คนในกะลา 4 ประเภทนี้ อย่ าไปสนใจ ปล่อยเขาไปต ามก ร ร มของเขาเลย

วันนี้เราจะพาคุณไปดูคนที่ชอบอยู่ในโลกของตัวเอง หรืออีกอย่ างหนึ่ง ก็คือคนที่ชอบอยู่ในกะลาของตัวเอง กับ คนในกะลา 4 ประเภทนี้ อย่ าไปสนใจ ปล่อยเขาไปต ามก ร ร มของเขาเลย ไปดูกันว่าคนแบบไหน ที่รู้จักแล้ว ให้รีบพาชีวิตของตัวเองออ กมา ปล่อยให้เขาเดินไปต ามทางของเขา

คนเรานั้น พออยู่ในสังคม ก็จะเจอคน มากมายหล า ยรูปแบบและนิสัยต่างกันไป ทั้งในแบบที่เราชอบและที่เราไม่ชอบ เราจะมาดูกันว่า คนประเภทไหน ที่เราควรเลี่ ยงให้ห่าง แล้วอย่ าได้ไปเอาชนะคนเหล่านี้ เพราะยังไงซะ คุณก็ไม่มีวันชนะเขาเป็นแน่ ปล่อยเขาไปต ามกร ร มของเขาเถอะ แล้วเราก็จะได้วางตัวได้ถูกด้วย

1 พวกที่โชว์เหนือตลอ ด ชอบคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น เสี ย ดสี ติติง คนอื่นให้ตัวเองดูดี ให้ตัวเองสูง ตัดสินโดยมีความลำเอียงเสมอ

พวก ไ อ คิ ว ต่ำจะรับอะไรได้ย ากเข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนคนที่ฉลาด ที่พร้อมจะเข้าใจ พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโ ง่ นั้น มักจะไม่เข้าใจเรื่องเช่นนี้ อัตต ามันสูง เจอแบบนี้เมื่อไหร่ วิธีที่น่าจะดี นั่นคือ อยู่ห่างไว้ดีกว่า อย่ าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เขา

2 พวกที่ คิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว

นั่นคือ ยังคิดว่าตัวเองถูกตลอ ด ถูกเสมอ สังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขัดแย้ งกัน จะเถียงอย่ างเดียว แบบไม่มีฟังช าวบ้าน ใช้ตรรกะวิบัติ อารมณ์ล้วนๆ เหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

3 พวกที่ก้ าวร้ าว กลบเกลื่อน

มีวิจัยมาว่า พวกฉลาดน้อยนั้น จะก้ าวร้ าวมากกว่า นั่นคือ เมื่อคุมสถานกาณ์ไม่อยู่ หรืออะไรไม่เป็นดังที่คิดไว้ ก็จะมีอาก ารโ ม โ ห ก้ าวร้ าวกลบเกลื่อนไปเรื่อย เพราะหวังสยบเรื่องราวตอนนั้น

4 พวกที่มักจะโยนความผิ ด

คนธรรมดา เมื่อทำผิ ด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรียน แต่หากผิ ด แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เพราะตัวเองไม่ต้องการรับผิ ดชอบอะไร เรียกว่า ‘โ ง่ ‘ แค่นี้ยังไม่รู้ ว่าตัวเองผิ ด

มันไม่มีประโยชน์อะไร หากต้องเถี ยงกับคนโ ง่ หยุดได้ ก็หยุดดีกว่า อย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนเหล่านี้ได้ ต้องปล่อยให้เป็นไปต ามกร ร ม จะใช้เหตุผลอะไรมาให้ดูก็คงไม่สน

เราจะเสี ยอารมณ์เองเปล่าๆ แบบนี้ เอาเป็นว่าขอไม่เจอจะดีกว่า มันเหนื่อย หากพบคนเหล่านี้แล้ว อย่ าเสี ยเวลา มันทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต เอาเวลาไปทำอย่ างอื่นที่มีประโยชน์ดีกว่า

ที่มา : san-sabai