สิ่งที่ควรทำก่อนย้ายเข้าอยู่บ้านเก่า บ้านใหม่

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่ควรทำ ก่อนย้ายเข้าอยู่ทั้งบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสอง กับบทความ สิ่งที่ควรทำก่อนย้ายเข้าอยู่บ้านเก่า บ้านใหม่ ไปดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

การทำพิธีดังกล่าวนี้ เป็นการทำเพื่อบอ กกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี ว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจะทำการถือครองบ้านรวมถึงที่ดินผืนนี้ เมื่อสมาชิกครอบครัวได้เข้าไปอยู่อาศัยแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคขัดสน มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และอยู่กันอ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุข มีความสุขร่วมกัน

พิธีเข้าบ้านใหม่ ( บ้านมือหนึ่ง )

ให้หัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ทำพิธีการ โดยให้จุดธูป 21 ด อ ก จากนั้นก็บอ กกล่าวสิ่งศักดิ์ เจ้าที่เจ้าทาง แม่ธรณีว่า ‘นับตั้งแต่เวลานี้จะมาอาศัยในบ้านหลังนี้ ที่ดินผืนนี้ ขอพรให้ได้อยู่อาศัยอ ย่ า งมีความสุข อยู่ร่วมกันอ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุข ให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาและคงอยู่ตลอ ดไป’

พิธีเข้าบ้านเก่า ( บ้านมือสอง )

หากเป็นบ้านมือสองที่เคยมีคนอยู่มาก่อนแล้ว หรือไม่มีใครอยู่มานาน ก็มักจะมีสิ่งอัปมงคลไม่ดีเข้าอยู่อาศัย เราจึงต้องทำการกราบไหว้ เพื่อเป็นการอาถรรพ์บ้าน และเป็นการบอ กกล่าวถึงการเข้าอยู่อาศัยของเรา ให้ทำต ามพิธีดังต่อไปนี้

1 นำมะนาว 2 ลูกมาผ่ าครึ่งแล้วเอาไว้ต ามมุมบ้านอ ย่ า งละครึ่งลูก ทิ้งเอาไว้แบบนั้น 1 คืน เช้ามาก็ค่อยมาเก็บทิ้ง

2 เกลือก้อนสัก 2-3 ก้อนใส่ในถ้วยขนาดพอ ดี แล้วเอาไปวางไว้ในบ้านทิ้งเอาไว้อีก 3 คืน เมื่อครบเวลาก็นำออ กไปทิ้ง

3 ต่อมาให้จุดประทัดจำนวน 100 นัดบริเวณหน้าบ้าน แต่ก่อนจะจุดควรบอ กกล่าวกับเพื่อนบ้านรอบๆเอาไว้ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวน จะมีปัญหากันมาภายหลัง เราจึงต้องบอ กให้เขาเข้าใจกันเสียก่อน

4 จุดธูป 5 ด อ ก หันหน้าเข้าตัวบ้านในทิศตะวันตก แล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้า….( ชื่อ-นามสกุล )…. จะเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านคนใหม่ของบ้านหลังนี้ จะขอเข้าพักอาศัย ขอให้ท่านช่วยปกปักษ์รั ก ษ า ให้ครอบครัวได้อยู่กันอ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุข ท รั พ ย์สินเงินทองไหลมาเทมา ให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปด้วยเทอญ

วิธีเรียกท รั พ ย์ต ามหลักฮวงจุ้ย

1 เลี้ยงปลาทอง เขาว่าเลิ้ยงปลาทองเอาไว้ในบ้านนั้นดี แต่หากไม่มีหรือไม่สามารถที่จะเลี้ยงได้ ก็ให้นำรูปภาพธรรมช าติมาติดผนังบ้านแทน เช่น รูปปลา น้ำตก ต้นไม้ ภูเขา ทะเล หรือแล้วแต่ความชอบได้เลย

2 ปลูกต้นไม้รอบบริเวณบ้าน เลือ กต้นไม่ที่มีชื่อเป็นสิริมงคลจะดีมาก แต่อ ย่ า ปล่อยให้ต้นไม้แห้ง เหี่ยวหรือ ดูไม่สวยงาม ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ รดน้ำพรวนดินอยู่เสมอ หากมีกิ่งยื่น ย า วไม่สวยงามก็ตัดก็เล็มทิ้งเสีย นอ กจากจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้าน และคนในครอบครัวแล้ว ยังทำให้บ้านน่าอยู่ น่ามองและร่มรื่น

3 เหรียญ จี น โ บ รา ณ จะมีลักษณะทรงกลมเหมือนเหรียญบ้านเรา แต่ตรงกลางจะเป็นรูรูปร่างสี่เหลี่ยม ให้นำมาร้อยกับด้ายแดงจำนวน 3 เหรียญ แล้วเอาไปแขวนไว้ตรงประตูเข้าบ้าน จะเป็นสิ่งมงคลเรียกเงินเรียกทองได้ดี แต่อ ย่ า แขวนมากกว่า 3 เหรียญ เพราะจะทำให้ได้ผลตรงกันข้าม

4 พูดจาดีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่อจะสื่อถึงอะไรก็ต าม ควรเลือ กที่จะคำพูดดีดีต่อ กัน เพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมงคลที่สุด ที่จะทำให้คนในบ้านอยู่กันอ ย่ า งร่มเย็นเป็นสุข และรักใคร่สามัคคีปรอง ด อ ง สิ่งไม่ดีหรือเรื่องราวไม่ดีอ ย่ า เอาเข้ามาในบ้าน ให้กล า ยเป็นสิ่งอัปมงคล

หากมีการย้ายบ้านครั้งใด อ ย่ า ลืมที่จะทำพิธีนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะการซื้ อบ้านเท่านั้น แม้แต่การย้ายเข้าบ้านเช่า ห้องหรือคอนโดต่างๆ ก็ควรทำเอาไว้ เพื่อความสบายใจ และความเจริญก้าวหน้า อยู่อ ย่ า งสบายใจ ร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีเรื่องเดือ ดเนื้อร้อนใจเข้ามากล้ำกราย เงินทองคล่องตัว ไม่มีขัดสน เป็นการช่วยปัดเป่าสิ่ง ร้ า ยๆ และนำพามาซึ่งสิ่งดีดีก่อนเข้าพักอาศัย

ที่มา Postsod, krustory