สมหวังดั่งใจหวัง ขอพรจากหลวงพ่อสำเร็จ

สำหรับใครที่เป็นสายมูชอบขอพรต ามที่ต่างๆ วันนี้เรามีอีกหนึ่งของความศักดิ์สิทธ์มาฝากกันว่ากันว่าหากใครได้ไปขอพรกับองค์ใดจะสมหวังปราถนา เรียกได้ว่าสมดั่งใจหวังกันเลยทีเดียว อย ากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าที่ไหนกันถ้าอย ากรู้แล้วต ามเราไปดูกันเลย

เรียกได้ว่าเป็นพระพุทธรูปองค์เก่าที่สุด องค์หนึ่ง ที่ขุดพบ อ ย่ า ง บังเอิญในช่วงเดือน 2 ปี 2502 หลวงพ่อนั้นเป็นดิน ตั้งอยู่บนคันคลองระพีพัฒน์ ฝั่งขวา โดยหันหน้าลงน้ำ ทางทิศตะวันออ ก อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ก่อนที่จะพบองค์หลวงพ่สำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ทางด้านบริเวณดังกล่าว เป็นเนินดินที่มีระดับความสูงกว่าองค์หลวงพ่อ โดยเฉพาะทางเดินคนแค่เท่านั้น ต่อมาก็ได้มีงานชลประทานประตูน้ำเข้ามาขุดดินที่เป็นเนินไปถมที่ริมตลิ่ง

คนงานให้ขุดดิน มาหล า ยวัน จนไปถึงบริเวณองค์หลวงพ่อพระประดิษฐานซึ่งเป็นดินที่แข็งมากกว่าผิ ดปกติจากบริเวณอื่น พอ กดไปเรื่อยๆรอบๆก็ขุดเจอ กับองค์พระ ดินตรงนั้นแตกเป็นรูปพระ โดยไม่มีใครคาดคิดว่า จะได้เจอ จนชาวบ้านจำนวน มากบางคนก็พูดว่า

พระพุทธรูปมาเกิดซึ่งความน่าอัศจรรย์ใจ ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ คนที่เดิน ผ่ า น ไป ผ่ า น มามักจะไหว้และมีความเชื่อ หล า ยคนจึงเอาเปลือ กอ้อยเป็นธูป แล้วก็เอาใบมะขามเทศเป็นทอง มาไหว้เป็นการล้อเลียนแล้วก็เดินกลับบ้าน แต่ยังไม่ทันถึงบ้าน

ก็เกิดอาการ ป ว ด หัวมาก จึงได้นึกขึ้นว่าได้ไปล้อเลียนหงส์พระนั้นต่อมาจึงได้จุดธูปเข้ามากราบขอขมา ไม่คิดว่าอาการ ป ว ด หัวก็จะห า ยทันที และเย็นในวันเดียวกัน มี ย า ย คนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้องค์หลวงพ่อ ก็กล า ยเป็นคนทรงขึ้น มา ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้

ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ชาวบ้านหล า ยคนก็ต่างกัน มามุงดูและมีผู้สอบถามหลวงพ่อว่า มาจากไหน หลวงพ่อบอ กว่า มาคล้องช้าง 3 วันไม่ได้ช้าง นอนหลับที่แคร่บนต้นไม้ พระเครื่องได้ตกลงมาแต่ก็หาไม่เจอ ต่อมาก็มีคนเอาดิน มาถมบริเวณนี้

คลองระพีพัฒน์ใช้คนขุดดิน ขึ้น มาถมเมื่อประมาณ 70 ปีก่อนย า ย ได้ถามกับหลวงพ่อว่า ชื่ออะไร หลวงพ่อบอ กว่า ฝากบอ กชื่อให้แล้วเจ้าจะทำต ามสัญญาได้ไหม ย า ย บอ กว่า ทำให้ได้ หลวงพ่อจึงบอ กว่า ให้ทำการนิมนต์พระ 5 วัดมาสวด ให้ตั้งศาลเพียงต า ให้ทำขัน 5 ทุกๆวัน แล้วก็จัดงานกลางเดือน 12เป็นประจำทุกปี แล้วหลวงพ่อก็บอ กว่า ฉันชื่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ใครที่มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสำเร็จทุก อ ย่ า ง ต ามที่คิดเอาไว้

คาถาขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

ตั้ง นะโม 3 จบ

พระพุทธัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

พระธัมมัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

พระสังฆัง สำเร็จศักดิ์สิทธิ์

เป็น อ ย่ า ง ไรกันบ้างสำหรับเรื่องราว ของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ หวังว่าใครที่อ่ า นบทความนี้จนจบ ขอให้มีความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ เกิดขึ้นในชีวิตของตนเอง และผู้ที่แบ่งบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ ก็ขอให้ชีวิตมีแต่ความเจริญงอ กงามในชีวิต สาธุขอให้สำเร็จ

ที่มา Postsod  horoscopedaily99