ลักษณะเส้นข้อมือ บอ กอนาคตของเราได้

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ที่อย ากรู้อนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร ไปเรียนรู้อนาคตจากเส้นข้อมือของตัวเอง กับบทความ ลักษณะเส้นข้อมือ บอ กอนาคตของเราได้ ไปดูกันว่าเส้นข้อมือแต่ละเส้นนั้นบ่งบอ กอะไรในตัวเราได้บ้าง

สำหรับท่านเจ้าของล า ยมือ ลองยกมือทั้งสองข้างของคนที่มาดู แล้วดูกันว่าเส้นล า ยมือของท่านนั้น มีเอกลักษณ์เป็นพิเศษหรือไม่ มีลวดล า ยเส้นที่แตกต่างหรือเหมือนกับคนอื่นอย่ างไร ในเรื่องของการดูเส้นล า ยมือนั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์และศิลป์

ในเรื่องของความ เชื่อ บางสิ่งบางอย่ างไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ก็ขอให้รับรู้เอาไว้ สิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เส้นล า ยมือเท่านั้น แต่ยังบอ กเส้นบริเวณข้อมือ บอ กถึงภาพรวมในชีวิตในช่วงอนาคตของเจ้าของเส้นล า ยมือนี้ ลองพิจารณากันเอง

4 เส้นบริเวณข้อมือ สื่อในเรื่องของโชคชะต าในอนาคตเป็นอย่ างไรบ้าง

เส้นที่ 1 = บอ กภาพรวม

สำหรับเส้นที่ 1 นี้ ถือว่าเป็นเส้นหลักที่มีความสำคัญเป็นอย่ างมากที่สุด บ่งบอ กได้ถึงภาพรวมในชีวิตของตัวเองและชีวิตคู่ หากเส้นที่ 1 นี้มีความชัดและมีความลึก เป็นเส้นตรงมีรอยหยักเล็กน้อย ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี บอ กได้ถึงการมีสุข ภาพดีและอายุได้ยืนย าว

เส้นที่ 1 มีรอยแยกแตกจากการ ไม่เป็นเส้นตรง บ่งบอ กได้ถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงในชีวิต มีการเปลี่ยนแปลง แยกย้าย ดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่น หากเส้นที่ 1 ของคุณมีรอยหยักมากกว่า 1 รอย แล้วก็มีความโค้งไปทางขวามือ บ่งบอ กถึงปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ช ายหญิง

เส้นที่ 2 = เส้นแห่งความสำเร็จ

สำหรับเส้นที่ 2 เส้นนี้บ่งบอ กได้ถึงรูปร่าง หน้าต า การใช้ชีวิตความดีความชอบและบุญบารมีที่สั่งสมมา เงินจะไหลเข้ามาเหมือนแม่น้ำ ยิ่งมีความชัดมีความลึกมากเท่าไหร่ ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามามากเท่านั้น หากเส้นนี้มีรอยแยกแตก มีความบาง เส้นไม่ลึก นั่นหมายความว่าในช่วงวัยกลางคน คุณอาจจะลำบาก ย ากที่จะเอาชนะปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แต่หากมีความอ ดทน มีความขยันหมั่นเพียรตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นใหม่ ชีวิตของวัยกลางคนและอนาคตของคุณจะดีได้

เส้นที่ 3 = เส้นอิทธิพล

สำหรับเส้นที่ 3 บ่งบอ กได้ถึงเส้นอิทธิพล เบื้องลึกเบื้องหลัง สังคมการใช้ชีวิต อำนาจวาสนา บุญบารมี เส้นนี้ตั้งหากมีความชัดลึก เส้นตรง บ่งบอ กได้ถึงการมีอายุยืนย าว ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตมากกว่าผู้อื่น เจอผู้คน มากมาย โดยเฉพาะบุคคลสำคัญต่างๆ หากเส้นที่ 3 นี้ เป็นเส้นหนา ชัด บ่งบอ กถึงการที่คุณเป็นบุคคลสำคัญ เป็นผู้นำของครอบครัว ยอมลำบากเพื่อครอบครัวเพื่อสร้างความสุข

เส้นที่ 4 = เส้นพลัง

เส้นสุดท้าย หากคุณมีเส้นที่ 4 นั่นหมายความว่าคุณเป็นคนที่มีความดีความชอบ มีความโชค ดีอยู่ในตัว น้อยคนนักมักจะมีเส้นที่ 4 แต่ละเส้นนั้นบ่งบอ กถึงการมีอายุ 30 ปี หากใครมี 4 เส้นนั่นก็แปลว่าอายุอาจจะเกิน 100 ปีก็ได้

เรื่องบางเรื่องไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทย าศาสตร์ เราไม่ควรลบหลู่ บางสิ่งบางอย่ างสืบทอ ดต่อ กัน มาเป็นระยะเวล า ย าวนาน หน้าที่การงานจะมั่นคงมากเพียงใดล้วนแล้วอยู่ที่การกระทำทั้งนั้น ส่วนเส้นบริเวณข้อมือนี้ เป็นการกล่าวถึง บอ กถึง ให้ผู้คนเหล่านั้นได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิต หากเรามัวแต่นั่งกินนอนกิน รอแต่โชค ก็คงไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอย่ างแน่นอน

ที่มา Postsod