ความย าวของนิ้ว บอ กนิสัยตัวตนที่แท้จริง

นิ้วมือของคนเรามีความย าวแต่ละนิ้วที่สัมพันธ์แตกต่างกันออ กไป และความย าวนิ้วยังสามารถเผยถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่ภายในของแต่ละบุคคลได้อีกด้วย วันนี้เรามีแบบทดสอบให้สาวๆ ลองค้นหาตัวตนที่แท้จริงจาการวัดความย าวของนิ้วนางและนิ้วก้อย ถ้าพร้อมแล้วก็กางฝ่ามือ ไปทำแบบทดสอบที่ว่านี้กันเลย เริ่มด้วยกางฝ่ามือขวา

แล้วหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองใช้ระดับเส้นข้ อบนสุดของนิ้วนางเป็นตัววัดระดับความย าวของนิ้วก้อย โดยแบ่งกลุ่มออ กเป็น 3 ระดับต ามภ า พ ลองดูซิว่านิ้วนางและนิ้วก้อยของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน พอเลือ กกลุ่มได้แล้วก็ไปดูคำตอบกันเลยค่ะ

1. ปล า ยนิ้วก้อยต่ำกว่าข้ อแรกของนิ้วนาง

บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนโรแมนติก ใส่ใจคนรอบข้างทุกคนที่ตัวเองรัก หากเจอ กับบุคคลแปลกหน้ามักจะเงียบไม่ค่อยพูดจาใดๆ จนกล า ยเป็นคนที่ดูเหมือนหยิ่ง แต่ลึกๆ แล้วถ้าได้สนิทด้วย จะเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมาก หากมีความสุขมักจะพูดตลอ ดเวลา พูดไม่ยอมหยุด แต่หากคุณเศร้าหรือไม่มีความสุข คุณจะแอบซ่อนตัวอยู่คนเดียวในมุมที่ใครก็เข้าไม่ถึง เก็บความลับ

เก็บความรู้สึกเก่ง มักจะเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัว แบ่ งปั นความสุขและทุ ก ข์ให้กับคนที่ใกล้ชิดและสนิทแบบสุดๆ เท่านั้น จนดูเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งอ ดทน แต่นั่นกลับทำให้คนรอบข้าง เข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ย ากมาก

2. ปล า ยนิ้วก้อยสูงกว่าข้ อแรกของนิ้วนาง

สำหรับข้ อ 2 บ่งบอ กว่าคุณเป็นนักสู้นักวางแผนที่ดี ชอบทำงานหนัก แถมยังเป็นคนใจกว้าง ไม่คิดเล็กคิดน้อย มักจะสื่ออารมณ์ภายในที่ซ่อนอยู่ ผ่านทางสีหน้าแววต าเสมอรู้จักบุญคุณคน หากใครยื่น มือเข้ามาช่วยเหลือก็จะพย าย ามตอบแทนกลับไปตลอ ด ชอบที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา ใครดีมาดีตอบ ใครร้ า ยมาร้ า ยกลับ ถือว่าเป็นนักสู้จากธรรมชาติอ ย่ างแท้จริง

3. ปล า ยนิ้วก้อยเสมอข้ อแรกของนิ้วนาง

หากได้คำตอบตรงกับภ า พที่ 3 บ่งบอ กว่าคุณเป็นคนที่ดูเป็น มิตร อบอุ่น สบายๆ เป็นตัวของตัวเอง ดูอัธย าศัยดี ชอบหัวเราะเฮฮาต่อหน้าทุกคน แต่ภายใต้เ สี ยงหัวเราะที่ดังตลอ ดนั้น ลึกๆ แล้วมีความเหงาอยู่ในใจเสมอ บ่อยครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนอยู่บนโลกกว้างอ ย่ างโดดเดี่ยว และมักจะแบกความเหงาไว้คนเดียวอ ย่ างเงียบๆและด้วยเหตุนี้ กลุ่มคนประเภทนี้จึงจัดเป็นบุคคล ที่มีความอ ดทนสูงมาก ภายนอ กดูเป็นคนแข็งแกร่ง เห็นอ กเห็นใจ แคร์ความรู้สึกผู้อื่นอยู่เสมอ แต่ลึกๆ กลับเป็นคนแอบขี้อาย กลัวความล้ ม เ ห ล ว แต่ถึงอ ย่ างนั้นก็พร้อมสู้สิ่งต่างๆ อ ย่ างกระตือรือร้น

ที่มา akerufeed staylifeth