วิ ธีทำบุญได้อนิสงค์มาก ให้อธิษฐานต ามนี้ ทำแล้วชีวิตดี

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ วิธีการทำบุญที่ถูกต้อง และได้ผลบุญกับบทความ วิ ธีทำบุญได้อนิสงค์มาก ให้อธิษฐานต ามนี้ ทำแล้วชีวิตดี ไปดูกันว่าจะต้องอธิฐานอย่ างไร เพื่อให้มีชีวิตที่ดี

คนส่วนใหญเวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้รวยขอให้สุขภาพแ ข็ งแรง ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้น

ครบถ้วนกว่ามาก หลวงปู่ เคยสอนไว้ว่า.. เวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้น ๆ ไปเลยว่า..’ขอให้ประสบแต่ ความดีปราศจากความทุ กข์’ เพราะคำว่าความดีนั้น รวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคนรักเมตต า ฯลฯ ส่วนปราศจากความทุ กข์ ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ างไม่มีทุ กข์ไม่มี โ ร ค ภั ย

ไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูฯลฯ ที่สำคัญคือ การ ‘พบแต่ความดี’ นั้น สำคัญมากเพราะ แม้เราจะขอพรจนร่ำรวยจริง แต่ไม่ดีเงินนั้น เราอาจเอ าไป เล่นพ นั นไป ซื้อย าบ้ า สุดท้าย ก็พาไปน ร กแม้จะมียศตำแหน่ง แต่ปราศจากความดี ก็อาจเอ าตำแหน่ง ไปข่ มเหงคนอื่นคดโก ง ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ ก็มี น ร ก เป็นที่ไป

แม้จะมีแต่ใคร ๆ ก็รักเมตต าแต่หากเราไม่ดีเราก็อาจกล า ยเป็นคนเจ้าชู้ ห ล อ กคนนี้ ให้รักคนนั้น ให้หลงสุดท้าย ก็ท ะ เลาะต บตีกั นและไปนรกกันทั้งหมู่ ‘การขอให้พบความดี’ จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความดี ต้องมีปัญญา พอที่จะรู้ว่าความดี มีประโยชน์เช่นใด ดังนั้นเมื่อมีปัญญา แม้จะเกิดมาจน ก็ใช้ปัญญาหาเงิน จนรวยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็ใช้ปัญญาทำงาน ห า ยศตำแหน่ง มาได้ไม่ย ากแม้เกิดมา ไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจาใคร ๆ ก็จะหัน มา รักที่สำคัญ คือ เมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่ ว ไม่มีประโยชน์ไม่ ควรทำความดี มีแต่ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้ามีแต่สุคติ เป็นที่ไปน ร กไม่ได้เยี่ยมเยีนใ ครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ที่มา kiddeepost