บทเรียนชีวิตที่พ่อและแม่อย ากจะสอนลูก

เรามักจะเคยได้ยินคำว่าอาบน้ำร้อน มาก่อน เ พ ร า ะฉนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือคนแก่ก็มักจะสอนเราในเรื่องที่ท่านเคยผ่าน มาแล้ว และวันนี้เราก็มีบทความ บทเรียนชีวิตที่พ่อและแม่อย ากจะสอนลูกมาฝากกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกัน

1.เ พ ร า ะคู่ชีวิต เลือ กให้ดี มันจะได้ไม่เ สี ยใจทีหลัง

2. สุ ข ภ า พคือสิ่งสำคัญ และมันร า ค าแพงกว่าทุกสิ่งใด

3.ไม่มีเงินที่ไหนจะสุขใจใช้จ่ายเท่าเงินตัวเองอีกแล้ว

4.ไม่มีความรักจากชายไหน เติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ฉะนั้นลูกต้องรู้จักรักตัวเอง

5.ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่ต้องสวมบทใดๆ จงเป็นตัวเองเข้าไว้

6.คำว่ากระจกนั้น มันไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม แต่จงมองตัวเองด้วยความรัก เ พ ร า ะลูกสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้ว

7.เมื่อเรามีลูก ก็ต้องเลี้ยงให้ดี เหมือนที่แม่เราเลี้ยงเรามา

8.ถ้าประสบผู้คนร้ า ยๆ เมื่อนั้นก็จงมองเขาด้วยความรักอ ย่ างจริงใจ จากนั้นโลกทั้งใบ ก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ด้วยความเบิกบานใจ เพียงอย ากบอ กว่า ความดูดี ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ไม่ได้บอ กว่าอยู่ระดับสังคมใดๆ เลย

9.ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจ ของทุกๆ คน แต่หากลูกรักได้ แม้คนที่ไม่รักลูกล่ะก็ จากนี้ไปชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกแล้ว

10.ไม่ใช่ทุกคนหรอ ก ที่เขาไม่ดีกับลูก และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก เ พ ร า ะงั้นลูกจึงต้องแยกให้ออ ก จงปกป้องตัวเองให้ดี

11.จงให้อภั ย จงให้อภั ย และจงให้อภั ยเท่านั้น

12.เกียรติศักดิ์ศรี มันคือสิ่งที่เราควรยึดถือ อ ย่ าให้ความมั่งคั่งใดซื้อจิตวิญญาณเราได้

13.เ พ ร า ะชีวิตไม่มีธนาคาร ฉะนั้นจึงไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบชีวิตของตัวเองทุกอ ย่ าง

14.เวลามีค่า ฉะนั้นอ ย่ ายอมแลกไปกับการนินทาหรืออิ จ ฉ าใคร เราจงออ กไปสร้างสรรค์ ไปทำสิ่งดีมีประโยชน์ อันนชีวิตมีประโยชน์กว่า

15.อ ย่ าให้คำจำกัดความ มากำหนดศักยภาพของลูก หรืออาชีพของลูก รวมไปถึงอนาคตของลูกด้วย

16.สำหรับผู้นำที่ดีนั้น ในชีวิตที่ลูกจะหามาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกนั่นแหละ

17.ลูกเข้มแข็งได้ขนาดนี้ เ พ ร า ะลูกมุ่งมั่นจะเป็นไง

18.ลูกจงอ่อนโยน จงอ่อนน้อม แต่ต้องไม่อ่อนแอ

19.เราอ ย่ าหูเบา เชื่อสิ่งใดง่ายๆ จงฉลาดตริตรองรอบคอบ เ พ ร า ะสิ่งที่ลูกรับมา มันจะค่อยๆ หล่อหลอมลูกให้เป็นคนแบบนั้นจริงๆ

20.ความคิดของคน มีทั้งราคาถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก เลือ กซื้อมันให้ดี แค่อย ากบอ กว่า ความดูดี มันไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้าหรอ กนะ

21.เมื่อผิ ดพลาดจงเริ่มต้นใหม่ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม และเป็นธรรมดาของคนเรา

22.ความดูดี ไม่ได้วัดกันเพียงหน้าต าดี รถหรูที่ขับ เสื้อผ้าราคาแพง แต่มันคือจิตใจ

23.ลูกจงทัดเทียมกับคนอื่น

24.รอยยิ้มคือเครื่องสำอาง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง

25.เ พ ร า ะงานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิง แต่หากเป็นงาน (ของ) บ้านที่เราอยู่ ที่ทุกคนที่รักกันต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

26.จงแข่งกับตัวเอง

27.มีน้ำใจ มีน้ำใจ และมีน้ำใจเท่านั้น

28.คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวยเ พ ร า ะเห็นทุกสิ่งดีๆ

29.ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ ทำให้ชิน

30.จำไว้เลยว่า แม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไปไม่เปลี่ยนแปลง

ที่มา dhammasawatdee