สร้างนิสัยคิดบวกให้เป็น สงบทั้งกายทั้งใจ

เราทุกคนนั้นสามารถสร้างนิสัยคิดบวกได้เหมือนๆกัน กับนิสัยคิดลบ ดังนั้นลองสร้างนิสัยในด้านดีๆ ดีกว่านะ และขจัดความคิดด้านร้ าย ให้หมดไปการคิดบวกนั้นไม่ย ากจงดู 10 ข้ อนี้ให้เข้าใจ

1.หากแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว

จงเติมให้เต็มแก้ว การมองว่ามีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำห า ยไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้มอง เป็นคน มองโลกในแง่ดีขนาดไหน แล้วก็ไม่ผิ ดอะไร ที่คุณจะเติมน้ำให้เต็ม

2.อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้าข้างกายเรา ตัวเต็มไปด้วยข้าวของ วางระเกะระกะไปทั่วห้อง หาเวลาจัดเก็บมันซะบ้าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้คุณ เปลี่ยน มุมมองความคิดได้มาก หากต้องอยู่ท่ามกลางสภาพ ที่สกปรกตลอ ดเวลา จะมองโลกในแง่ดีได้ยังไง สภาพแวดล้อมที่ดี จะช่วยสร้างและเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกิดทัศนคติที่ดีต ามมา

3.หาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นต้นแบบให้กับตนเอง

ทุกคนควรมีบุคคล ที่เป็นแรงบันดาลใจ เขาคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะ อุปสรรคใหญ่ๆได้ และประสบความสำเร็จในที่สุด จงดูเขาคนนั้น เป็นแรงบันดาลใจ ในการดำเนินชีวิตให้ชีวิตประสบความสำเร็จเหมือนกับเขา

4.ความผิ ดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้

เราทุกคน ก็เคยทำผิ ดทั้งสิ้น และแม้ว่าได้พย าย ามถึงที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด จำไว้เสมอว่า ยังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้ตลอ ด ความผิ ดพลาดต่างๆ ที่ผ่าน มาก็ให้ผ่านไป เก็บมันเป็นบทเรียน เพื่อให้เรานำไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะทำต่อไป

5.เห็นคุณค่าสิ่งดีๆในชีวิตตัวเอง

คนเราเมื่อพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่า จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่ไหน มันจะช่วยให้เราขจัดความคิด ในด้านลบออ กได้ การโฟกัสแต่สิ่งดีๆอ ย่ างนี้ จะทำให้อุปสรรคที่เราเจออยู่กล า ยเป็นธรรมดาไปเลย

6.พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดล้อมของคนที่ประสบความสำเร็จ

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่พลังอำนาจของคนอื่น สามารถส่งผลต่อพลังในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวก จะช่วยกระตุ้น และเป็นแรงบันดาลใจ ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองว่า เราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่น ไว้ให้สำเร็จได้จำไว้นะ จงอยู่ให้ห่างคนที่คิดลบ ซึ่งจะขัดขวางการเดินหน้าของคุณ เหมือนอ ย่ างที่เขาพูดกันว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิ ด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล

7.ให้มองไปข้างหน้ามองให้ไกล

ไม่มองย้อนหลัง ทุกคนเคยทำผิ ดกันทั้งนั้น และเราต้องไม่จม อยู่กับอ ดีตที่เคยผิ ดพลาด เพราะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไป จงมีเป้าหมายให้กับตัวเอง แล้วพย าย ามทำให้สำเร็จ

8.รู้จักให้อภั ยตัวเองและให้อภั ยผู้อื่น

คนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต เป็นผลมาจากการกระทำตนเองทั้งนั้น ในบางครั้ง เราต่างตัดสินใจผิ ดพลาด แต่หากรู้สำนึกแล้ว ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไป เป็นการให้อภั ย และต้องให้อภั ยตัวเอง เมื่อทำพลาดและใช้ความผิ ดพลาด จากอ ดีตเป็นบทเรียนเพื่อก้าวที่ดีกว่าในอนาคตต่อไป

9.บริหารเวลาอ ย่ างชาญฉลาด

อ ย่ าเ สี ยเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ สิ่งสำคัญคือทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณ เป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะทำให้คุณมีทัศนคติที่ดีขึ้นกว่าเดิม

10.จินตนาการว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเรา

มันก็จริงนะ ที่คนส่วน มากมักชอบวาดภาพ เรื่องเล วร้า ยกำลังเกิดขึ้น แล้วจะพูดว่าหากมันเกิดขึ้นจริง จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้าน หรือที่ทำงานก็ต าม แต่และได้รับคำชมจากคนรอบข้าง ว่าเยี่ยมมากนั่นแหละ จะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกและทำสิ่งดีๆต่อไป

ที่มา khaonaroo yakrookaset