ทำมาแล้วเห็นผลทันต า ตอนที่ล้ ม ทั้งน้ำต า จุดธูป 36 ดอ กกลางแจ้ง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังเจอแต่ปัญหาที่รุ ม เ ร้ า ทำอะไรก็เจอแต่ปัญหามีอุปสรรคอยู่ตลอ ดเวลา เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี ฉนั้นวันนี้เราขอนำความเชื่อต่อไปนี้มาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เข้าใจว่าอย ากร ว ยก็ต้องทำงาน ขยัน ทำมาหากิน แต่บางคนทำงานแปดอ ย่ างสิบอ ย่ าง บางคนหาได้เดือนเป็นแสนแต่ไม่มีเ งิ นเก็บสักบาท ต้องมีเรื่องเดือ ดเนื้อร้อนใจให้ได้ใช้เ งิ นอยู่ตลอ ดเวลา

คนที่รู้จักคนหนึ่งเขาบอ กว่า ชีวิตเขา หาเ งิ นได้เ งิ น มาก แต่เดี๋ยวก็พ่อ ป่ ว ย แม่ไม่สบาย หมาแมว ป่ ว ย เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ สารพัดปัญหาที่รุ ม เ ร้ าเหมือน มีเจ้า ก ร ร ม นายเ ว รคอยต ามเป็นเงา

ก็เลยมีคนแ น ะนำเข้าว่าลองจุดธูป 35 ดอ กปักกลางแจ้งดูสิ บางทีอาจจะมีอะไรๆ ดีขึ้นก็ได้ เพราะเป็นการขอขมาต่อเทวดา ต่อเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร แล้วชีวิตเขาก็ค่อยๆ ดีขึ้นจริงๆ บวกกับเป็นคนขยันด้วย แอดมินก็เลยลองทำดู ในวันที่ชีวิตมีปัญหา ไม่ใช่ว่าเราขี้เกียจนอนงมงายอยู่บ้านนะ

การจุดธูป 36 ดอ ก กลางแจ้ง

ความเชื่อเรื่องเจ้าก ร ร มนายเ ว ร เป็นความเชื่อโบราณของคนไทยที่มีมาช้านาน แต่ละคน มีเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่แตกต่างกัน จึงควรสวดเพื่อขอขมา ต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ทั้งอ ดีตชาติที่ผ่าน มา

หรือเคยล่วงเกินแก่เทพย าดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน หรือเคยสาบาน บนบาน ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ย รวมทั้งสิ่งที่มองไม่เห็นทุกประการณ์ การขอขมาก ร ร มมิใช่การลดก ร ร มแต่อ ย่ างใด

แต่เป็นการขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทุกภพ ทุกชาติของตัวเราโดยไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้น อโหสิก ร ร มให้แก่เรา ทำงานหนักมากแต่ชีวิตมันไม่ดีขึ้น ก็เลยลองทำดูเคยทำมาแล้ว. ทั้งน้ำต า ตอนที่ล้ มลง จุดธูป 36 ดอ กออ กไปไหว้กลางแจ้ง แล้วกล่าวต ามนี้

ข้าพเจ้าชื่อ_นามสกุล ขอขมา อโหสิ ก ร ร ม เทพยดาทั้งหล า ย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

ผีบ้านผีเรือน

เจ้าที่เจ้าทาง

พsะแม่ธรณี

พsะแม่คงคา

ที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไป ทั้ง กายก ร ร ม วจีก ร ร ม มโนก ร ร ม ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่ฝ้งหล า ยอโหสิ ก ร ร ม ให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด และช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้า มั่งมี มั่งคั่ง เ งิ น ทอง และขอให้มี โ ช ค มีลาภ ค้ า ข า ยดี ทำกิจการอะไรก็ขอให้ s ว ย ๆ

มี เ งิ น จักทำสิ่งใดก็ขอให้ปsะสบแต่ความสำเร็จ ขอให้ลูกมีอำนาจ วาสนา บารมี มีแต่คนยำเกรง ไปอยู่ในที่แห่งไหน ก็ขอให้เป็นที่รักของผู้คน ศัตรูที่คิดร้ า ยขอให้แพ้ภั ยตัวเองในเร็ววัน ใครที่คิดไม่ดีขอให้สิ่งนั้น ย้อนกลับไปหาตัวเอง คนที่ใส่ร้ า ยป้ายสีขอให้ ก ร ร ม จากปากเขานั้นย้อนกลับเข้าตัวเขาเองด้วยเถอะ สาธุ

ตั้งนะโม 3 จบ

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ พsะคาถาพย ายม ปsะชุมกับพsะอินทร์ พsะพsม ให้มีคาถาบทนี้ไว้ช่วยคนให้รอ ดพ้นจากความทุ ก ข์ย าก ลำบาก

ส่งบอ กต่อ อ ย่ าหวง อ ย่ าเอาแต่ตัวเองรอ ดนะ คนที่กำลังทุ ก ข์ย าก เมื่อได้เห็นได้อ่าน คาถาบทนี้เขาจะได้ บรรเทาเบาบาง เพื่อเป็นอานิสงส์ เป็นสะพานบุญ ให้คนที่ตกทุ ก ข์ย าก ทำมาแล้วเห็นผลทันต า ชีวิตดีขึ้นต ามลำดับ ย้ำว่า ต้องทำงานด้วย ถ้าไม่ทำงาน นั่งไหว้อ ย่ างเดียวเตรียมตัวอ ด ต า ย

ที่มา  parinyacheewit