สิ่งของ 9 อย่ างมีไว้ติดบ้าน ช่วยให้การเงินไม่ขัดสน มีกิน มีใช้ มีเก็บ

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำสิ่งของที่ควรหามาไว้ในบ้าน เพื่อเสริมการงาน การเงินให้กับเจ้าของบ้านและคนในครอบครัว กับบทความ สิ่งของ 9 อย่ างมีไว้ติดบ้าน ช่วยให้การเงินไม่ขัดสน มีกิน มีใช้ มีเก็บ ไปดูกันว่ามีสิ่งของอะไรบ้างที่ควรหามาไว้ในบ้าน

1 กระจก ต ามหลักของฮวงจุ้ยนั้น การนำกระจกมาใช้ ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพลังเชิงบวก วางกระจกในตำแหน่งที่สะท้อน มุมมองที่สวยงาม หรือบอ กจากสวนด้านนอ ก เป็นการสะท้อนจากด้านนอ ก ซึ่งจะทำให้บ้ า นของคุณนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่ดี เต็มไปด้วยพลังงานบวก

2 รูปปั้นช้าง ช้าง เป็นสั ต ว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความแน่วแน่และมั่นคง เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้หล า ยๆคนจะนิยมวางรูปปั้นช้างเอาไว้ในบ้ า น เพื่อที่จะคอยปก ปักรั ก ษา คุ้ม ครองให้ตนเองให้คนในครอบครัวอยู่อย่ างปลอ ด ภั ย ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีเข้ามา

3 ดอ กไม้สดนำมาสู่ความสุขให้กับคนในบ้ า น ต ามหลักของความเชื่อในเรื่องวงจุ้ยแล้วนั้น เกี่ยวกับดอ กไม้สดที่ว่าการนำดอ กไม้สดมาไว้ในบ้ า น จะช่วยในเรื่องของโชค ล า ภให้มีเรื่องราวที่ดีเข้ามา และเกิดขึ้นกับชีวิต แต่แน่นอนว่าไม่ควรเป็นดอ กไม้ที่มีหนามเพราะหากมี หนามจะส่ งผลที่ไม่ดีต ามมาได้

3 สีประตู ประตูหน้าบ้ า นหัน มาทางทิศใต้โดยต ามหลักของฮวง จุ้ยแล้วนั้นแนะนำว่าให้ทาประตูสีแดงหรือประตูสีส้ม เพื่อที่จะเสริมสร้างความเป็น ม ง คล ดึงดูดพลังที่ดีเข้ามา

หากประตูหันหน้าไปทางทิศเหนือแนะนำว่าให้ทาเป็นสีเข้ม สีดำ สีน้ำเงิน จะช่วยปัด เ ป่ าในเรื่องราวที่ไม่ดีให้ออ กไป ประตูหันไปทางทิศตะวันตกให้เป็นประตูสีเทา สีขาว ประตูหันไปทางทิศตะวันออ กควรใช้เป็นประตูสีไม้สีเขียว สีน้ำต าล สีธรรมช าติ จะนำพาซึ่งความสดชื่น ความอบอุ่น มีโ ช ค ลาภ

5 ผ้าเนื้อนุ่มผ้าลินิน หล า ยคนอาจมองว่าเกี่ยวข้องอย่ างไรกับความโชค ดี แต่ผ้าเนื้อนุ่มนั้นจะทำให้ชีวิตมีความสงบมีความสะดวกสบายมากขึ้น สัมผัสได้จะรู้ถึงความเงียบความสงบในชีวิต

6 เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่วางอยู่ในบ้ า น มีคำแนะนำสำหรับในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้น ควรมีการจัดวางเป็นลักษณะวงกลม ซึ่งจะนำมาความโชคดี ความกลมเกลียวของสมาชิกในบ้ า น

7 ผลไม้ให้หาวางใส่ถ้วย ใส่ตะกร้า ใส่ช ามเอาไว้ วางเอาไว้บนโต๊ะกินข้าวเชื่อ กันว่าจะส่ งผลในเรื่องของพลังอำ น า จ ทางการเงินให้มีโชค ที่ดีเข้ามาหาตัว

8 ทางเข้าบ้ า น ถ้าคุณเองไม่ต้องการให้ชีวิตพบเจอแต่รายจ่าย การทำความสะอาดทางเข้าบ้ า นให้ดูโปร่งโล่งดูสะอาดดูสบายต า อย่ าให้มีสิ่งใดมาขวางกั้น เพราะนั่นจะนำมาซึ่งปัญหาชีวิตต่างๆ ควรที่จะเปิดทางให้สะอาด หมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

9 รูปเกือ กม้า เป็นความเชื่อที่หล า ยๆคนได้มีความเชื่อ กัน มา จะนิยมนำมาตกแต่งบ้ า น เกือ กม้านั้นแสดงถึงความรู้สึกในเรื่องของโชค ช ะ ต าจะให้พบเจอแต่เรื่องราวที่ดี มีความสุข มีความเจริญในหน้าที่ของการงานและการเงิน

ความเชื่อทั้ง 9 อย่ างที่เราได้นำ ฝากให้ในวันนี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหล า ยๆท่านให้ได้พบเจอแต่ความโชค ดีมีความมง ค ล เข้ามาในชีวิต

ที่มา hostingrc