จงมีสติอ ย่ าทำ 10 เรื่องนี้ในตอนที่คุณโ ก ร ธ

ความโ ก ร ธสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคน แต่สิ่งที่เราต้องมีคือสติ เ พ ร า ะในตอนที่เรามีความโ ก ร ธมากๆเรามักจะทำในสิ่งที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเอาชนะหรือแก้แค้น แต่เมื่อทำลงไปแล้วผลเ สี ยต ามมานั้น มีมากกว่าผลดี ฉนั้นแล้วเราควรตั้งสติ วันนี้เราก็จะพามาดูถึงสิ่งที่ไม่ควรทำในตอนโ ก ร ธ เพื่อให้เรานั้น มีสติมากขึ้น

1 อย่ าโ พ ส ต์อะไรลงโซเชียล

เมื่อเรากำลังโก รธ เราอาจคิดว่าการ โพสเรื่องราวต่างๆ ลงโซเชียล คือ การระบายอารมณ์ แล้วตัดสินใจโพสลง ไปเพียงชั่ ววูบ โดยที่ไม่ทันคิด และไม่ได้นึกถึงผลเ สี ย ที่จะต ามมาในภายหลัง

2 อย่ าขับรถ

ในห้วงเวลาที่ อารมณ์เราไม่มั่นคง เหมือนปกติ จะทำให้เราใจร้ อน และข าดส ติ มีโอกาสทำให้ เกิดอุ บั ติ เห ตุได้สูง และอาจเป็น อั น ตร า ย ทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นด้วย ทางที่ดีไม่ควร ขับรถเมื่อเรากำลังโ ก ร ธ

3 อย่ ารีบตั ดสินใจอะไร

เ พ ร า ะเเค่เพีย งอารมณ์ชั่ ววูบที่เกิดขึ้น กับคุณ อาจนำพาไปสู่ การตัดสินใจ ที่ผิ ดพล าดได้ เมื่อมอง ย้อนกลับมา คุณจะรู้สึก แ ย่ ที่ทำแบบนั้น ลงไป

4 อย่ าทำอะไรที่เป็นการประชดประชัน

ไม่ว่าจะทำประชดตัวเอง หรือทำประชดคนอื่น ก็ต ามก็ไม่ควร ทำอย่ างยิ่ง เ พ ร า ะหากเรา ทำมันลงไปแล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับ มาแก้ไขอะไรได้อีก นิสัยชอบประชด ประชันเป็นนิสัย ที่แ ย่มาก และเราอาจจะ เสี ยใจไปตลอ ด

5 อย่ าใช้ความรุ นแร ง เพื่อยุ ติความโ ก ร ธ

จำไว้นะว่า ความรุ นแร งไม่ได้ช่วย แก้ปัญหาอะไรได้ มีแต่จะเพิ่มปัญหา ให้มากขึ้นไปอีก และมันจะทำให้ ตัวคุณเอง นั้นดูเป็นคน ไม่ดีด้วย

6 อย่ าเพิ่งพูดอะไรขณะที่โ ก ร ธ

ถ้าคุณรู้ตัวว่า เวลาตัวเองโกร ธ มักชอบ พูดอะไรที่มันไม่ดี หรือพูดทำ ร้ า ย จิตใจ ให้อีกฝ่ายต้องเสี ยใจ ให้รีบหยุด จัวเองทันที นิ่งและเงียบไว้ จะเป็นผลดีสุด เ พ ร า ะอาจจะ เผลอพูดในสิ่ง ที่ทำให้เราต้องกลับมา เ สี ยใจในภายหลังได้

7 อย่ าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟัง

เ พ ร า ะในขณะ ที่เรากำลังโก รธนั้น เรามักจะข าดส ติ ยั้งคิด และในบางทีเรา อาจจะเผลอหลุด พูดเรื่องที่ไม่ควรพูด ฉะนั้นควรคิด ให้ดีก่อนพูด อะไรเสมอ

8 อย่ าอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้โ ก ร ธต่อไป

หากตกอยู่ใน สถานการณ์เช่นนี้ ให้รีบพาตัวเองออ กมา จากสถานการณ์นั้น ให้เร็วที่สุด เ พ ร า ะเราอาจจะถูกกร ะตุ้ น อารมณ์โ ก ร ธ แล้วยิ่งโก ร ธมากว่าเดิม จนควบคุมตัวเอง ต่อความโ ก รธไม่ได้ เเล้วเผลอทำอะไร ที่มันไม่ดีลงไป

9 อย่ าป ะท ะอารมณ์ด้วยอารมณ์

ในขณะที่ความ โก รธกำลังเข้าค ร อบงำ เราอยู่ อารมณ์ที่อย าก จะเอาชนะ ซึ่งกันและกัน จะพุ่งขึ้นสูงเป็น เท่าทวีคูณ ขอให้คุณหยุดเถี ยงกันก่อน ก่อนที่เรื่องทุก อย่ างจะบานปล า ย ให้แย กย้ ายกันไปก่อน เมื่อเราและเขา อารมณ์เย็นลงแล้ว ค่อยกลับมา ปรับความเข้าใจ กันใหม่อีกที

10 อย่ าปฎิเสธความโก รธ

ถ้าคุณโก รธ ก็ต้องยอมรับ กับตัวเองว่า กำลังโก รธอยู่ ถ้าหากเราไม่กล้า ยอมรับว่าโ ก ร ธ เราจะ ดั บอารมณ์โก รธนั้น ลงไม่ได้ เ พ ร า ะเราจะคิด ว่าเรานั้น ไม่ได้โก รธอะไรเลย แต่จริง ๆ แล้วเรา กำลังโก รธอยู่ต่างหาก เพียงแค่เรา ไม่กล้ายอมรับมัน ลองนับเลขช้าๆในใจ 1 ถึง 10 แล้ว

พย าย ามเรียกส ติ ตัวเองกลับมา เพื่อหาทางยุ ติความโ ก ร ธลง ความโ ก ร ธ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ได้กับทุกคน ไม่ว่าใครก็ต าม เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ปัญหาคือ หลังจากที่ มันเกิดขึ้น มาแล้ว ตัวเรามีวิ ธีการรับ มือ กับมันอย่ างไร เ พ ร า ะหล า ยๆ ครั้ง เวลาเราโก รธ เรามักจะทำอะไร ไปโดยไม่ทันคิด จนในที่สุดมัก จะลงเอย ด้วยความเสี ยใจ ในทุกครั้งไป

ที่มา kiadtikun sabuyjaijung