วิ ธีโบราณ ทำแค่ปีละครั้ง โรยเกลือรอบบ้าน ช่วยดูดท รั พ ย์

เกลือนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หล า ยทาง ตั้งแต่การทำความส ะ อ า ด การนำมาปรุงอาหารต่างๆ แต่ประโยชน์เหล่านี้หล า ยคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้ว วันนี้เรามีเรื่องของค ว า ม เ ชื่ อต ามคนโบราณเกี่ยวกับเกลือที่นำมาโรยรอบบ้าน การโรยเกลือ วิ ธีหนึ่งที่คนโบร า ณ เ ชื่ อว่าเกลือ สามารถปัดเป่าสิ่งอั ป ม ง ค ลและสิ่งไม่ดีออ กไป จากบ้านได้รวมทั้งดึดดูดท รั พ ย์และความโช คดีให้เข้ามาในบ้าน ของคุณได้ด้วย

ป้องกันคุณไสยลมเพลมพัดต่างๆ เพียงนำเกลือ จำนวนหนึ่งกำมือใหญ่ มาละล า ยน้ำร้อน เสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดา จากนั้นอาบน้ำให้ส ะ อ า ด เมื่ออาบเสร็จแล้ว นำน้ำเกลือ ดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะ จรดปล า ยเท้า จากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาที แล้วจึงล้างออ กให้ส ะ อ า ด แล้วอาบน้ำด้วยสบู่และนำแชมพูมาสระผมอีกรอบก็ได้ สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัว ก็จะยิ่งดี

เมื่อเราไปซื้อบ้าน มือสอง รถยนต์มือสองต้องการล้างอ าถ ร ร พ์ไม่ดีเหล่านั้น ก็โดยการนำเกลือเม็ดมามาก ๆ หน่อย ผสมกับเศษสต างค์ กี่บาทก็ได้ เมื่อผสมกันแล้ว จึงไปโปรยหว่านให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์ ทิ้งค้างไว้ หนึ่งคืน จึงกวาดให้เกลี้ยง ใส่ในห่อผ้าข า ว นำไปไว้วัด หรือโคนต้นไม้ใหญ่

เกลือ สามารถปัดเป่าสิ่งอั ป ม ง ค ลและสิ่งไม่ดีออ กไปจากบ้านได้ เช่น ในสมัยโบราณหากมีการไปงานศ พ เมื่อ กลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านก่อนจึงค่อยก้าวเท้าเข้าบ้าน

นอ กจาก เกลือ จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดท รั พ ย์โช คดีเข้าบ้านได้ และปัดเป่าสิ่งไ ม่ดีได้แล้ว คนจีน ยังถือว่า เกลือนั้นแกฮ ว ง จุ้ ยไม่ดี ได้ด้วย เช่น ถ้าฮ ว ง จุ้ ย ห้องน้ำไม่ดี ก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำ ในครัวก็ควรมีเกลือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับโ ร คและความชื้น จะช่วยให้คนในบ้านแข็งแ ร ง ไม่ค่อยเ จ็ บไ ข้ได้ป่ ว ยอีกด้วย

ที่มา  kiddeepost