วิ ธีไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ศาลต าย ายในบ้านที่ถูกต้อง เสริมความราบลื่น ดึงดูดท รั พ ย์

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่เพื่อเสริมความเป็น มงคลให้กับคนในบ้าน กับบทความ วิ ธีไหว้พระภูมิ เจ้าที่ ศาลต าย ายในบ้านที่ถูกต้อง เสริมความราบลื่น ดึงดูดท รั พ ย์ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง

เคล็ดลับการเสริมดวงนี้เหมาะนำไปใช้ในวันปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ หรือ วันสำคัญต่าง ๆ เป็นอย่ างมาก เป็นการแก้เคล็ดที่ง่ายมาก แต่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นต่อชีวิตซึ่งเคล็ดลับที่ว่านี้มาจากพระครูวิสารสรจักษ์ หรือ หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว ผู้ประสาทเคล็ดนี้ให้แก่ท่านที่ประสพปัญหา ชีวิตไม่ราบรื่น มีอุปสรรค หรือว่าคนในบ้านเ จ็ บป่ ว ยบ่อย หรือประสบอุบัติเหตุ บ่อยๆ นั้น

อาจเป็นเพราะเราอาจจะไมได้ตั้งใจไปทำสิ่งใดที่อาจจะไม่ถูกใจเจ้าที่หรือผี บ้านผีเรือน หรือบางทีเราไม่ทราบว่าบ้านเรานั้นก่อนจะมาเป็นของเรามีสิ่งใดหรือมีอะไร อัปมงคลมาก่อน วิธีแก้ร้ า ยให้กลับคืนเป็นดี คือ ในตอนเช้าให้เตรียมการไหว้พระภูมิเจ้าที่ ศาลต าย ายในบ้านแบบง่ายๆคือ ดังนี้

1 ส้ม 4 ผล เป็น มงคล ( ห้ามส้มโอ หรือส้มโอมือ )

2 ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้วต ามอัธย าศัย

3 ขน ม หวานจะเป็นจับกิมทึ้งแบบจีน หรือ ขน มหวานแบบไทย จำพวกทองต่างๆๆก็ได้ และต้องมีขน มน้ำดอ กไม้ด้วย ( หลวงปู่บอ กว่าเป็นเคล็ดในการขอขมาแบบว่าในปีๆๆ หนึ่งเราอาจเคยล่วงเกินเจ้าที่เจ้าทางขน มน้ำดอ กไม้เป็นเครื่องแสดงการขอขมา )

4 พวงมาลัย จะเป็นดาวเรือง หรือเจ็ดสีเจ็ดศอ กก็ได้ต ามฐานานุรูป

5 ธูป

ให้นำเครื่องไหว้ไปวางหน้าศาล พระภูมิ ศาลต าย ายแล้วจุดธูป สวดพระมนต์ขอขมาดังนี้

ตั้งนโม 3 จบ

‘อิติสุคโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง’

จุดธูปบอ กเจ้าที่อธิษฐานว่าวันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ คุณต าคุณย ายก็ขอโทษ สิ่งใดไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกที่จะทำความสะอาดวันนี้ด้วยเถิด

แล้วอธิษฐานขอพรต ามปรารถนาจากนั้นปักธูป เสร็จแล้วพอธูปหมดดอ กก็เริ่มทำความสะอาดบ้าน

แต่ให้ทำเป็นเคล็ดต ามลำดับดังนี้คือ ให้ทำความสะอาด ฝาบ้าน เพดาน ต ามซอ กต ามมุม แล้ว เอาฝุ่นละอองมารวมกองไว้ที่เดียว แล้วห่อด้วยผ้าขาวให้มิดชิด นำห่อผ้าขาว ไปทิ้งที่บริเวณถังขยะในวัดใดวัดหนึ่ง ทิ้งแล้วห้ามเหลียวหลังดูเป็นอันข า ด เป็นการเหมือนกับเอาสิ่งอัปมงคลออ กไปจากบ้าน

ฉะนั้นห้ า มหันไปดูเป็นอันข า ดจาก นั้นให้เอาน้ำพระพุทธมนต์หน้าพระประธานในบ้าน(ถ้ามี) หรือไปขอน้ำพระพุทธมนต์ต ามวัดที่ดังๆ เช่น วัดสุทัศน์ วัดสระเกส วัดอินทรวิหารเป็นต้น หรือ ขอมาจากพระสงฆ์ ที่เรานับถือพรมต ามเพดาน ฝาบ้าน และบริเวณบ้านให้ทั่ว ระหว่างพรมให้ตั้งจิตคิดแต่สิ่งดีดีที่เป็น มงคล ห้ามทุกคนในบ้านด่าหรือพูดคำอัปมงคลใส่กัน

เสร็จแล้วในรุ่งเช้าของอีก วันให้ตักบาตร หรือทำสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทางผีบ้านผีเรือน โดยเฉพาะ เพื่อเป็นเคล็ดให้ท่านเฝ้าปกป้องคุ้มภั ยให้เราครับ

หมายเหตุ หลวงปู่เงิน กตสาโร ท่านว่าการไหว้พระภูมิเจ้าที่แบบนี้อธิษฐานสิ่งใดภูมิเทวดาท่านจะอนุเคราะห์ สุดความสามารถและ เจ้าก ร ร มนานเวรได้ยินจะยอมอโหสิก ร ร มให้ จึงทำแล้วดีทางเมตต าและคุ้มครองภั ยในบ้านจะหมดทุ ก ข์หมดโศก โ ร คภั ยไข้เ จ็ บจะห า ย ครอบครัวเป็นสุข เทวดาคุ้มครอง

ที่มา saraupdate, postsod