วิ ธีแก้บน หากเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้ แล้วชีวิตจะดี

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีแก้บนที่ไปบนไว้แล้วลืมแก้ กับบทความ วิ ธีแก้บน หากเคยไปบนไว้แล้วลืมแก้ แล้วชีวิตจะดี ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถถอนคำแก้บนและทำให้ชีวิตเราเจริญรุ่งเรืองได้

คนโบราณเขาว่ากันว่า ในบางครั้งเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นล้วน มาจากตัวเรา ซึ่งตัวเราได้เผลอไปกล่าวบนไว้ที่ไหน แต่ดันลืมแก้ นึกไม่ออ ก เพราะสิ่งนี้เลยทำให้มีการติดขัดเกิดขึ้น และในวันนี้เราได้มีวิธีแก้ของคนโบราณที่ทำกัน มานาน หากทำแล้วทำอย่างถูกวิธีและถูกต้องจะช่วยเป็นการถอนคำพูด แล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้น เรามาดูว่าจะต้องเตรียมสิ่งใด และมีวิธีการทำที่ถูกต้องอย่างไร

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 พระพุทธรูปปางสมาธิ 1 องค์ ถ้ามีอยู่แล้วก็อันเชิญท่าน มาเป็นองค์ประทาน หรือใครจะซื้ อใหม่ก็ไม่ว่าแล้วเอาไปถวายวัด..เพิ่มบารมีให้คนกราบไหว้.เน้นไว้ในโบสถ์หรือศาลา

2 ผลไม้ 5หรือ 7 อย่าง ต้องมี กล้วยน้ำหว้า 1 หวี มะพร้าว1ลูก สับปะรด1ผล ผลไม้ต ามฤดูกาล

3 หมากพลู บุ ห รี่ 5 มวน

4 พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง

5 น้ำแดง 1 ขวด น้ำเขียว 1 ขวด

6 น้ำเปล่า 1 ขวด

7 เทียนขาว 2 เล่ม

8 จุดธูป 16 ดอ ก

จากนั้นให้ตัวท่านพูดกล่าว

ข้าพเจ้าชื่อ…..นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….. ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพย าน ตลอ ดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสั งเ ว ยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้

แล้วในวันนี้ เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาล กล่าวมานานแล้วจนถึงปัจจุบันทั้งหล า ยทั้งปวง ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ต าม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหล า ยเหล่านี้

เมื่อท่านทั้งหล า ยได้รับแล้วลูกขอถอนคำบนบานศาลกล่าวทั้งหมด ขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ถ้าหากลูกมีความจำเป็นจะต้องบนบานศาลกล่าวอืกก็จะกล่าวบนบานใหม่ในคราวต่อไป สาธุ สาธุ สาธุ…

เมื่อตัวท่านได้กล่าวจบแล้วห้ามขอพรใดๆต่อ พอ กล่าวจบก็ให้ตัวท่านทำการปักธูปที่กระถางได้เลย และโดยหลังจากที่เราลาแล้วก็ให้ตัวท่านขอพรได้ในเรื่องที่ท่านต้องการ แล้วกล่าวสาธุ สาธุ สาธุ…

ที่มา สุพรรณี อินทร์ปั้ญญา, postsod