หากมีใครมาทำให้เราไม่พอใจ ให้ทำ 4 ข้ อนี้

ความรู้สึกก็เป็นแค่เพียง อารมณ์ชั่ ววูบ คนเรามักชอบปล่อยให้อารมณ์ในด้านลบๆ ที่เกิดขึ้นแค่เพียงชั่ วคราว เข้ามาครอบงำตัวเองกันอยู่เสมอ ซึ่งหล า ยต่อหล า ยครั้งแล้ว ที่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้น ได้ย้อนกลับมาทำ ร้ า ยแม้กระทั่งความรู้สึกของตัวเอง และคนรอบข้างไปพร้อมๆ กัน

เพียงเ พ ร า ะการไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ในระดับที่ดีมากพอ รวมถึงการไม่ยอมเตือนตัวเองไว้อยู่เสมอว่า อารมณ์โ ก ร ธ ก็เป็นแค่เพียงอารมณ์ชั่ ววูบ ทางที่ดีก็จงอ ย่ าเอาตัวเองเข้าไปเ สี ยห า ยเ พ ร า ะมันจะดีกว่า หลีกเลี่ยงการทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลง

ไม่ว่าใคร ก็โ ม โ ห โ ก ร ธ ได้เหมือนกันทั้งนั้น แต่ก็ไม่ควรแก้ปัญหาด้วยการทะ เล าะกันนะเ พ ร า ะหากจะทำเช่นนี้ มันคงไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อาจจะทำให้บานปล า ย ไปกันใหญ่และความนิ่งนี่แหละ มันจะทำให้เราผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไปได้และถ้าใครทำให้คุณไม่พอใจ มาดูเรื่องนี้ แล้วคุณจะมีสติมากขึ้นนะ

1.ใจเย็นก่อน จึงคุย ปรับความเข้าใจกัน

เวลาที่มีความคิดไม่ตรงกัน ไม่พอใจอะไรใคร พย าย ามพาตัวเองออ ก มาจากตรงนั้นก่อนนะรอให้ใจเย็นก่อน จะทำให้ เราไม่เ สี ยภาพลักษณ์ และเป็นวิ ธีที่คน มีสติปัญญาใช้กัน เมื่อใจเราเย็นลงแล้ว ตัวเราจะมองในมุมคนอื่นได้ คิดหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้เราแค่นิ่งได้ก่อน ก็ชนะไปแล้วก้าวหนึ่งแล้วนะ

2.ความเงียบ ดึงสติกลับมาได้

ก่อนที่เราจะเตลิดไปไกลกว่านี้ กับความโ ม โ ห ความโ ม โ หมันทำล า ย ได้หมดไม่ว่าจะเป็น มิตรภาพ ความสัมพันธ์ สิ่งของ แล้วสุดท้าย คนที่ตกเป็นท าสอารมณ์แบบนี้ ก็ต้องเ สี ยใจทีหลัง กับการกระทำที่ไม่มีสติ ฉะนั้นแล้วการที่นิ่งได้ เงียบได้ จะช่วยดึงสติและความคิดกลับมาไตร่ตรองอะไรได้ดีขึ้น และทำให้ผ่านเรื่องราวนั้นๆ ไปได้แบบไม่มีใครต้องเจ็ บตัว มันอาจจะไม่ง่าย

สำหรับเรื่องพวกนี้ เ พ ร า ะบางคนก็เคยชินกับการปล่อยให้ อารมณ์เป็นใหญ่ โ ม โ หก็พาลจะเอาเรื่องให้ได้ สุดท้ายก็ต้องต าม แก้ปัญหาจากสิ่งที่ได้ทำไป และที่มากไปกว่านั้น คือ ทำให้คนรอบข้างต้องพลอยซ ว ยไปด้วย ฉะนั้นจงพิจารณาตัวเองให้ทันว่า กำลังอยู่ในอารมณ์ใด เมื่อเรา โ ม โ ห ก็จงรู้จักเงียบไว้ สงบให้เป็น

3.ไม่พอใจใคร ก็นิ่งเฉยไว้

โ ก ร ธ โ ม โ ห ไม่พอใจ นิ่งไว้นะ เ พ ร า ะมันอาจจะเผลอทำอะไรที่ข าดสติเ พ ร า ะมันเป็นแค่ ชั่ ว วู บเท่านั้น เดี๋ยวมันจะมาสร้างปัญหาใหญ่ มาให้ทีหลัง ถ้าเรานิ่ง ไม่ตอบโต้ด้วยความรุ นเเร ง ใช้เหตุผลในการคุยกัน ทุกอ ย่ างก็จะดีขึ้นได้แต่หากปล่อยให้อารมณ์ เป็นใหญ่ก็มีแต่พัง เ พ ร า ะบางอ ย่ าง เราอาจเผลอทำมันลงไปแล้วหวนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว เ พ ร า ะฉะนั้นตั้งสติก่อน ก่อนคิดทำอะไร

4.ถ้าโ ก ร ธได้ ก็สงบเป็นเช่นกัน

ความโ ก ร ธ มันเป็นของชั่ วคราวที่เรามีกันทุกคน สุขทุ ก ข์ เ ศ ร้ า เหงาทุกอ ย่ างมันล้วนผ่ านเข้ามาแล้วก็ออ กจากเรา มันอยู่กับเราไม่นานหรอ ก แต่หากเรา กำลังโ ก ร ธ สยบตัวเองไม่อยู่ นิ่งไม่ได้ พอความโ ก ร ธมันผ่านไป จะเหลือแต่รอยความป ว ดร้าวนะเราควรพย าย ามฝึก ที่จะระงับความโ ก ร ธ ให้ได้ และสงบให้เป็น

ที่มา f o r l i f e t h today.line  khoddeeja