ฝากให้ลูกสาวทุกคน ได้อ่ า น คำสอนจากใจของแม่นี้

การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงมันไม่ได้ง่ายเลย หล า ยคนอาจจะคิดว่าทำไมตอนเ ด็ กถึงใช้ชีวิตแบบสบายๆแต่พอโตขึ้นกลับมีเรื่องราวมากมาย มีปัญหามากมายที่ต้องเจอและต้องแก้ให้ผ่านไปได้ ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูคำสอนจากใจแม่ที่อย ากฝากถึงลูกๆ ยิ่งลูกสาวควรได้อ่ า น

ลูกเอ๋ย เจ้าจงจำไว้เสมอว่า ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้า ป้ายร าค าไม่ได้บอ กระดับสังคม ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุกได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมชาติและ เป็นธรรมดา รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอ า ง ที่สวยที่สุดของผู้หญิง จงแข่งกับตัวเองเท่านั้น คน มองโลกในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเห็นทุกสิ่งดี ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด

ชีวิตไม่มีธนาคาร ไม่ต้องเที่ยวฝากกับใคร จงเข้ารับผิ ดชอบ ชีวิตของตัวเอง 100 เปอร์เซน ผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิต ที่ลูกจะหา ให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง ลูกเข้มแข็งได้ เท่าที่ใจ ลูกมุ่งมั่นจะเป็น จงอ่อนโยน อ่อนน้อม แต่ไม่อ่อนแอ ผิ ดก็ขอโ ท ษ ซาบซึ้งก็ขอบคุณ พูดให้ติดปาก สุ ข ภ า พ เป็นสิ่งสำคัญ และร าค าแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้ อได้

ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉากถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง กระจกไม่ได้มาพร้อมคำนิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง อย่ าให้คำจำกั ด ความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

คู่ชีวิตเลือ กให้ดี มีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน ไม่มีเงินใด สุขใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง ไม่มีความรักจากชายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น เกียรติและศักดิ์ศรี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีความมั่งคั่งใดซื้ อจิต วิ ญ ญ า ณ ของเราได้ หากประสบผู้คน ร้ า ยๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่

ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูก จะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูก จะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ ก และปกป้ อ ง ตัวเองให้ดี งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงานของ บ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดี ช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่ างเต็มใจ

อย่ าหูเบา หลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรอง เพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆ หล่อหลอมลูกให้เป็นคนเช่นนั้นจริงๆ ความคิดเห็นของคน มีทั้งร าค าถูกและแพง จงตีค่ามันให้ถูก และเลือ กซื้ อมันให้ดี เวลามีค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทา อิ จ ฉ า ใคร ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้ กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย และสุดท้าย จงจำไว้ว่าแม่รักลูก และจะรักลูกตลอ ดไป นี่คือความจริง ที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากาลเวลา จะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใด ลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการเสมอ

ที่มา s a s i p e n i c o n  myfriendth