สิ่งของ 6 อ ย่ างในบ้าน ที่ไม่ควรเก็บไว้

วันนี้เราจะพามาดูความเชื่ออีกนึงอ ย่ างที่เล่าขานกัน มา กับการเก็บของไว้ในบ้านบางสิ่งบางอ ย่ างไม่ควรเก็บไว้เพราะจะทำให้มีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามา สิ่งของต่อไปนี้หากมีอยู่ให้นำออ กไปทิ้ง เมื่อนำออ กไปทิ้งแล้วโชคจะดีขึ้นสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาในทันต า เป็นในเรื่องของความเชื่อที่ได้เชื่อ กัน มาและได้ปฏิบัติกัน มานาน

1 ย า เครื่องสำอาง ของต่างๆหมดอายุ

การเก็บย าต่างๆรวมถึงเครื่องสำอางที่หมดอายุแล้ว นอ กจากที่จะส่งผลไม่ดีต่อสุ ขภ า พแล้วยั งส่งผลต่อพลังงานอื่นด้วย สิ่งของเหล่านี้เป็นพลังงานด้านลบ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่เรื่องที่ยุ่งย าก แทนที่จะช่วยทำให้ผ่อนคล า ย สำหรับเครื่องสำอางต่างๆ แชมพู สบู่ ย าสระผม ย าต่างๆครีมต่างๆแล้วนั้น เช็ควันหมดอายุแล้วหากมีอยู่ในบ้ า นก็ให้โยนทิ้งไป

2 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เ สี ยห า ย ที่ใช้การไม่ได้แล้ว อ ย่ างเช่น โทรทัศน์ วิทยุ ตู้เย็น โทรศัพท์มือถือ จะส่งผลในด้านลบกับความสัมพันธ์ในหน้าที่การงาน รวมถึงทำให้สุ ข ภาพร่างกายมีปัญหาต ามมาด้วย หากไม่นำไปซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม หรือซ่อมแล้วก็ยังใช้ไม่ได้ ก็ควรที่จะทิ้งไป

3 อาหารเก่า แช่ในตู้เย็น

อาหารที่ค้างคืน ค้างปี อาหารหมดอายุแล้วนั้น อาหารเก่าเก็บจนไม่น่ากิน หากฝืนเก็บเอาไว้ในตู้เย็นอยู่หรือเก็บเอาไว้ในห้องครัว จะส่งผลต่อในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์ รวมถึงพวกเครื่องปรุงอาหารต่างๆด้วย ถ้าจะให้ดีอุปกรณ์ทำครัวที่เก่าแล้วก็ให้เปลี่ยนใหม่บ้ า ง จะช่วยเติมเต็มความรักให้สดใส และอาหารที่มีความสดใหม่นั้นจะช่วยให้คุณมีสุ ข ภาพที่ดีสุ ข ภาพจิตที่ร่าเริง

4 ดอ กไม้แห้ง ดอ กไม้อบแห้ง

แม้จะเป็นในสไตล์ที่หล า ยคนชื่นชอบ แต่ดอ กไม้แห้งใบไม้แห้งนั้นจะเป็นตัวแทนพลังงานที่ให้ความเศร้า จะคอยย้ำเตือนให้คุณได้นึกถึงแต่ในเรื่องอ ดีต นึกถึงในเรื่องเก่าๆ ทำให้คุณเองไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้หรือก้าวเดินไปได้ย ากกว่าเดิม เปลี่ยนจากดอ กไม้แห้งให้มาเป็นดอ กไม้สดจะดี กว่า วางเอาไว้ด้านหน้าของตัวบ้ า น จะได้รับพลังงานที่ดี พลังงานด้านบวก ช่วยยกระดับชีวิตของคุณให้ดียิ่งๆขึ้น

5 ต้นไม้ แห้ง

ต้นไม้เป็นสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโต ต้นไม้เขียวชอุ่มอยู่ดี ก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองในหล า ยๆด้าน หากต้นไม้ที่ไม่เจริญเติบโตมีความเ ฉ่ าก็จะให้ผลในทางตรงกันข้าม จะรู้สึกถึงความเหนื่อยหน่าย อ่อนเพลียได้ตลอ ดเวลา จะขิ้เกียจไปกับทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องส่วนตัว หากคุณไม่สามารถที่จะฟื้นฟูให้ต้นไม้ใบหญ้ากับมามีชีวิตชีวาได้ แนะนำว่าให้ทิ้งไปเ สี ยดี กว่า หาปลูกต้นไม้ใหม่จะช่วยส่งเสริมทั้งสุ ข ภ า พกายและสุ ข ภ า พใจที่ดี

6 รูปถ่ายของคนรักเก่า

คนรักเก่าจะกล า ยเป็นเพื่อนที่แสนดีของคุณ แต่อ ย่ างไรแล้วรูปเก่าๆก็ชวนให้กลับไปคิดถึงเรื่องราวในอ ดีต ยิ่งภาพถ่ายจะมีพลังงานให้คุณได้ยึด ติ ด กับอ ดีตรักเก่านั้น คุณจะไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จกับรักในครั้งใหม่ได้ เพราะจิตใต้สำนึกยังคงวนเวียนนึกถึงแต่คนรักเก่าอยู่ตลอ ดเวลา หากต้องการที่จะอ ย า กเก็บความหลังเอาไว้ ก็ให้เก็บใส่กล่องให้มิดชิด ไม่ควรที่จะนำมาวางตั้งโชว์เอาไว้ให้เห็น

ที่มา aree  hostingrc