพราะจะยิ่ง ทำให้ห นี้เราเพิ่มเร็ว สิ่งที่เราควรทำ อ ย่ า ง แรกคือ เริ่มไปเจรจา กับคนที่ให้เรา ก ู ้เ งิ นจริงๆ แล้วเวลาที่เป็นห นี้อยู่ เราเองสามารถไปหาเจ้าห นี้ ขอประน อ ม ห นี้ได้ เพราะไม่ว่า จะเป็นธนาคาร หรือว่าบริษัทต่างๆ เขาเองก็อ ย า ก ได้เ งิ นของคืน อยู่แล้ว แม้จะได้ด อ กน้อยลงก็ต าม เพราะ อ ย่ า ง ไรซะ มันก็ยังดีกว่าปล่อยให้เป็นห นี้เ สี ย ฉะนั้นควรเจรจาให้หมดกับ เจ้าห นี้ทุกเจ้า

ทีนี้ต่อไปก็แยกห นี้ ดีกับห นี้ เ ล วเริ่มจัดการห นี้เ ล ว ที่มีก่อน โดยจัดการจากห นี้เ ล วที่มีต้นทุน หรือ ด อ ก เบี้ยสูงๆ ก่อน ซึ่งเ งิ นที่เราจะ หามาปิดห นี้ พวกนี้เนี่ย เราอาจจะต้องตั ดใจขาย สินทรั พย์บาง อ ย่ า ง ของเรา เพราะส่วนนึงที่เราเป็น ห นี้นั้นเชื่อว่า น่าจะมาจากการที่เราเอา เ งิ นไปซื้ อ สินท รั พย์ที่มันไม่จำเป็น ทีนี้ถ้ามาถึงจุดนึง ที่ร ายได้ไม่พอ ร า ยจ่ายของด อ กเบี้ย เราคงต้องข ายเพื่อไปปิดห นี้

เพื่อให้ภาระด อ ก เบี้ ยมันลดและพอสถานการณ์ดีขึ้น จะกลับไปซื้ อ ใหม่ก็ยังไม่สาย อีกสิ่งที่ควรร ะวัง ก็คือส่วนใหญ่ทุกคน จะมีสินท รั พ ย์ อ ย่ า ง พวก ที่อยู่อาศัย คือจะบอ กว่าถ้าไม่มั่นใจ ว่าจะคุณจะหาเ งิ น มา ผ่ อ นจ่ายได้จริงๆ ไหม ก็ไม่ควรเอาที่ดินหรือ บ้านไปค้ำเด็ ด ข าดนะ เพราะว่าหากเรา เอามาคืนไม่ได้บ้านเรา จะโด นยึ ดเข้าไปอีกหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ พอเราเริ่ม ลดภาระเรื่องห นี้ได้ระดับนึง เชื่อว่าปัญหาน่า

จะเบาขึ้นเยอะแล้ว ต่อไปเราก็ต้องมาจัดการ ตัวเองที่เป็นต้นตอปัญหาเพราะมัน เกิดจากที่เราหาเ งิ นได้ ไม่เท่ากับร า ยจ่าย ว่าทำไมมันถึงเป็น แบบนั้น ทำไมเราต้องไปหยิบยืมเ งิ นจากที่อื่น เพื่อให้เพียงพอ กับร า ยจ่าย เพราะงั้น ช่วงที่สถานการณ์ยังไม่ดี อาจจะต้องเหนื่อยขึ้น มากกว่า เดิมคุณควรหาทางเพิ่มร ายได้ง่ายๆ เช่น การทำโอทีงานพ า ร์ทไ ทม์ช่วงวันหยุด เส าร์-อาทิตย์ คิดว่าในแต่ละเดือน

น่าจะได้เพิ่มมา 10,000-20,000 บ า ท ถือว่าลดปัญหาได้เยอะแล้วนะให้ทุกคนสู้ เหนื่อยกายดีกว่าเหนื่อยใจนะ หลังจากที่ ผ่ า น ช่วงชีวิตนี้มาได้ เชื่อเลยว่าเรา จะแกร่งขึ้นอีกมากมัน จะทำให้เราสู้งาน มากขึ้น ประหยัดมากขึ้น เห็นค่าของเ งิ น มากขึ้น ขอให้ทุกคน กลับมามีชีวิตที่ดีอีกครั้ง

ที่มา profession-j55  sabuyjaijung