วิ ธีแก้อาการบ้านหมุน ทำเองได้ที่บ้าน

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการแก้อาการบ้านหมุน กับบทความ วิ ธีแก้อาการบ้านหมุน ทำเองได้ที่บ้าน ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

สิ่งที่เกิดขั้น ไม่ส่ งผลดีต่ อ ร่ า ง ก า ยเราเลยนะโดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของอ วั ย ว ะ การทรงตัวในหู ชั้ น ใ น ซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่คอยรับการทรงตัวและสมดุลของร่างกายในท่าทางต่างๆ เมื่อเกิดความผิดปกติขึ้นจึงทำให้มีอาการเวียนศีรษะ แบบรู้สึกหมุนบางคนอาจมีอ าเ จี ย น มีความรู้สึกเหมือนจะเป็นลม หูอื้อ การได้ยินลดลง หรือมีเสี ย ง ใน หู ร่วมด้วยไ ด้ ในวันนี้เราได้นำวิธีการที่จะช่วยบรรเทาอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน ซึ่งวิธีการที่เรานำมาฝากในครั้งนี้เป็นวิธีการที่สามารถนำมาบรรเทาได้เบื้องต้น

1 อ ย่ า งแรกเลยเมื่รู้สึกว่ามีอาการให้นั่งพักหรือว่าก้าวเดินช้าๆ ก็สามารถช่วยบ ร ร เ ท า อ า ก า รได้ดี

2 อ ย่ ามองขึ้นหรือลง เพราะจะทำให้รู้สึกมึนงงและไม่สบายมากยิ่งขึ้น ควรรั ก ษ าระดับศี ร ษ ะให้ขนานกับพื้นเท่าที่จะทำได้

3 ให้มองวัตถุที่อยู่ไกลออ กไป เพราะคนเราจะรับรู้ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้จะดูเคลื่อนที่เร็วกว่าสิ่งที่อยู่ไกลออ กไป เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้เพ่งมองไปยังสิ่งที่อยู่ในระยะไกล

4 อ ย่ า เคลื่อนไหวท่าทางซ้ำๆ เพราะการเคลื่อนไหวด้วยท่าทางซ้ำๆ เช่น สะบัดหน้า ขยับแขน ขยับขา จะส่ งผลให้การทรงตัวไม่ดี และจะยิ่งทำให้ อ า ก า รบ้านหมุนแย่ลงกว่าเดิมได้ ทางที่ดีควรเคลื่อนไหวอ ย่ า ง ช้าๆ ด้วยความระมัดระวังและมั่นคง

วิธีก า ย ภ า พ เพื่อลดอ า ก า รบ้านหมุน

1 อ ย่ า งแรกเลยให้หันศีรษะ 45 องศา เริ่มต้นด้วยการตั้งศีรษะตรง

แล้วจากนั้นค่อยๆหันศีรษะไปทางซ้าย 45 องศา จากนั้นค่อยๆหันไปทางขวา ทำเช่นเดียวกัน

2 การนอนหงาย ให้นอนหงายโดยเร็วเพื่อให้ลำคอและไหลผ่อนคล า ย

เอียงศีรษะไปให้หูข้างที่ได้รับผลกระทบจากอาการบ้านหมุน สัมผัสหมอนนาน 30 วินาที แล้วเอียงศีรษะอีกข้างให้หูสัมผัสหมอนนาน 30 วินาที

3 ให้พลิกตัว จากนั้นพลิกตัวไปด้านเดียวกับศีรษะที่เอียงอยู่ แล้วอยู่ในท่าตะแคงนี้นาน 30 วินาที

ที่มา 108archeepparuay