ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ

หากวันนี้คุณนั้นอย ากที่จะมีชีวิตที่ดี และมีความสุขไปตลอ ดชีวิต คุณก็ต้องเลือ กผู้หญิงที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองขึ้น มาได้ แต่ก็มีผู้หญิงบางประเภทที่ยิ่งคบหา ย่งทำให้ชีวิตเดินถอยหลัง และวันนี้เราก็มีบทความเกี่ยวกับ ผู้หญิง 10 ลักษณะที่ยิ่งคบ ชีวิตมีแต่ถอยหลัง ไม่มีวันเจริญ ไปดูกันว่าผู้หญิงแบบไหนที่ไม่ควรที่จะคบหา

1 ลักษณะจากหน้าอ ก โดยเฉพาะผู้หญิง หากมีช่องว่างระหว่างทั้งสองข้างเกิน 4 นิ้วมือ ช ายใดคบด้วยก็จะไม่มีสมบัติ จะไม่มีเงินทองเหลือเก็บเหลือใช้ มีแต่รายจ่ายออ กไปมาก

2 ดูจากลักษณะการนอน เป็นคนที่ปลุกย าก นอนกลิ้งไปกลิ้งมา นอนกรนเสียงดังไม่เกรงอ กเกรงใจใคร ตื่นสาย ไม่นึกถึงผู้อื่น

3 ลักษณะการเดิน เป็นคนที่ชอบเดินขย่มตัวไปมา เดินเขย่งเหมือนนกกระย าง เดินแกว่งแขนเกินลำตัว เชื่อว่าหากมีลักษณะเช่นนี้ 90 เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่ชอบนอ กใจ

4 ลักษณะน้ำหนักการเดิน เป็นคนที่ชอบเดินเท้าหนัก ชอบเดินลงส้น จนรู้สึกว่ามีเสียงลากเท้า หรือเดินสั้น เดินทีละเล็กทีละน้อย เดินถี่ ลักษณะเช่นนี้เรียกได้ว่าเป็นหญิง ก า ล กิ ณี ชัดๆ

5 ดูจากลักษณะของต า ผู้ช ายผู้หญิงต าส่อน ต าเหล่ ชอบทำต าลอ กแลก คนลักษณะเช่นนี้เป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ มักจะเอาเปรียบผู้อื่น คบแล้วชีวิตจะไม่เจริญรุ่งเรือง อายุสั้น

6 ลักษณะของน้ำเสียง พวกที่ชอบพูดจาเสียง 2 เสียงแข็ง คนพวกนี้คบไม่ได้ เปรียบเสมือนงูที่มีลิ้นสองเเฉก

7 ลักษณะการพูดการจา หากเป็นคนที่พูดจาแล้วไม่เงยหน้า ไม่ชอบสบต าผู้อื่น เวลาเดินไปไหน มาไหนมักจะชอบก้ม เล่นแต่โทรศัพท์ โดยไม่สนปล า ยทางข้างหน้า คนลักษณะเช่นนี้เป็นคนที่มีใจคิดคด มีใจแอบเจ้าชู้ ชอบนอ กใจ

8 ลักษณะของกลิ่น เป็นคนที่มีกลิ่นฉุน เหม็นเขียว จนไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แล้วเหลียวแลมอง ไม่มีใครพูดคุยด้วย ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดูแลตัวเอง ใครอยู่ใกล้ด้วย ใช้ชีวิตด้วยชีวิตก็จะมีแต่ปัญหา

9 ดูจากขน หากเป็นคนที่มีขนดกต ามตัว ขนหน้าแข้งเยอะ ขนรักแร้เยอะ ดำ ริมฝีปากดำ มีหนวด ( ผู้หญิง ) ลักษณะเช่นนี้เขาว่ากันว่าไม่ควรคบหา เป็นคนที่ปากร้ า ย คิดร้ า ย ไม่เหมาะกับการใช้ชีวิตด้วย ใครได้คบด้วยแล้วจะมีแต่ปัญหา เราอาจจะเป็นเบี้ยล่างเขาก็ได้

10 ลักษณะของคนที่แย่ ชอบอบายมุข ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ คนเช่นนี้มักจะพาให้ชีวิตดิ่งลง เงินทองไม่มีเหรอเก็บไม่มีเหลือใช้ เป็นคนสองใจ

จาก 10 ลักษณะข้างต้นนี้ ต ามคำทำนายทายทักของคนโบราณ บอ กไว้ว่า หากใครคบด้วยแล้วชีวิตจะไม่มีทางเจริญ จะมีแต่ต่ำลงในทุกๆวัน คบแล้วไม่ดี

ที่มา Postsara