ทำไมลูกถึงดื้ อไม่เชื่อฟัง 5 วิ ธีแก้ที่พ่อแม่ควรรู้

เชื่อว่าพ่อแม่แทบจะทุกบ้านจะเจอปัญหากับลูกดื้ อพูดไม่ฟัง แล้วเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ลูกนั้นดื้ อ แล้วเราจะต้องทำอ ย่ างไร วันนี้เราจึงจะพาพ่อแม่มาทำความเข้าใจสาเหตุที่ทำใหลูกดื้ อ ไม่เชื่อฟัง พร้อมกับการบอ กวิ ธีแก้ว่าพ่อแม่นั้นควรทำอ ย่ างไร ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย

1. เ ด็ กไม่ได้รับความสนใจเมื่อทำตัวดี อ ย่ างที่บอ กไปข้างต้น ว่าโดยทั่วไปเ ด็ กต้องการความรัก ความใส่ใจ คำพูดดีๆ จากจากพ่อแม่ แต่หากเ ด็ กทำตัวดี เชื่อฟัง ว่านอนสอนง่ายมาเรื่อยๆ แล้วพ่อแม่กลับทำเฉย

ไม่สนใจ เหมือน มองไม่เห็นการทำดีนั้น พอมาวันหนึ่ง ด้วยเหตุอะไรก็ต ามเ ด็ กบังเอิญได้ทำตัวไม่ดี ดื้ อ ไม่เชื่อฟัง อ า ละ ว าด โวยวายขึ้น มาสักครั้งสองครั้ง พ่อแม่รีบเข้ามาสนใจ

ให้ความสำคัญ เห็นเป็นเรื่องใหญ่ และบางทียังได้ของที่อย ากได้ ที่เวลาพูดขอ ดีๆ กลับไม่ได้ เพื่อเป็นการตัดรำคาญหรือติดสินบนให้หยุดดื้ อ หยุดโวยวาย อ า ล ะว าด เอาแต่ใจหากเป็นแบบนี้ เ ด็ กจะเรียนรู้ที่จะทำตัวไม่ดีเวลาอย ากได้ความสนใจหรือเวลาอย ากได้อะไรจากผู้ใหญ่

วิ ธีแก้ พ่อแม่ให้ ความสนใจทางบวก เวลาลูกทำตัวดีให้เป็นคำชม ยิ้มให้ลูก พยักหน้าแสดงความสนใจแสดงท่ารับรู้ ลูบศีรษะ กอ ด ฯลฯ ทำเช่นนี้บ่อยๆ ทุกครั้ง ที่ลูกทำตัวดีการให้ความสนใจทางบวกกับลูกอ ย่ างสม่ำเสมอ

เป็นเสมือนการเติมพลั งใจ สร้างแรงจูงใจในการทำตัวดีให้กับลูกเป็นการแสดงออ กให้ลูกรู้ว่าคุณรับรู้ คุณค่าในตัวเขา ตอบสนองความต้องการ ของลูกที่อย ากได้การยอมรับ ความรักความสนใจจากพ่อแม่และผู้ใหญ่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องการ

2. ลูกโ ก ร ธ เ ศ ร้ า หรือ กังวล เวลาเ ด็ กมีความรู้สึกลบๆ พวกเขามักจะระบายอารมณ์ออ กมาเป็นพฤติก ร ร มที่ไม่เหมาะสม เช่น ดื้ อ ต่อต้ าน ก้าวร้ าว ทำร้ า ย คนอื่น ทำล ายข้าวของ

วิ ธีแก้ ก่อนที่จะพูดตำหนิหรือไม่พอใจลูก ให้ลองพิจารณาว่าช่วงนี้ ลูกมีอารมณ์และการแสดงออ กด้านอื่นที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยหรือไม่ เช่น เงียบลง ดูหงอยๆ แยกตัว ไม่ร่าเริง

กินน้อย นอนย าก ร้องไห้ง่ายกว่าเดิม หงุดหงิดง่าย ขี้โ ม โ หกว่าเดิมถ้าพ่อแม่สังเกตเห็นอาการเหล่านี้ ให้ลองคุยกับลูกว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจ ลองถามดูว่าที่โรงเรียนเป็นยังไง

ทั้งเรื่องครู เรื่องเพื่อน เรื่องการเรียนถามไถ่ชีวิตลูก จะได้รู้สาเหตุที่ทำให้ลูกมีอารมณ์และการแสดงออ กที่ผิ ดไปจากเดิม อาจ จะช่วยชี้แนะลูกถ้าช่วยได้

3. พื้นอารมณ์ของลูก เ ด็ กบางคนเป็นเ ด็ กที่มีพื้น อารมณ์อ่อนไหว หงุดหงิดง่าย ปรับตัวย าก มีความคิดและอารมณ์ค่อนไปทางลบ เ ด็ กกลุ่มนี้มักจะแสดงท่าทีต่อต้ าน ไม่ร่วมมือ กับคนอื่นอยู่บ่อยๆ มีความคับข้ องใจง่ายจะแสดงพฤติก ร ร มถดถอย ทำตัวไม่สมวัย

วิ ธีแก้ พ่อแม่ควรทำความเข้าใจ ในเรื่องพื้นอารมณ์ของเ ด็ ก และตอบสนองลูกให้เหมาะกับพื้นอารมณ์ของเค้า จะช่วยลดความคับข้ องใจของลูกลงไปได้ ช่วยให้ลูกปรับตัว

กับสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่ทราบถึง 5 สาเหตุสำคัญที่ทำให้ลูก มีพฤติก ร ร มดื้ อ ต่อต้ าน ไม่เชื่อฟังแล้ว ลองนำไปใช้สังเกตลูกดูว่าเป็นแบบนี้หรือไม่ หากพบว่าใช่

ควรรีบปรับพฤติก ร ร มตัวเอง เน้นที่ พ่อแม่ปรับพฤติก ร ร มของตัวเองที่กระทำต่อลูก จะพบว่าลูกร่วมมือ กับพ่อแม่มากขึ้น ต่อต้ านลดลงให้ค่อยๆ ปรับตัวเองและ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูก

เพิ่มขึ้นทุกวัน แต่หากลูกยังมีพฤติก ร ร มดื้ อ ต่อต้ านเช่นเดิม แนะนำว่าควรปรึกษา กุม าร แพ ท ย์ หรือจิตแพ ท ย์ เ ด็ กเพื่อประเมินสภาวะ อารมณ์ จิตใจ ความคิด และการปรับตัวของลูก เพื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ตรงสาเหตุต่อไป

4. ลูกเห็นพฤติก ร ร มไม่เหมาะสมจากพ่อแม่ และเกิดการเลียนแบบ

วิ ธีแก้ เ ตื อ นตัวเองว่าลูกจำและเรียนรู้จากเรา เราต้องเป็นต้นแบบของพฤติก ร ร มที่เหมาะสมให้กับลูก

5. ลูกไม่ได้รับการสอนว่าพฤติก ร ร มที่ดีคืออะไร บางบ้านไม่สอนอะไรว่าอะไรถูก อะไรผิ ด อะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ไม่มีการกำหนดขอบเขตพฤติก ร ร มที่ควรและไม่ควรทำในครอบครัว

วิ ธีแก้ สั่งสอนลูก ชี้แนะให้รู้จักขอบเขตที่ชัดเจนของพฤติก ร ร มที่ทำได้และทำไม่ได้ตัวอ ย่ างในการสอนลูก เวลาเห็นลูกทำตัวไม่เหมาะสม ในเรื่องใดก็ต าม ควรพูด เ ตื อ นทันที อ ย่ าปล่อยผ่านไป โดยให้พูดบอ ก สั้นๆ ง่ายๆ ใช้น้ำเ สี ยง สีหน้ากลาง ๆ ไม่ใช้อารมณ์ แต่ท่าทางเอาจริงลองฝึกพูดกับหน้ากระจกดูก่อนก็ได้ว่าหน้าต า

ท่าทางเราดูคุกคามลูกเกินไปมั๊ยหรือน้ำเ สี ยงเราอ่อน ข า ดความเด็ดข า ดตัองบาลานซ์ให้พูดกับลูกสาววัย 4 ขวบ ที่กำลังแ ย่งของเล่นจากพี่ชายวัย 6 ขวบ ว่า หนูไม่แ ย่งของจากมือพี่ หนูขอพี่แล้วรอให้พี่ส่งของให้ค่ะ เมื่อลูกเอาเท้ายกขึ้น มาบนโต๊ะตอนกินอาห าร ให้พูดกับลูกว่า โต๊ะไว้วางอาห าร ลูกเอาเท้าวางบนพื้นค่ะ

ที่มา n a v a v e j  fahhsai