สอนลูกจับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

ว่ากันต ามจริงแล้ว ไม่มีบทเรียนการสอนลูกเล่มไหนที่จะกางตำราสอนลูกได้ดีเท่ากับพ่อแม่เป็นคนร่างเอง ยิ่งพ่อแม่ที่มีลูกเกิดมาในยุคนี้ควรต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และเท่าทันการเลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปต ามยุค

ให้ปลาฉันหนึ่งตัว ฉัน มีกินแค่หนึ่งวัน สอนฉันจับปลา ฉัน มีกินตลอ ดไป เราควรจะให้เบ็ดตกปลา แล้วสอนวิ ธีการหาปลาให้แก่ลูก ไม่ใช่ ให้ปลาลูก เพื่อให้เขารู้จักการเอาตัวรอ ดในสังคม และรู้จักการหากิน ด้วยตัวของเขาเอง วันนี้เรามีเรื่องราวข้ อคิดดีๆมาฝาก คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพื่อนำข้ อคิดดีๆนี้ ไปสอนลูกสอนหลานในการดำเนินชีวิตที่ดี

และประสบความเร็จในสภาพสังคมยุคปัจจุบัน วัยรุ่นคนหนึ่งขอเงิ นแม่ไปเที่ยวแม่บอ กว่า ลูกรู้ไหมว่า สมัยแม่อายุเท่าลูก ไม่เคยเที่ยวที่ไหน ต้องทำงานทุกอ ย่ าง พับถุงกระดาษข าย ตัดใบตองให้แม่ค้ า เงิ นทองหา ย าก แต่ละบ า ทแต่ละสต างค์ ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำจะไปเที่ยวอ ย่ างนี้ไม่ได้

วัยรุ่นคนนั้นได้แต่ฟังแม่เงียบๆ ลูกต้องรู้จักความลำบาก ไม่งั้นอีกหน่อย เกิดตกย ากแล้วจะทำยังไง ขึ้นรถเมล์ก็ไม่เป็น ใช้เงิ นอ ย่ างนี้ จะเอาตัวรอ ดได้ยังไง เมื่อแม่เทศน์จบก็ควักเงิ นยื่นให้ลูก นี่ไม่ใช่เรื่องแต่ง พ่อแม่จำนวน มาก ทำอ ย่ างนี้ เมื่อลูกขอเงิ นไปเที่ยว จะเล่าย้อนไปถึงชีวิตลำบากของตน ในวัยเท่ากัน แล้วลงท้ายให้เงิ นลูกไป คนหาเช้ากินค่ำ

สมัยก่อนไม่มีคำว่า มม ร ด ก ในพจนานุกรมชีวิต ทุกอ ย่ างในชีวิต ต้องหามาเอง ด้วยสองมือ ทว่าคนรุ่นนี้เมื่อลืมต าอ้าปากได้ และเป็นพ่อแม่มักจะทำให้ลูกเ สี ยคน โดยไม่ตั้งใจ พ่อแม่จำนวน มาก เก็บเ งินเก็บทองไว้ โดยไม่ยอมใช้ บอ กว่า เก็บไว้ให้ลูก เหตุผลอาจเพราะพ่อแม่ไม่อย ากให้ลูกผ่านความลำบาก

เหมือนตัวเองการให้ทุกอ ย่ างแก่ลูก เหมือนสะท้อนสิ่งที่ตัวเอง อย ากได้ในวัยเ ด็ ก แต่มันกลับสร้างนิสัยไม่สู้งานหนักไปโดยปริย าย ไม่มีเงิ นก็เป็นปัญหาแบบหนึ่ง มีเงิ นก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่ง บางครั้งและบ่อยครั้งการมีเงิ น มาก อาจทำให้เลี้ยงลูกย ากขึ้น เ งินก็เหมือนคอเ ล สเ ต อร อ ล น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็อั นตร าย

ในสังคมบูชาคนร ว ยใ ห้ค่ากันที่ภายนอ ก และต้องการร ว ยทางลัด การอบรมสั่งสอนจึงย ากขึ้นเรื่อยๆ เพราะสภาพแวดล้อม รอบตัวทางเดียว ที่จะให้ลูกโตขึ้นแล้วยืนด้วยตัวเองได้ คือต้องสอนเรื่องวินัยการใช้เงิ น ไม่พอ กพูนด้วยค อเ ล สเ ต อร อ ล แห่งวัตถุนิยมมากเกินไป จนอ่อนแอ พ่อแม่ต้องมองภาพกว้าง

และมองให้ออ กว่าหากให้มากเกินไป จะทำให้ลูกทำอะไรไม่เป็นเลย หรือเปล่า ความรักย่อมเป็นเรื่องดีแต่ต้องรักให้ถูกวิ ธีด้วย คนร ว ยที่ฉลาด รู้ว่าการได้เ งินเป็นเรื่องง่าย กว่าการสูญเ สี ยเ งิน และคนที่ไม่รู้จักหาเงิ น มักเ สี ยเงิ นได้ง่ายกว่าคนที่ร ว ย จากสมบัติที่ได้มาง่ายๆจากมม ร ด กอาจจะข า ดความรู้สึกดีๆ

ของการสร้างตัวด้วยมือตัวเอง มีตัวอ ย่ างจริงไม่น้อย ที่คนร ว ยแบ่งสมบัติ ครึ่งหนึ่งให้องค์กรการกุศล และที่เหลือให้ลูกหลาน เพื่อให้ลูกหลาน เรียนรู้ที่จะยืนได้ด้วยตัวเอง มหาเ ศ ร ษ ฐีลำดับต้นๆของโลก อ ย่ างวอร์เรนบัฟเฟตต์บอ กว่า ลูกๆของเขา จะต้องหาเส้นทางของพวกเขาเอง แน่นอนลูกๆของเขา ก็รู้ว่าเขารอช่วยทุกอ ย่ าง แต่ก็ต้องลงแรงทำงาน

การให้ เงิ นทองแก่ลูกหลาน ด้วยจำนวนที่มากพอ สบายทั้งชีวิต เพียงเพราะพวกเขาเกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อม เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนัก เพราะการให้มากไปอาจทำให้ลูกจับปลาเองไม่เป็น บัฟเฟตต์จึงให้มม ร ด กแก่ลูกหลาน มากพอที่พวกเขารู้สึกว่าสามารถทำอะไรก็ได้ แต่ไม่มากพอที่พวกเขา ไม่ต้องทำอะไรเลย

เราต้องสอนค่านิยมชื่นชมบุคคล ที่สร้างตนเองจากศูนย์ อ ย่ างสุจริต รู้คุณค่าของการทำงาน การสร้างตัวไม่กลัวงานหนัก สิ่งที่ควรให้ลูกมากกว่าเ งิน ก็คือความเอาใจใส่นี่ อาจเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าการให้เงิ นอ ย่ างเดียว ต ามสุภาษิตที่ว่า สอนลูกจับปลาไม่ใช่จับปลาให้ลูก

ที่มา วินทร์เลียววาริณ,dekwat999  stand-smiling