ยุคสมัยที่คนชอบอวดร ว ย บริหารเ งิ นยังไงไม่ให้ขัดสน

มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อ ย่ าให้ข า ดสิ่งของต้องประสงค์ จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อ ย่ าจ่ายลงให้มากจะย ากนาน เป็นสุภาษิตของสุนทรภู่มหากวีเอกของไทยที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารการเ งิ นได้ทุกยุคทุกสมัย การบริหารการเ งิ นที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีความสุข ไม่ต้องกังวลกับอนาคต

รู้หรือไม่ว่ากับพนักงานบางคนเ พ ร า ะอะไร คนที่มีเ งิ นเดือนเท่ากันเขาถึงมีเ งิ นใช้อ ย่ างไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเ พ ร า ะเขามีการจัดการกับเ งิ นของเข า ดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1. ทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐาน ในการออมเ งิ น ที่เชื่อว่าหล า ยคนรู้จักเป็นอ ย่ างดีเลยล่ะ ถ้าอย ากมีวินัยในตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ย ากแล้ว ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่ร า ยการ ต่าง ๆ ที่ได้ใช้

ในบัญชีร า ยรับร า ยจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหน ที่เราจ่ายไปบ้างและจ่ายไปเท่าไหร่ เ งิ นที่เป็นร า ยได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้เรามา คำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เ พ ร า ะเหล่านี้ จะส่งผล ดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

2. ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคน ที่อาจจะติดหรืออาจจะติดนิสัยชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค า จากนี้ไปควรเปลี่ยนพฤติก ร ร มของตัวเองใหม่นะ ควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อน ที่จะซื้ อนอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณภาพด้วยนะ ฉะนั้นการที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลระยะย าว เราจะได้ใช้ของอ ย่ างคุ้มค่า และไม่ต้องเ สี ยเ งิ นซื้ อ บ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อนจะซื้ อของ บางครั้งของ ที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

3. งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัวไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าที่ซื้ อมาเพียงเ พ ร า ะชอบ ที่ซื้ อมาแล้ว ก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัยในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผลคิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ย าก แต่หากทำจนติดนิสัย จะทำให้เราชินถ้าทำได้ก็จะส่งผล ดีให้เรามีเ งิ นเหลือใช้ เก็บออมได้ เ พ ร า ะเหล่านี้ถือว่าเป็นร า ยจ่าย ที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากล ดไปได้ คุณมีเ งิ นเก็บสบายเลย ไปทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติลงมือทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

ที่มา m e o k a y n a krungsri  fahhsai