ทำบุญติดทองให้ถูกจุด เงินทองไหลมา การงานเจริญรุ่งเรื่อง

วันนี้เราอย ากที่่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการติดทองเพื่อส่ งเสริมชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง กับบทความ ทำบุญติดทองให้ถูกจุด เงินทองไหลมา การงานเจริญรุ่งเรื่อง ไปดูกันว่าเราจะต้องติดทองพระทุกที่จุดไหนบ้าง เพื่อส่ งเสริมชีวิตของเรา

โดยปกติส่วนใหญ่แล้วเข้าวัดเข้าวาทำบุญ เพื่อเป็นการสะสมความดี เป็นการสะสมบุญที่ดีให้กับตัวเอง คนจำนวน มากก็เลือ กที่จะใส่บาตร ถวายสังฆทาน เข้าวัดฟังธรรมและมีการขอพร ปิดทองพระ เป็นการทำบุญที่หล า ยๆคนได้ปฏิบัติกัน มาเป็นเวลานานอยู่แล้ว

ในวันนี้เราได้นำสิ่งที่ดีมาฝากกัน จะมาพูดถึงในเรื่องของการปิดทองพระพุทธรูป อย่ างที่หล า ยคนได้ทราบกันว่า ต ามความเชื่อนั้น การทำบุญปิดทองพระพุทธรูป จะเป็นการสร้างบุญที่ดีให้กับตัวเรา และในการปิดทองนั้นหากได้รู้ตำแหน่งในการปิดทองที่ถูกต้อง ก็จะช่วยเสริมความเป็น มง ค ล ในด้านนั้นๆ หมายความว่าอย า กให้เสริมในด้านไหนก็ให้เลือ กปิดทองให้ถูกตำแหน่ง ก็จะได้รับอ า นิ สงส์ที่ดีต ามมา จะได้รับทั้งในช าตินี้และในช าติหน้า

ตำแหน่งปิดทอง บอ กความหมายดี

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

การปิดทองในตำแหน่งนี้จะมีความเชื่อที่จะช่วยเสริมโชคในด้านของอาชีพ ในด้านของการงานที่ได้ทำ มีความมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ดี มีไหวพริบในการทำงาน จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน

ปิดทองบริเวณพระเศียร ( ศีรษะ )

การปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อ จะทำให้ผู้ที่ปิดทองนั้นจะมีความฉลาดมีความจำดี มีสติปัญญาที่ดี สำหรับปัญหาต่างๆที่เข้ามาจะแก้ไขปัญหาได้อย่ างดี ผ่ า นพ้นไปได้ทุกเรื่อง ผลลัพธ์ที่ออ กมาจะให้ความประสบความสำเร็จ เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ ก็จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ ( ใบหน้า )

การปิดทองในตำแหน่งนี้จะมีความเชื่อว่า จะทำให้ชีวิตของท่านได้มีความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่ของการงาน การเงิน ครอบครัว ความรักจะให้ความประสบผลสำเร็จในทุกๆด้าน เป็นที่รักของคนรอบข้างและเป็นที่ยอมรับให้กับคนรอบข้างคนที่พบเจอ

ปิดทองบริเวณพระอุระ ( หน้า อ ก )

การปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า เป็นที่ชื่นชอบและได้เป็นที่รักของคนรอบข้างคนที่พบเจอ มีปัญญาที่ดี มีความฉลาด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ การงานที่ทำจะประสบผลสำเร็จ มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและจะช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ให้ตัวเอง

ปิดทองบริเวณพระอุทร ( ท้อง )

การปิดทองในตำแหน่งนี้มีความเชื่อว่า จะทำให้มีกิน มีใช้และมีเงินทองเข้ามาอย่ างไม่ข า ด มีท รั พ ย์สินเข้ามามีโชคที่ดีเข้ามาหาอยู่เสมอในทุกๆด้าน

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ ( มือ )

การปิดทองในตำแหน่งนี้ จะช่วยส่ งเสริมในเรื่องของโชคของบุญบารมี เป็นที่น่ายกย่องให้กับคนรอบข้าง และผู้ที่พบเจอ เดินทางไปไหน มาไหนก็จะมีคนเคารพและนับถือ การทำงาน มีคำพูดคำจาที่น่ารับฟัง เป็นที่รักของหล า ยๆคน

ปิดทองบริเวณพระบาท ( เท้า )

การปิดทองในตำแหน่งนี้จะมีความเชื่อว่า ทำให้ชีวิตมีความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน หน้าที่ของการงาน การเงินครอบครัว บ้ า นที่อยู่อาศัยเดินทางไปไหน มาไหนก็ให้ความสะดวกสบาย มีการใช้ชีวิตอย่ างมีความสุข

การปิดทองบริเวณพระนาภี ( สะ ดื อ )

การปิดทองในตำแหน่งนี้นั้นจะมีความเชื่อว่า ทำให้ไม่พบกับในเรื่องราวที่เป็นทุ ก ข์ กับในเรื่องราวของความลำ บ า ก เพราะจะทำให้มีเงินทองมาก มีกินและมีใช้อยู่ตลอ ดทุกเวลา

ที่มา sanook, postsod