ความจริงของพ่อแม่สมัยนี้ ไม่เคยสอนลูกให้รู้จักความลำบาก

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การเลี้ยงลูกย่อมเปลี่ยนต ามไปด้วย ส่งผลให้มีโ ร คใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่ละวัน ซึ่งหนึ่งในโ ร คที่พ่อแม่ควรรู้จัก ทำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่น ๆ ก็คือ โ ร คไม่รู้จักความลำบากที่จะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับลูกน้อย

การสอนลูกในยุคที่มันเปลี่ยนไป พ่อแม่หล า ยท่านก็ให้ลูกอยู่อย่ างสุขสบายดั่งไข่ในหินก็ว่าได้ กลัวลูกจะลำบาก กลัวได้รับอั น ต ร า ย หากเป็นเช่นนี้ อย ากให้ลองดู 2 เรื่อง ที่จะช่วยให้พ่อแม่ได้ข้ อคิดอะไรหล า ยๆ อย่ าง นั่นเพราะการเลี้ยงลูกให้อยู่สบายมากไป มันอาจจะเป็นผลร้ า ย กับตัวลูก เพราะโลกทุกวันนี้ มันเปลี่ยนไปทุกวัน ต้องฝึกให้ลูกแกร่งตั้งแต่เ ด็ ก

ครอบครัวนี้ อยู่บ้ านห้องเเถวธรรมดาๆ ไม่ได้หรูหราอะไร

ครอบครัวนี้ พวกเขาอาศัยอยู่ระแวกเดียวกันกับครอบครัวแรก ที่ร ว ยหล า ยร้อยล้าน และทำการค้ าข า ยด้วยตนเอง โดยการตื่นเช้าเป็นประจำ ขยันช่วยพ่อแม่หาเงิน เมื่อเสร็จจากงานที่บ้าน ก็ไปเรียนหาความรู้ใส่ตัวเพื่อมาช่วยงานที่บ้าน

และในช่วงบ่ายว่างจากเรียน ก็มาช่วยงานยกของที่บ้ าน ตอนค่ำก็ปิดร้ าน ดึกๆ ก็เตรียมการบ้ าน คนที่บ้ าน มีปัญหา ป่ ว ย ไ ข้ เขาจะลาอาจารย์กลับมาดูเสมอ แล้วในตอนนี้เขาก็มีงาน

มีเงินหล ายร้อยล้ าน เพราะความสามารถของเขาเอง ที่เรียนจบมาก็ทำงานดูแลครอบครัว ในบั้นปล า ยชีวิตก็ไม่ย ากลำบากอะไร จากนี้คุณอย ากจะให้อนาคตลูกเป็นยังไง คุณกำหนดได้ เพราะการอบรมเลี้ยงดู ก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆ การรักลูกนั้น มันดีนะ แต่ก็ควรจะฝึกฝน เขาไปในตัวด้วย เพื่อให้ได้ทักษะในการใช้ชีวิต ในสังคมได้ เขาจะเติบโตมาเป็นคนดีของสังคม ไปอยู่ที่ไหนก็เอาตัวร อ ดได้ พึ่งพาตัวเองได้เสมอ จงอ ย่ ารักลูกผิ ดวิ ธี

ครอบครัวนี้ พ่อแม่เป็นห นี้ ราวๆ 20 ล้ าน

เรื่องครอบครัวนี้ คือพ่อทำงานหนัก ที่ทำงานหนักก็เพราะว่าจะได้พาครอบครัวอยู่ได้ ปล ดห นี้ด้วย ในส่วนลูกชายก็กำลังเข้าเรียน มหาลัยเลย พอเรียนเสร็จ บ่ายก็เข้าห้องเล่นเก ม กินข้าว ไปเที่ยวกับเพื่อนๆ ในขณะที่เขาทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ นั้น พ่อแม่ของเขาเอง ก็เเก่ลงไปทุกวัน

ส่งของให้ลูกค้ าไม่ทัน ทีนี้ก็เลยต้องโท รบอ กให้ลูกชายมาช่วย แต่ลูกกลับบอ กว่า ทำไมป๊าไม่รับสมั ค รคนงานล่ะ พูดเสร็จก็ตั ดสายไป เล่นเก มต่ออย่ างสบายใจไม่สนอะไร ไม่เคยรู้ว่าพ่อจะทำงานหนัก และวันหนึ่งพ่อก็จากไป โดยยังทิ้งภาระต่างๆ เอาไว้ให้เขา

จากนั้นแม่ก็นำเขาไปฝ ากกับญาติส่วนแม่ก็ละทางโลก ไปบวชชี ตอนนี้เขาไม่เหลืออะไร บ้ านหลังใหญ่ที่เคยมี ก็ไม่มีเพราะธนาคารยึด รถที่มีอยู่อะไรข ายได้ก็ข าย เพราะต้องใช้ค่าเทอม แล้วสุดท้ายก็ไม่มีเงินเรียน จนต้องออ กจากมหาลัย เขาเลยต้องหันไป ขอความช่วยเหลือเพื่อนของเขา แต่เพื่อนก็ห า ยหน้าไม่สนใจ เขาก็เลยไปทำงาน ที่ร้ านเก มที่เล่นประจำ ไปเป็นคนเฝ้าร้ าน

ที่มา  tamnanna