จงเลี้ยงลูกให้รู้จักจับปลา ไม่ใช้จับปลาให้ลูกกิน

วันนี้เราจะพาเพื่แนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงลูกให้รู้จักการใช้ชีวิตและอยู่รอ ดในสังคมได้โดยที่ไม่มีพ่อแม่ กับบทความ จงเลี้ยงลูกให้รู้จักจับปลา ไม่ใช้จับปลาให้ลูกกิน ไปดูกันว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องสอนลูกให้รู้จักจับปลากิน

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งว่า วัยรุ่นคนหนึ่ง ขอเงินแม่ไปเที่ยว แม่บอ กว่า ลูกรู้ไหมว่า สมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหนต้องทำงานทุก อ ย่ า ง พับถุงกระดาษข า ย ตัดใบตองขน ไปส่ งข า ยในตลาด แต่ละบาทแต่ ละสต างค์ต้อง อาบเหงื่อต่างน้ำลูกนั่งฟังแม่เงียบๆ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อยเกิดไม่มี แม่แล้วจะทำยังไงซักผ้า เองยังไม่ได้ ขึ้นรถเมล์ ก็ไม่เป็นใช้เงิน อ ย่ า ง นี้ จะเอาตัวรอ ดได้ยังไง

เมื่อแม่เทศน์จบ ก็ควักเงินยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวน มากทำ อ ย่ า ง นี้เมื่อลูกขอเงินไปเที่ยวจะพร่ำบ่นลูก และเล่าเรื่องเมื่อตน เผชิญความลำบากในสมัยก่อน เล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบาก ของตนในวัยเท่ากันแล้ว ปิดท้ายด้วยการให้เงิน ลูกไปคนหาเช้ากินค่ำ สมัยก่อนไม่มีคำว่า มรดกในพจนานุกรมชีวิต ทุก อ ย่ า ง ในชีวิตต้องหามาเองทว่า

คนรุ่นนี้เมื่อลืมต า อ้าปากได้ และเป็นพ่อแม่ มักจะทำให้ลูกเสี ยคน โดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวน มาก เก็บเงินเก็บทองไว้ โดยไม่ยอมใช้บอ กว่า เก็บไว้ให้ลูกเหตุผลอาจเพราะ พ่อแม่ไม่ อ ย า ก ให้ลูก ผ่ า น ความลำบากเหมือนตัวเองการเตรียมทุก อ ย่ า ง ให้ลูก เหมือนสะท้อน สิ่งที่ตัวเองอ ย า ก ได้ในวัย เ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัย ไม่สู้งานหนักให้ลูกไปโดย ป ริ ย า ย ไม่มีเงินเป็นปัญหา มีเงินก็เป็นปัญหาบางครั้ง การมีเงิน มาก อาจทำให้เลี้ยงลูก ย า ก ขึ้นเงินก็เหมือน

ไขมันในร่างกายน้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ อั น ต ร า ย ในสังคมบูช าคนร ว ย และการร ว ยทางลัดการอบรม สั่งสอนลูกเดี๋ยวนี้ย าก ขึ้น เพราะ สิ่งเร้ารอบตัวทางเดียว ที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วย ลำแข้งของตัวเองได้ คือ ต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เงินและความอ ดทน การรู้จักใช้ชีวิต และรับผิดชอบตัวเองอ ย่ า สร้างปัญหาแก่ สังคมไม่พอ กพูนด้วย ไ ข มั น แ ห่ ง วั ต ถุ นิ ย มมากเกินไป พ่อแม่ต้องมองภาพกว้าง และมองให้ออ กว่า

หากให้มากเกินไปจะทำให้ลูกไม่รู้จักหามาด้วยตัวเอง หรือไม่ทำอะไร ไม่เป็นเลยหรือเปล่า กล า ยเป็นรอแต่แบมือขอ อ ย่ า ง เดียว ความรักย่อมเป็นเรื่องดี แต่ต้องรักให้ถูกวิธีด้วย คนร ว ยที่ฉลาดรู้ว่าการได้เงิน เป็นเรื่องง่ายกว่าการใช้เงิน และคนที่ไม่รู้จักหาเงิน มัก ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย คนที่ร ว ยจากสมบัติที่ได้มาง่ายๆ จากมรดกอาจจะ ข า ดความรู้สึกดีๆ ของการสร้างตัวด้วยตัวเอง ข าดความภาคภูมิใจ ของการหามาได้

และทักษะการแก้ปัญหาชีวิต มีตัว อ ย่ า ง จริงไม่น้อยที่คนร ว ยแบ่งสมบัติครึ่งหนึ่ง ให้องค์กรการกุศล และที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกๆเรียนรู้ ที่จะยืนด้วยตัวเอง และสร้างมันขึ้น มา ใหม่มหาเศรษฐีลำดับต้นๆ ของโลก อ ย่ า งวอร์เรนบัฟเฟตต์บอ กว่าลูกๆ ของเขาจะต้องแผ้วถางทาง ของพวกเขาเองแน่นอนลูกๆ ของเขาก็รู้ว่า เขารอช่วยทุก อ ย่ า ง แต่ก็ต้องลงแรงทำงาน การให้เงินทองแก่ลูกหลาน ด้วยจำนวนที่มากพอ

สบายทั้งชีวิต เพียงเพราะพวกเขาเกิดมา ในครอบครัวที่ร่ำร ว ยเป็นเรื่อง อั น ต ร า ยเพราะการให้อาจ ทำ ร้ า ย ลูกๆทางอ้อมบัฟเฟตต์ จึงให้มรดกแก่ลูกหลาน มากพอที่พวกเขารู้สึกว่า สามารถทำอะไรก็ได้ แต่ไม่มากพอที่พวกเขาไม่ต้องทำอะไรเลย

เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล ที่สร้างตนเองจากศูนย์หาเงิน อ ย่ า ง สุจริตรู้คุณค่า ของการทำงานการสร้างตัว สิ่งที่ควรให้ลูกๆมากกว่าเงินก็คือความเอา ใจใส่ รับรู้ กิ จ ก ร ร ม ที่ลูกทำ เป็นเพื่อนกับลูกนี่อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงิน อ ย่ า ง เดียวต ามสุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับปลา ไม่ใช่จับปลาให้ลูก

ที่มา 108resources, horoscopedaily99