จงอย่ าทำตัวเป็นคนดี ที่หวังผลประโยชน์จากการเป็นคนดี

วันนี้เราอย ากที่จะนำเสนอข้อคิดบทความการเป็นคนดี กับบทความ จงอย่ าทำตัวเป็นคนดี ที่หวังผลประโยชน์จากการเป็นคนดี ไปดูกันว่าเหตุผลอะไรที่เราไม่ควรหวังผลประโยชน์จากการทำดี

ถ้าคุณดีกับใคร ก็จงดี.. เพราะ ‘ คุณอย ากดี ‘ แต่อย่ าดีกับใคร แล้วหวังว่า… ‘ เขาจะดีตอบ ‘ อย่ าบังคับใครๆ ให้สนใจ ‘ ความรู้สึก ‘ ของคุณ แค่ดูแลความรู้สึก ของตัวเอง ‘ ให้ไม่ทุ ก ข์ ‘ ก็พอ อย่ าคาดหวังว่า จะได้อะไรกลับคืน มาจากการเป็นคนดี… เมื่อเราไม่คาดหวัง เราก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำอย่ างไรเขาก็ไม่ชอบ… เราก็ถอยออ ก มาปรับ อย่ างไรก็ไม่ได้ผล… ก็กลับมาเป็นตัวเองเวลามีน้อย… ใช้ความดีมอบให้ กับคนที่รักเราดีกว่า เป็นคนดีไม่ใช่ว่า… จะ ‘ ไม่ทุ ก ข์ ‘ จะ ‘ ไม่ลำบาก ‘

แต่คนดีจะไม่ทำให้ใคร… ‘ ทุ ก ข์ ‘ และ ‘ ลำบาก ‘ แม้เดินทางอย่ าง ลำบากก็แน่ใจได้ว่า… จะเป็นทางเดินที่ขึ้นสูง ยิ่งทำให้จิตใจของตัวเองสูงขึ้น ยิ่งแข็งแกร่งเป็นคนดี… ไม่ใช่จะไม่ถูกทิ้ง ไม่ถูกลืมแต่คนดี…จะไม่โ ก ร ธ และให้อภั ย ได้มีความดีอย่ างไรก็ดีอย่ างนั้น… ‘ เหมือนด้านหลังของจาน ‘ด้านหลังของจาน ถึงไม่ได้ใช้งาน และ ไม่มีใครเห็นเราก็ต้องล้าง ให้สะอาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง คนเราถ้าคิดจะเป็นคนดี ต้องดีทั้ง

ต่อหน้า และ ลับหลังจงดีกับทุกคน แม้คนนั้นจะหย าบคายกับคุณก็ต ามไม่ใช่เพราะคนเหล่านั้นเป็นคนดีหรือไม่.. แต่เพราะคุณเป็นคนดี ใครต่อใครมักถามว่า… ‘ ทำไมคนดีหา ย ากนัก ‘ แต่มีน้อยคนที่จะคิดได้ว่า..เพราะคนส่นใหญ่ พย าย ามหา… ไม่ได้… พย าย ามเป็นเป็นคนดี… ใช่ว่าจะเป็นอมตะ ย่อมมีจากโลกไปเพราะ เป็นธรรมดาของโลก เป็นสัจจะธรรมของทุกสิ่งแต่… จะจากไปอย่ างสง่างามทิ้ง ‘ ความดี ‘ ไว้ให้คนพูดถึง…

ที่มา ความสุข ณ ปัจจุบัน, meokayna