ความรักของพ่อแม่ 5 ข้ อที่บอ กว่ากำลังรักลูกแ บ บผิ ดๆ

พ่อแม่ ด้วยความรักลูก มักจะโอบอุ้มลูกจนลูกเคยตัว ไม่ได้ความว่าต้องเลี้ยงให้ลำบาก แต่ห ม า ยถึงต้องฝึกให้รู้จักดูแลและช่วยเหลือตัวเองให้เป็น จนถึงมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น ตลอ ดจน ฝึกให้มีความรับผิ ดชอบ มีน้ำอ ดน้ำทน และไม่อ่อนแอ

การเลี้ยงลูกให้เติบโต ให้เป็นคนดีคนเก่งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกตั้งแต่ ยังเล็กทั้งทางด้านร่างก ายและจิตใจอ ย่ างถูกวิ ธี ไม่เช่นนั้น จะกล า ยเป็นว่ารักลูกมากไปจนกล า ยเป็นการทำร้ ายลูกไม่รู้ตัวค่ะ

1. รักลูกแบบเข้มงวดกับลูกมากเกินไป

การที่รักลูกมาก โดยไม่ยอมให้ลูกอยู่ห่าง จากสายต าเลย ไม่ว่าลูกจะทำอะไรจะคอยกำกับอยู่เสมอ จะไม่ยอมให้ออ กนอ กลู่นอ กทาง เด็ดข าด มีกฎมากมายในชีวิตลูก เช่นถึงเวลาอ่ านหนังสือ ได้เวลา ไปเรียนกวดวิชา ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อนลำพัง สุดท้ายการบังคับลูกมากไป แม้ จะด้วยความรักความหวังดีก็จะนำลูกไปสู่การ โ ก ห ก และกล า ยเป็นเ ด็ กหนีเที่ยวได้ค่ะ

2. รักลูกแบบกำหนดทางเดินชีวิตให้ลูก

พ่อแม่ทุกคน ล้วน มีความต้องการ อย ากให้ลูกได้ดีประสบความสำเร็จ และเชื่อว่าเส้นทางที่เลือ กไว้ให้ลูก คือเส้นทางที่ดีที่สุดเสมอ โดยไม่ฟังเ สี ยงของลูก ว่าลูกชอบอะไร แบบนี้จะทำให้ลูกกล า ย เป็นเ ด็ กเก็บกดและอาจจะดื้อรั้น ไม่ฟังคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่พ่อแม่ไม่ฟังเขา

3. รักลูกแบบปกป้องลูกตลอ ดเวลา

พ่อแม่ที่ปกป้องลูก ตลอ ดเวลา ไม่ว่าลูกจะมีปัญหาอะไรกับใคร ปกป้องลูก คิดว่าลูกฉันไม่เคยผิ ด แม้ลูกจะทำผิ ดก็โ ท ษผู้อื่นเสมอ แบบนี้จะทำให้มีปัญหาเมื่อเขาโตขึ้น กล า ยเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับ เนื่องจากไม่ยอมรับเวลาตัวเอง ทำผิ ดการรักลูกมากเกินไป นอ กจาก จะทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน เวลาเจอ กับปัญหาต่างๆ แล้ว ความรักจนเกินพอ ดีนี้ อาจทำให้ลูกไม่เห็นคุณค่าความรัก ที่คุณพ่อคุณแม่มีให้และกล า ยเป็นเ ด็ กไม่น่ารัก สำหรับใครๆ เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะไม่มีใครอย ากคบหา

4. รักลูกแบบกลัวลูกลำบาก

การทำทุกสิ่งอ ย่ าง ให้ลูก เพราะกลัวว่า ลูกจะลำบากกลัวลูกอ ด กลัวลูกเจ็ บ กลัวไปซะทุกเรื่อง ไม่ยอมให้ลูกลำบาก คอยทำให้ทุกอ ย่ างเมื่อมีปัญหาใดๆ ก็มักจะยื่น มือไปช่วยเหลือในทันที แบบนี้จะทำให้ลูกไม่มีภูมิคุ้มกัน ทำให้เ ด็ กไม่สามารถเผชิญกับปัญหา หรือความลำบากต่างๆ เองได้เลยค่ะ

5. รักลูกแบบให้ความรักไม่เท่ากัน

มักเกิดในบ้าน ที่มีลูกหล า ยคน รักลูกไม่เท่ากัน เช่นรักลูกคนโตมากกว่าลูกคนเล็ก โอ๋ลูกคนเล็ก มากกว่าลูกคนโต ไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่ ลูกคนกลาง รักลูกชายมากกว่าลูกสาว ความรักที่มากเกินไปและให้เ ด็ ก แต่ละคนไม่เท่ากัน กล า ยเป็นเ ด็ กที่มีนิสัยเก็บกด ขี้ใจน้อย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะกล า ยเป็นคน มีนิสัยขี้อิ จ ฉ า ขี้หึงหว าดระแว ง จนทำให้ไม่มีความสุขในที่สุด

ที่มา Junjaonews  yindeeyindee