บุญใหญ่ ปิดทองตำเเหน่งใด ได้อานิสงส์มาก

สำหรับใครที่ชอบเข้าวัดทำบุญปิดทองพระอ ย่ าพึ่งเลื่อนผ่านเด้อ เพราะวันนี้เราจะพามาดูการปิดทองพระว่าเราควรปิดตำแหน่งใดบ้าง และตำแหน่งที่เราปิดนั้น มีความห ม า ยว่าอ ย่ างไร เพราะหล า ยคนอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าหากเราปิดทองพระให้ถูกตำแหน่งจะทำให้ชีวิตเราก้าวหน้า

ปิดทอง สำหรับคนในบ้านเราส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะมีความเชื่อในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศล และเป็นสิ่งที่ดีทำให้จิตใจของเรานั้น มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป อีกทั้งต ามหลักความเชื่อ การปิดทอง ยังเป็นการสร้างอานิสงส์ให้ชีวิตของคนในชาติภพหน้าเกิดมามีชีวิตที่ดีขึ้น มากกว่าในทุกวันนี้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ผิวพรรณก็จะผ่องใส มีความเฉลียวฉลาด มีสติปัญญาที่ดีเลิศ มีความเป็นสง่า

อีกทั้งยังเป็น มงคลแก่ชีวิตในปัจจุบัน แล้วแต่ละตำแหน่งใน การปิดทองนั้นยังมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออ กไป แล้วติดตำแหน่งไหนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ส่งผลอะไรต่อเราบ้างในชาตินี้และในช่วงชาติหน้า ในวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเลยดีกว่าว่า ปิดทองตำแหน่งไหน ได้โชคลาภสูงที่สุด ได้ผลอะไรในชีวิตของเราบ้าง

ปิดทองบริเวณพระพักตร์ (ใบหน้า) สำหรับใครที่ปิดทองในตำแหน่งนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตและครอบครัว มีแต่ความสุขความนิยมยินดีในหมู่คณะ

ปิดทองบริเวณพระอุระ (หน้าอ ก) หากปิดทองในตำแหน่งนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีอานิสงส์ผลบุญสูงมากในเรื่องของความดีความงาม มีความเชื่อ กันว่าจะมีผู้ชื่นชอบและเป็นที่นิยมยินดีของใครหล า ย เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีความโดดเด่นเป็นสง่า มีเสน่ห์ เป็นที่ต้องต าต้องใจของใครหล า ยคน

ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง) จะส่งผลให้ชีวิตนั้น มีพร้อม มีเ งิ น มีทอง มีกิน มีใช้โดยไม่อ ด มีท รั พ ย์สมบัติเต็มไปด้วยบุญบารมีมากมาย

ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ) ต ามหลักโบราณเขาว่ากันว่า การปิดทองในตำแหน่งนี้จะทำให้มีสติปัญญาที่เฉียบแหลม มีความคิดความอ่านที่ดี สามารถล่วงรู้ได้ถึงความคิดของผู้อื่น มีความจำดีเป็นเลิศ หน้าที่ในเรื่องของการงานการเรียนก็จะดีขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอ ย่ างดี อุปสรรคที่เจอในชีวิตก็จะผ่านพ้นไป ไม่ว่าจะหยิบจับการงานหรือทำสิ่งใดๆก็จะบรรลุไปต ามจุดประสงค์ที่คุณตั้งเอาไว้

ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ (มือ) สำหรับตำแหน่งนี้บ่งบอ กถึงอำนาจบารมี เป็นที่น่ายกย่องของผู้คนทั่วไป เป็นที่น่าเคารพของผู้คนที่อยู่ในใต้สังกัดของเรา

การปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ) ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่บ่งบอ กถึงในเรื่องของการเ งิ นได้มากที่สุด จะทำให้คุณมีกิน มีใช้ไม่อ ด ชีวิตจะมีแต่ความสุขและรอยยิ้ม

ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ ตำแหน่งนี้จะเกี่ยวกับหน้าที่การงาน ใครที่กำลังมองหาการทำงานหรือต้องการให้ชีวิตมีหน้าที่การงานที่มั่นคงก็อ ย่ าลืมที่จะปิดทองในตำแหน่งนี้

ปิดทองบริเวณพระบาท (เท้า) มีความเชื่อที่ว่าชีวิตจะมีสิ่งดีๆเข้ามา มีความมั่งคั่งร่ำร ว ย อุดมไปด้วยความสมบูรณ์แบบ ที่พักที่อาศัยก็จะดี ยวดย านพาหนะในการเดินทางจะประสบผลเป็นอ ย่ างยิ่ง ไม่มีปัญหาไม่เดือ ดร้อนใคร

เมื่อรู้กันแล้วว่าปิดทองแต่ละจุดนั้น มีความห ม า ยที่แตกต่างกันออ กไป ก็อ ย่ าลืมเลือ กปิดทองในตำแหน่งที่เราต้องการในขณะนั้น แล้วชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และทำให้มีจิตใจที่แจ่มใสอีกด้วย เมื่อคุณบอ กบุญให้กับผู้อื่นได้รับรู้ชีวิตของคุณก็จะมีแต่ความสุขทางกายและทางใจเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว

ที่มา  postsod