พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ย ามลูกเติบโตจะได้ใช้ชีวิตเป็น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการเลี้ยงลูกกับบทความ พ่อแม่ควรเลี้ยงลูกให้รู้จักความลำบาก ย ามลูกเติบโตจะได้ใช้ชีวิตเป็น ไปดูกันว่าพ่อแม่ควรเลี้ยงลูกอย่ างไร

ในยุคนี้พ่อแม่หล า ยคน ต้องเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อย กว่าจะมีวันนี้ได้ มันไม่ง่ายเลย หล า ยๆท่าน พย า ย ามเลี้ยงลูก ให้สบายที่สุด ให้ดีที่สุด เท่าที่ทำได้ต ามใจอย าก ได้อะไรก็ต้องได้ ต้องต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อน มีกระเป๋าใหม่ ต้องมีใหม่กว่าเพื่อน อย ากินอะไรก็ต้องได้กิน ด้วยความคิดผิดๆ เลี้ยงลูกแบบผิดๆ ที่ว่าไม่อย ากให้ลูกลำบาก เหมือนเราตอนเด็ก เมื่อคุณเลี้ยงลูก เหมือนไข่ในหิน ลูกของคุณนั่นแหละ ที่จะทุ ก ข์ใจ เข้าใจมั้ย และในปัจจุบันนี้ มีโร คใหม่บัญญัติขึ้น นั่นคือโ รค ไม่รู้จักความลำบาก

เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก ตั้งแต่ยังน้อยๆ เลี้ยงลูกผิดๆ ไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลกของความจริง ในชีวิตคนเรา จะร ว ยหรือจน ทุกคนก็ต้องพบกับ ความลำบากทุกคน ไม่มีใครสบายตั้งแต่เกิดกันทั้งนั้น ไม่มีหรอ ก คนที่จะสบายไปตลอ ด คนเรามันต้องลำบากกันบ้าง

พ่อแม่บางคนไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ให้ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสืออย่ างเดียว แต่ในความเป็นจริงนั้น ในสังคมปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียว ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่ างราบรื่น มันไม่เพียงพอ ในการดำเนินชีวิต เช่น คุณพ่อท่านหนึ่ง ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ ส่ งลูกไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดัง ในเมืองหลวงอยู่หรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ว่าทางบ้านฐานะ

จะไม่ค่อยดี แต่ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบาก เมื่อลูกโทรมาหา คำแรกที่ได้ยินคือ ขอเงิ น ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ ก็ส่ งเงิ นให้ลูกอย ากได้ ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถที่ไม่จำเป็น ต้องใช้ ็ยังซื้ อ จนในที่สุดความจริง ก็เปิดเผยว่าที่ลูกมาขอเงิ นเพิ่มเรื่อยๆ นั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าเทอม หรือค่ากิจก รรมอะไรนั่นหรอ ก แต่เอาไปสำมะเทเมา พ่อรู้เสียใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โทษตนเอง เพราะไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักความลำบาก

ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงิ น มีอะไรก็ประเคนจนบ่มเพาะนิสัยแย่ๆ เราจึงขอเป็นกระบอ กเสียง เตือนพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหล า ย ว่าแม้คุณจะร ว ยล้นฟ้าก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบติดดิน แบบสมถะเรียบง่าย และสอนให้เขาผิดหวัง ให้รู้จักความลำบาก แล้วลูกของคุณจะได้เติบโต อย่ างเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต

ที่มา san–sabai, yakrookaset