ทำ พิ ธี ขึ้นบ้านใหม่ บ้าน มือหนึ่ง หรือ มือสอง ทำถูกวิธีแล้วจะดี

สำหรับใครที่กำลังสร้างบ้านใหม่เสร็จหรือซื้ อบ้านใหม่ วันนี้เรามีวิธีทำก่อนเข้าอยู่มาฝากกัน เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับตัวเราและคนในบ้าน ให้อยู่อ ย่ า งร่มเย็นสงบสุข จะต้องทำพิธีให้ถูกต้อง ฉนั้นเรามาดูวิธีเหล่านนี้กัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย

ในสังคมทั่วไปของเรานี้ หล า ยคนจะมีความเชื่อ ในสถานที่สำคัญต่างๆ เชื่ อ ว่ามีเจ้าที่เจ้าทาง คอยปกปัก รั ก ษ า คุ้มครอง ใครก็ต ามที่เข้าอยู่จะต้องให้ ความเคารพนับถือ อ ย่ า ง เช่น การทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ เราจะเห็นกันอยู่เป็นประจำ ตั้งแต่อ ดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ จะเล็กจะใหญ่

จะมือหนึ่งหรือมือสองก็ต าม ขอเพียงทำแค่ต ามกำลัง ท รั พ ย์ที่มีก็พอไม่ต้องมากมาย มีพิธีเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็น การกล่าวขอขมา เพื่อที่จะทำให้ชีวิตไม่ ติ ด ขัด ทำดูก็ไม่เ สี ย ห า ย แนะนำสิ่งของที่ต้องเตรียม เข้าบ้านใหม่ครั้งแรก

1 ข้าวตอ ก ถั่ว งา ความเจริญงอ กงาม ยิ่งขึ้นไป

2 ถังน้ำ ถังข้าว ส า ร ใส่เต็มถัง ความอุดมสมบูรณ์

3 พระ พุท ธ รูป

4 ด อ ก กุหลาบ เส้นทางข้างหน้าต่อไป จะได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

5 เครื่องบูชาพ ระ เช่น ธูป เทียน กระถางธูป แจกันด อ ก ไม้

6 ด อ ก ไม้มงคล ที่นำมาไว้ โปรยรอบบ้าน

7 เหรียญ จะเป็นเหรียญบ า ท หรือสิบบ า ทก็ได้ค่ะ เ งิ นทองเต็มบ้าน

8 ด อ ก ดาวเรือง ความรุ่งเรือง เจริญรุ่งโรจน์

9 ด อ ก รัก ความรัก ความเอื้ออาทรกัน

10 กล่องใส่ทอง เพชร หรือเครื่องประดับ อัญมณีมีค่า ความร่ำร ว ย มั่งมีเ งิ นทอง

11 หอมแดง กระเทียม พริกแห้ง กะปิ น้ำปลา น้ำต าลทราย เกลือ ข้าวปลาอาหารมีกิน มีใช้

12 เ งิ นแบงค์ 900 บ า ท เ งิ นเหรียญอีก 99 บ า ท เป็น 999 มีแต่ความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไป

13 น้ำเปล่า

14 พวงมาลัย ดาวเรือง

15 ห ม า ก พลู

ของไหว้เจ้าที่เจ้าทาง มีผลไม้ 5 ชนิดได้แก่

1 กล้วย กล้วยคือผลไม้มงคล ที่เชื่ อ ว่าเป็นตัวแทนแห่ง การ ข ย า ย สาขา กิจการ การมีบุตรสืบสกุล มีบริวารมาก

2 ส้ม ความโชคดี เจอแต่สิ่งดีเป็น สิริมงคล

3 มะ พร้าว ความบริสุทธิ์

4 ส า ลี่ การเรื่องคุณงามความดีเอาไว้ อ ย่ า ง มั่นคง โชคลาภเ งิ นทอง มิให้ห า ย

5 ทับ ทิม คุ้มครองกัน ภั ย ข น มมงคล 5 อ ย่ า ง เช่น ทองหยิบ, ทองหยอ ด, ฝอยทอง เม็ดขนุนและขน มถ้วยฟู

สำหรับพิธีการ นั้น มีดังต่อไปนี้

1 เมื่อไปถึงบ้านก่อนฤกษ์ ให้เตรียมสิ่งของ ที่จะนำเข้าบ้านให้พร้อม ใครเข้าบ้าน ก่อนถึงฤกษ์ก็เลย ต้องเตรียมอุปกรณ์ กันที่นอ กบ้าน

2 ก่อนเข้าประตูหน้าบ้าน เจ้าของบ้าน หยิบหินขึ้น มา 1ก้อนกำไว้ในมือแล้ว กลั้นห า ยใจ อ ธิ ษ ฐา น ขอให้จิตใจหนักแน่น และแข็งแกร่งเหมือนหิน มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้น นับแต่นี้ไป สิ่งไม่ดี อ ย่ า ได้แพ้ แล้ววางหินลงหน้าบ้าน จากนั้นให้คุณพ่อ เป็นคนเดินนำอุ้ม พ ระพุท ธ รูปเข้าบ้านเพื่อเป็นสิริมงคล ให้คุณป้า ที่ร ว ยที่สุด ถือพานเ งิ น, ทอง ต ามเข้าบ้าน คุณแม่ถือข้าว ส า ร อาหารแห้ง และคนอื่นก็ช่วยกัน ถือของอื่น ต ามเข้ามา

3 นำพระพุท ธ รูปวาง ที่ห้องพระที่เราจัดเตรียมไว้ จุดธูปเทียน อ ธิ ษ ฐา น จิต ให้ท่านคุ้มครอง และอวยพรให้เรา ประสพพบเจอแต่สิ่งดี ก่อนที่จะเข้าสู่ พิธีขึ้นบ้านใหม่ เจ้าของบ้านต้องทำพิธี เข้าบ้านใหม่ เ สี ยก่อน ซึ่งพิธีจะเริ่มต้น ด้วยการให้หัวหน้า ครอบครัวหรือเจ้าบ้าน

เป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมด ที่สำคัญจะต้องมีการอัญเชิญ พระพุท ธ รูปประจำบ้าน ให้เข้ามาประดิษฐาน เพื่อคอยปัดเป่าภูติผี และสิ่งที่ไม่ดี ไม่ให้เข้ามา ภายในบ้านได้ ในขณะอัญเชิญให้ทำ การจุดธูปเทียนเพื่อเป็นการบูชา จากนั้นจึงต ามด้วยอ ธิ ษ ฐา น เพื่อบอ กกล่าวแก่องค์ พระเพื่อให้ท่านได้ป ก ป้ อ ง

คุ้มครองบ้านหลังนี้ ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ให้สมาชิกในครอบครัว มีความปลอ ด ภั ย และอยู่เย็นเป็นสุข ในพิธีนี้ สิ่งของที่ไม่ควร ต กหล่น คือ ด อ ก ไม้ธูปเทียน พระพุท ธ รูป ผลไม้และไม้มลคลต่าง ซึ่งจะนำเอาใช้สำหรับ การไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในที่นี้อาจจะมีการบวกรวมกับ

ขน มไทที่มีชื่อเป็น มงคล รวมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทองหยิบ ทองหยอ ด และทองเอก เป็นต้น พ ระสงฆ์ที่นิมนต์มา ควรนิมนต์มาก่อนวัน ทำบุญไม่น้อยไปกว่า 5วัน โดยให้เลือ กระหว่าง 5,6 หรือ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมด้วยการจัดโต๊บูชา มีผ้าข า ว กระถางธูปและเชิงเทียน โดยจัดให้โต๊ะอยู่ด้านขวา ของพระสงฆ์

ทั้งนี้แล้วต ามหลักความเชื่ อ แล้ว เพื่อความสบายใจทางใจ ก็ขอให้ทำพิธีให้ถูกต้อง ก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือบางคนเข้าพอพักไปเรียน ไปทำงาน ก็ทำพิธีขอเข้าอยู่ให้ถูกต้อง เพราะทุกๆ ที่มีเจ้าของเฝ้าอยู่ แม้เราจะมองไม่เห็นก็ต าม สาธุ ลองแบ่งปันให้ผู้อื่นได้อ่ า น เป็นธรรมท า น

ที่มา fashionfuns  horoscopedaily99