สีป้ายทะเบียนรถ ที่คนใช้รถยนต์ทุกวันควรรู้ไว้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ความหมายของป้ายทะเบียนรถ กับบทความ สีป้ายทะเบียนรถ ที่คนใช้รถยนต์ทุกวันควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าสีป้ายทะเบียนรถสามารถบ่งบอ กให้เรารู้ถึงความหมายอะไรได้บ้าง

1 หากเห็นป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังเป็นสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือเป็นสีดำ นั่นคือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง และรถยนต์ทั่วไป ซึ่งเราจะเห็นได้ทั่วไปต ามท้องถนน

2 หากเห็นป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน นั่นคือ รถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเช่นกัน แต่มีที่นั่งมากกว่า 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้

3 หากเห็นป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังสีขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว นั่นคือ รถบรรทุกส่วนบุคคล เช่น รถกระบะ แต่อาจมีงบางคันที่เราเห็นเป็นป้ายสีดำ นั่นแสดงว่าตอนที่จดทะเบียนนั้นจดเพื่อเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลเท่านั้น หากใช้ในการบรรทุกของเมื่อไหร่ จะถือว่าผิฏหมายทันที

4 หากเห็นป้ายทะเบียนที่มีพื้นหลังเป็นกราฟฟิก คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูล

5 หากเห็นป้ายทะเบียนรถที่มีพื้นหลังสีเหลืองสะท้องแสง ตัวหนังสือสีดำ นั่นคือ รถยนต์รับจ้างที่บรรทุกผู้โดยได้ไม่เกิน 7 คน หรือ รถจักรย านยนต์รับจ้าง เป็นต้น

6 หากเห็นรถทะเบียนป้ายแดง หมายถึง ป้ายที่ออ กให้คราว ใช้กับรถยนต์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองด้วยการจดขึ้นทะเบียนต ามกฎหมาย สามารถใช้งานรถบนถนนได้คราว แต่ก็ต้องอยู่ข้อ กำหนดของกรมการขนส่ ง

7 หากเห็นป้ายทะเบียนรถที่พื้นหลังเป็นสีฟ้าไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว หมายถึง รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต หากใช้อักษร พ เป็นของคณะผู้แทนทางกงศุล ใช้อักษร ก หากเป็นส่วนทะเบียนรถขององค์การระหว่างประเทศ หรือ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประช าช าติ จะใช้อักษร อ แล้วต ามด้วยหมายเลขทะเบียนรถ

8 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถสามล้อรับจ้าง

9 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง รถยนต์เล็ก 4 ล้อรับจ้าง

10 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังเป็นสีเหลืองสะท้อนแสง ตัวอักษรสีแดง หมายถึง รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

11 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังเป็นสีส้มสะท้อนแสง ตัวอักษรสีดำ คือ รถพ่วง รถแทรกเตอร์ และรถที่ใช้ในทางการเกษตร

12 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังสีเขียวสะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีขาว/ดำ คือ รถบริการทัศนาจร และรถบริการให้เช่า

13 ป้ายทะเบียนรถพื้นหลังแผ่นป้ายเป็นสีขาวไม่สะท้อนแสง ตัวอักษรเป็นสีดำ คือ รถยนต์ของคณะผู้แทนทางการทูต จะขึ้นต้นด้วย ท และต ามด้วยรหัสประเทศ ขีด แล้วถึงจะเป็นเลขทะเบียนรถ

ที่เรานำมาฝากกันนี้คือความหมายของป้ายทะเบียนรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนของนเรา หากใครสงสัยก็สามารถนำไปอ่านต่อ กันได้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวรู้ไว้ไม่เสียห า ยอะไร

ที่มา mthai, Postsod