ผลรวมบ้านเลขที่ บอ กความเป็นอยู่ ยิ่งอยู่ยิ่งร ว ย ชีวิตดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆ ไปเรียนรู้การอยู่บ้านเลขที่ ที่อยู่แล้วร ว ย หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง และหากบ้านเลขที่ไหนอยู่แล้วติดขัด เราก็มีวิธีเสริมด ว งมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้ลองไปทำต ามอีกด้วย กับบทความ ผลรวมบ้านเลขที่ บอ กความเป็นอยู่ ยิ่งอยู่ยิ่งร ว ย ชีวิตดี ไปดูกันว่าผลรวมบ้านเลขที่แบบไหนที่อยู่แล้วร ว ย กิจการค้าข า ยดี

ใครกำลังไปดูบ้ านหรือคอนโด เพื่อจะซื้ อเป็นที่อยู่อาศัย ต้องบอ กเลยว่างานนี้บ้ านเลขที่สำคัญไม่แพ้ตัวบ้ าน เพราะความหมายของตัวเลขเป็นตัวทำนายความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย ถ้าพร้อมแล้วต ามไปชมกันเลย วันนี้เราจะมาดูพลังของ ตัวเลข ส่ งผลอย่ างไรบ้ างกับบ้ านและเจ้าของบ้ าน และความหมายของตัวเลข 1 – 9 ต ามหลัก ฮวงจุ้ย พร้อมวิธีการคำนวณเลขที่บ้ านหาผลลัพธ์มาฝากกัน

หลักการคิด เช่น ถ้าเลขที่บ้ านของคุณคือ 123/119 ก็ต้องคำนวณ 1+2+3+1+1+9 = 17 และนำ 1 + 7 = 8 ผลลัพธ์สุดท้ายของบ้ านคุณก็คือ เลข 8 นั่นเอง ส่วนความหมายของแต่ละเลขจะเป็นอย่ างไร มาดูกันเลย

เลข 1 บ้ านนี้อยู่แล้วจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

บ้ านหลังนี้มีความมั่นคงความเจริญ เจ้าของบ้ านจะก้าวหน้าในด้านการงานเป็นที่รู้จักในแวด ว งสังคม เป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างมีบริวาร แต่ต้องเหนื่อยกับปัญหาของคนใกล้ชิดตลอ ด ภาระค่าใช้จ่ายในบ้ านค่อนข้างสูง บ้ านหลังนี้ ไม่ควร ให้หลอ ดไฟดับ หากไฟเสียเปิดไม่ติดควรเร่งรีบเปลี่ยนให้มีความสว่างไสวเพราะแสงไฟจะทำให้ฮวงจุ้ยของบ้ านดีเริด

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรทำบ้ านให้สว่างอย่ าปล่อยให้มืดเพื่อเป็นการเสริมอิทธิพลของดาวอาทิตย์ ส่ งผลให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองอย่ างต่อเนื่อง

เลข 2 บ้ านนี้อยู่แล้วมีเสน่ห์เมตต ามหานิยม

เจ้าของบ้ านเป็นคนใจดีและมักชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้ านอยู่บ่อย ๆ มีการหมุนเวียนของเงินทองอย่ างต่อเนื่องเหมาะกับการเปิดทำเลค้าข า ย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาหรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เคล็ดลับ ควรดูแลเรื่องน้ำอย่ าให้น้ำรั่วไหลเพราะนั้นหมายถึงการรั่วไหลของเงินทองเป็นเหตุให้คุณสิ้นเปลืองและเป็นห นี้สินได้

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้ านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ ส่ งผลให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้น

เลข 3 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่จะประสบชัยชนะ สู้แล้วร ว ย

เจ้าของบ้ านเป็นคนใจดีและมักชอบช่วยเหลือผู้อื่น จะอยู่ไม่ติดที่ หรือมีการปรับเปลี่ยนจัดบ้ านอยู่บ่อยๆ มีการหมุนเวียนของเงินทองอย่ างต่อเนื่องเหมาะกับการเปิดทำเลค้าข า ย ด้านการงานต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการติดต่อเจรจาหรือต้องเข้าไปช่วยเหลืองานของผู้อื่นอยู่บ่อยครั้ง เคล็ดลับ ควรดูแลเรื่องน้ำอย่ าให้น้ำรั่วไหลเพราะนั้นหมายถึงการรั่วไหลของเงินทองเป็นเหตุให้คุณสิ้นเปลืองและเป็นห นี้สินได้

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาน้ำพุหรือรูปภาพน้ำมาประดับตกแต่งในบ้ านเพื่อเสริมอิทธิพลของดาวจันทร์ ส่ งผลให้การเงินคล่องตัวมีโชคลาภมากขึ้น

เลข 4 บ้ านนี้อยู่กิจการดี ทำมาค้าขึ้น

เจ้าของบ้ านจะเป็นคนพูดคุยเจรจายิ้มง่ายน่าคบหามีมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม เป็นที่รู้จักของใครต่อใคร และที่บ้ านจะเป็นศูนย์กลางของเพื่อนบ้ านค่อนข้างอึกทึกเสียงดัง เหมาะกับการที่จะเปิดร้านค้าข า ย บ้ านหลังนี้มักไม่ข า ดเสียงเพลงหรือต้องเปิดโทรทัศน์ไว้ตลอ ด เคล็ดลับควรปลูกต้นไม้ใบเขียวไว้จะเป็นการเสริมฮวงจุ้ยของบ้ านได้อย่ างดี

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรปลูกต้นไม้ไว้ในบ้ านไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ขอให้มีไว้สักหน่อยเพื่อเป็นการเสริมด ว งการค้าข า ยให้โดดเด่น มากยิ่งขึ้น

เลข 5 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่คำว่าร ว ย

บ้ านนี้จะสงบเงียบเหมาะกับการพักผ่ อ น มีความเป็นส่วนตัว เจ้าของบ้ าน มักมีมุมสงบส่วนตัวไว้อ่ า นหนังสือหรือพักผ่ อ น เป็นบ้ านที่มีบรรย ากาศของความเป็นธรรมช าติ และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การดูแลอย่ างดี ควรจัดให้เรียบร้อยไม่ควรวางของเกะกะหรือถังขยะหน้าบ้ านจะทำให้การเงินไม่หมุนเวียนการงานไม่ก้าวหน้าและอาจมีปัญหาสุ ข ภ า พ หิ้งพระหรือห้องพระควรจัดให้สะอาดเรียบร้อย

เคล็ดลับเสริมด ว ง = หากอยู่บ้ านนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาบ่อย ๆ อานิสงส์จะส่ งผลให้ร ว ยแล้วร ว ยอีก

เลข 6 บ้ านนี้อยู่แล้วค้าข า ยร่ำร ว ย มีเงินถุงเงินถัง

บ้ านหลังนี้มีบรรย ากาศแห่งความสุขและมีความสะอาดเรียบร้อยอย่ างดี เครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อม การตกแต่งบ้ านเน้นความสวยงามเป็นหลัก หากเปิดร้านค้าก็จะได้รับการตอบรับอย่ างดี คนที่อยู่บ้ านนี้ไม่เหมาะกับการทำงานราชการเท่าไหร่นัก และควรตกแต่งห้องนอนให้สะอาดจะช่วยเสริมด้านความรักให้มั่นคงยั่งยืน ส่วนภายนอ กบ้ านหากมีอ่างบัวที่มีปลาและน้ำในอ่างต้องใสแจ๋วก็จะนำความมั่งคั่งในเรื่องการเงิน มาให้

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหาปลูกด อ กไม้สวยงามไว้ในบริเวณบ้ าน เช่น กุหลาบ จันทร์กระจ่างฟ้า กล้วยไม้ เป็นต้น จะช่วยเสริมด ว งให้ทำการค้าราบรื่น มีแต่คนอย ากจะเข้ามาอุดหนุน

เลข 7 บ้ านนี้อยู่แล้วจะร ว ยมากหากอ ดทน

หากบ้ านของคุณตกเลขนี้คงต้องทำใจกับการเก็บกวาด และความไม่เป็นระเบียบของคนในบ้ าน เงินทองไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไหร่นัก รวมถึงสุ ข ภ า พของคุณอาจมีการเ จ็ บ ป่ ว ยอยู่บ่อย ๆ แต่ข้อ ดีของบ้ านหลังนี้คือความเงียบ เป็นบ้ านที่ไม่ค่อยมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวาย หากมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะส่ งผลให้ได้รับโชคลาภอยู่บ่อย ๆ ส่วนเรื่องของฮวงจุ้ยหากมีน้ำนองเฉอะแฉะก็ควรถมหรือปิดร่องน้ำนั้น จะช่วยให้ครอบครัวมีสุขและเงินทองสะพัดมือมากขึ้น

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหมั่นทำบ้ านให้ใหม่และสะอาดอยู่ตลอ ดเวลาซึ่งจะช่วยลดอิทธิพลของดาวเส า ร์ ส่ งผลให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

เลข 8 บ้ านนี้อยู่แล้วมีแต่ร ว ย ร ว ย ร ว ย

บ้ านหลังนี้ส่ งผลดีในเรื่องโชคลาภและการสะพัดของเงินเรียกว่าดีเยี่ยม คนในบ้ านจะเฮฮาปาร์ตี้กันอยู่บ่อยๆ จุดดีของบ้ านนี้ หากคุณด ว งดีเรียกว่าจะคิดจะหวังสิ่งใดก็มักจะสมปราถนารวมถึงการได้โชคลาภก้อนใหญ่ แต่หากวันใดที่คุณด ว งตกก็มักจะมีปัญหาเข้ามาให้ได้กลุ้มใจ รวมถึงปัญหาด้านความรักที่อาจมีเรื่องรักซ้อนทำให้เกิดความทุ ก ข์เศร้าเสียใจ ผู้อยู่อาศัยควรมีการไหว้เจ้าที่เจ้าทางบ้ าง

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางและอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่าน ผลบุญจะส่ งผลให้คุณอยู่อาศัยนี้บ้ านนี้อย่ างมีความสุขและรุ่งเรือง

เลข 9 บ้ านนี้อยู่แล้วหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

บ้ านหลังนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองคนในบ้ าน ยิ่งหากมีการสวดมนต์เป็นประจำจะทำให้คนที่อยู่ในบ้ าน มีความสุขแม้จะทำการสิ่งใดก็จะได้รับความสำเร็จ มีโชคลาภอยู่บ่อยๆ ในด้านการงานก็จะมีโอกาสดีๆ เข้ามา บ้ านหลังนี้ไม่เหมาะกับการเปิดทำเลค้าข า ย แต่หากคุณทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะส่ งผลดีให้กับคุณอย่ างมหาศาล

เคล็ดลับเสริมด ว ง = ควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์บ่อย ๆ อานิสงส์จะส่ งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด

ความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณ

ที่มา s h a r e g a n p a i, k h o d d e e j a