รับมือ กับความคิดเมื่อถูกนิ น ท าด้วย 4 วิ ธี

การถูกกล่าวหา นิ น ท า หรือให้ร้ า ย เป็นเรื่องที่มีเกิดขึ้นบ่ายในสังคมทั่วโลก สาเหตุที่เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงเพราะ อีกฝ่ายไม่ชอบหรืออิจฉาในการกระทำของคุณทำให้ต้องทำร้ า ยคุณด้วยคำกล่าวหา บางคนไม่สนใจสิ่งเหล่านี้และใช้ชีวิตต่อไปได้

แต่กับอีกหล า ยๆคน มักสะดุดเพราะคิดว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้น จากนั้นจะรู้สึกโ ก ร ธและเ สี ยใจ ในบทความนี้จะบอ กถึงเหตุผลต่างๆ ที่ใช้รับมือ กับความคิดของเราในการถูกกล่าวหา นิ น ท าอ ย่ างไม่เป็นธรรม

1. มองเห็นเป็นสัจธรรม

คนในโลกที่ไม่ถูกนิ น ท าไม่มี ด้วยความที่ว่ามนุษย์เรามักมีความรู้สึกทั้งรักโลภโ ก ร ธหลง เ สี ยใจ ดีใจ สิ่งที่เราทำ มันจะมีคนที่ถูกใจและคนที่ไม่ถูกใจ ถือว่าเป็นสัจธรรมของโลก ทุกคนต้องเจอถ้ายังเป็น มนุษย์อยู่ สิ่งที่คุณต้องทำคือ ทำต ามสิ่งที่คุณต้องการต่อไป แค่ทำให้ตัวคุณและคนที่คุณรักมีความสุข แค่นั้นคุณก็จะมีความสุข ซึ่งไม่เกี่ยวข้ องใดๆกับคำนิ น ท าเหล่านั้นเลย

2. ทำต ามเป้าห ม า ยของคุณต่อไป

เมื่อคุณถูกกล่าวหาหรือนิ น ท าว่าร้ า ย ให้คุณอ ย่ าสนใจ หรือหยุดเพื่ออธิบายใดๆ คุณมีหน้าที่เพียงแค่ทำต ามเป้าห ม า ยของคุณต่อไป เพราะคนที่ใส่ร้ า ยเพราะเขาอิจฉา ถ้าคุณหยุดเป้าห ม า ยก็จะเข้าทางเขา คุณแค่ทำต ามความฝันและประสบความสำเร็จ และมีความสุขต่อไป นั่นจะเป็นการแก้แค้นได้อ ย่ างดีที่สุด เพราตัวเขาจะรู้สึกร้อนเป็นไฟเมื่อรู้ถึงความสำเร็จและความสุขที่คุณมี

3. มองเขาด้วยความเมตต า

รับรู้และเข้าใจว่าตัวเขาต้องเ ก ลี ย ดตัวเองขนาดไหน และเขาไม่มีความสุขขนาดไหนเขาถึงได้ทำแบบนั้น คนเราโดยปกติถ้าเขามีความสุขจะทำให้คนอื่น มีความสุข มีแต่คนที่ไม่มีความสุขเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นเป็นทุ ก ข์ เพราะรับที่คนอื่น มีความสุขมากกว่าไม่ได้ ให้คุณมองเขาด้วยความเมตต าเพราะเขามีความทุกเขาถึงอย ากให้คนอื่นทุ ก ข์ด้วย

4. เมื่อเราถูกใส่ร้ า ยนิ น ท า ให้คิดว่าเราก้าวมานำหน้าเขาแล้ว

การที่เขาเอาเราไปนิ น ท า แปลว่าเราได้อยู่ในจุดที่เขาอย ากอยู่แต่ไม่สามารถทำได้ ด้วยความรู้สึกอัดอั้นของตัวเขาเอง ทำให้เขาต้องทำอะไรบางอ ย่ างให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น ด้วยการกล่าวหาคุณ หากคุณเจอคนแบบนี้ให้ปล่อยผ่านเลยไป อ ย่ าไปสนใจ หรือโต้เถียง เพราะเขาต้องการแค่อย ากให้ตัวเองรู้สึกดีเท่านั้น มันไม่เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลย อ ย่ าเอาอารมณ์ของตัวเองไปเ สี ยเวลากับคนเหล่านั้น

ที่มา  songtorkwamrak