วิ ธีไหว้เจ้าที่ในบ้าน เสริมโชคลาภ ชีวิตราบลื่น

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการไหว้เจ้าที่กลางบ้านให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กับบทความ วิ ธีไหว้เจ้าที่ในบ้าน เสริมโชคลาภ ชีวิตราบลื่น ไปดูกันว่าเราจะต้องไหว้เจ้าที่กลางบ้านอย่ างไรบ้างให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง

ปัญหาต่างๆในชีวิตที่รุมเร้าเข้ามาในตัวนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ก็มักจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอ ด เข้ามาในทุกๆวัน ตัวเรานั้นจะต้องคอยรับมือ กับปัญหาที่เกิดขึ้น ในบางครั้งก็มากเกินจนรับไม่ไหว หากใครที่กำลังได้เจอ กับปัญหาที่รุมเข้ามาใส่ตัวเรานั้น การทำพิธีในการกราบไหว้ ก็จะเป็นความเชื่อที่จะช่วยลดในเรื่องของก ร ร มที่มีให้เบาลงไปได้

ยิ่งได้เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับในเรื่องของเงินทองแล้วล่ะก็ หล า ยๆคน มักจะเจอ กับปัญหานี้กันอยู่บ่อยๆ หากใครที่เป็นอยู่ลองแนะนำวิธีนี้ไปกราบไหว้กัน เขาว่าทำกันแล้วจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้น

การไหว้เจ้าที่กลางบ้ า นเจ้าที่ที่อยู่ในบ้ า น เป็นเจ้าที่เจ้าทางของบ้ า นเรือนที่ได้อยู่อาศัย ท่านคอย ป ก ปักแล้วค่อยคุ้มครองตัวเรา รวมถึงคนในบ้ า นและบ้ า นที่เราได้อยู่อาศัยด้วย ทำไมจะต้องทำการกราบไหว้ขอพร ท่านจะคอยช่วย ปก ปักรัก ษ า คอยให้โชคและคอยเปิดทางสว่างของชีวิต ทำให้การดำเนินชีวิตราบรื่น

ในส่วนของพิธีการกราบไหว้ในวันนี้นั้นจะเป็นพิธีการไหว้เจ้าที่ที่มีกันอยู่แล้วในบ้ า น แนะนำให้ไหว้ในทุกๆ 3 ถึง 6 เดือนเป็นอย่ างน้อย 1 ครั้ง และในการไหว้นั้นเราจะต้องรู้วิธีการไหว้ให้ถูกวิธีด้วย เวลาในการไหว้ในทุกๆเวลาเที่ยงของวันอังคารและวันเ ส า ร์ จะเป็นวันที่ดี เป็นวันรับโชค ก่อนจะไหว้นั้นจะต้องเตรียมจัดข้าวของต่างๆต ามด้านล่างนี้กัน

วิธีการ ไ ห ว้ เจ้าที่กลางบ้ า น

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ด อ ก

2 ดาวเรือง 9 ด อ ก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่ าง เพื่อความเป็นศิริม ง ค ล

5 หมากพลู 9 คำ

ซึ่งผลไม้แต่ละชนิด มีความหมายแตกต่างกัน

องุ่น ผลไม้จะช่วยในเรื่องของเงินทอง จะช่วยทำให้เพิ่มทุนในท รั พ ย์สมบัติ มีเงินทองเข้ามาใช้อยู่ไม่ข า ด จะไม่ลำ บ า กในเรื่องของเงิน

กล้วย เป็นผลไม้มง ค ล มีความเชื่อ กันว่านำมากราบไหว้จะทำให้สิ่งต่างๆที่ได้ทำนั้น มีความราบรื่น ไร้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆเหมือนกับปอ กกล้วยเข้าปากง่ายๆแบบนี้เลย

แก้วมังกร จะช่วยปกครองลูกน้อง บริวารคนรอบข้าง จะเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการการ ค้าข า ยต่างๆ

สับปะรดมีหัวมีต าที่กว้างไกล ในการทำสิ่งใด ก็จะประสบกับความสำเร็จ จะมองเห็นลู่ทางต่างๆในการทำกิจการการ ค้า ข า ย

วิธีการจัดวางของ

ผ้าขาวบางวางเตรียมเอาไว้นำมาปูบริเวณกลางบ้ า น หันหลังให้กับประตูหน้าบ้ า นแล้วจัด วางข้าวของทุกอย่ างที่ได้เตรียมเอาไว้นี้มาจัดวางไว้บนผ้าอย่ างเป็นระเบียบ จุดธูปเทียนกล่าวคำขอขมา

‘ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของ ที่ เจ้า ของ ทาง เจ้าของบ้ า นเจ้าของเรือน บ้ า นเลขที่ พูด กล่าวบ้ า นเลขที่ บ้ า นหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าพเจ้า ( ชื่อ-นามสกุล ) นำเครื่องสัก ก า ระบูช ามาตั้งถวาย เพื่อ ข อ ข ม า ก ร ร ม หากมีสิ่งใด ก็ต ามที่ข้าพเจ้าไได้ทำ ผิ ดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าพเจ้าขออ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรด ง ด โ ท ษ เ ว้ น โ ท ษและอ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ และโปรด ช่ ว ย….. ( อธิฐานขอต ามปรารถนา ) ‘

รอเวลาจนธูปหมด ดับเทียนแล้วให้พูด กล่าวคำลา ซึ่งวิธีการนั้นก็คือให้มือทั้งสองจับที่ตัวพานหรือถาดผลไม้แล้วให้พูดต ามคำด้านล่าง ‘ขอแดนขอช านให้ลูกให้หลานกินเพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล ‘

สำหรับพิธีในการไหว้จะเป็นความเชื่อที่ได้สืบทอ ด กัน มารุ่นสู่รุ่น ทำแล้วจะเกิดเป็นผลที่ดีเป็นความมง ค ล ของชีวิต เกิดความสบายใจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหล า ยจะคอยปก ป้องและคุ้มครองผู้ที่ไหว้ รวมถึงคนในบ้ า นและบ้ า นของเราให้มีเงินทองเข้ามา อยู่กันอย่ างร่มเย็นเป็นสุข

ที่มา อาจารย์นิ่ม เทวจิตศิษย์ปู่, postsod