อ ย่ าฝากความสุขไว้กับใคร รักตัวเองให้มาก ๆก็พอ

จะสุขหรือทุ ก ข์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไร แต่ขึ้นอยู่กับเราว่า ผูกใจ ไว้กับอะไร การผูกใจ คือ การที่เราเอาจิตไปจดจ่อโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางคนใช้ชีวิตโดยเอาทุกอ ย่ างให้ลูกหมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่ลูก บางคนทุ่มเททำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่รู้จักหยุด อันนี้คือผูกใจไว้ที่งาน

บางคนทำทุกอ ย่ างเพื่อแฟน อันนี้คือผูกใจไว้ที่คนรัก บางคนชอบของบางอ ย่ างมาก ทุ่มเททำงาน ได้เงิน มาเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อของสิ่งนี้หมด อันนี้คือผูกใจไว้ที่สิ่งของ เมื่อเราผูกใจของเราไว้กับสิ่งไหน สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสุขความทุ ก ข์ทั้งหมดในชีวิตเรา ถ้าเราผูกหัวใจไว้กับลูก ทุ่มเททั้งหมดให้กับเขา เขาดีกับเรา พูดดีกับเรา เห็นเขามีความสุข เราถึงจะสุข

แต่ถ้ากลับกัน เขาไม่ดีกับเรา เผลอพูดแย่ ๆ หรือเขามีเรื่องทุ ก ข์ใจ เราก็จะพลอยทุ ก ข์ไปด้วย ถ้าเราผูกหัวใจไว้กับความรัก วันไหนเขาทำดีกับเรา เราก็สุขเหลือหล า ย วันไหนเขาไม่เหลียวแลเรา ก็ทำให้ทุ ก ข์ใจเหมือนกัน ยิ่งเรายึดติดกับอะไร ยิ่งผูกแน่นแค่ไหน เราจะเฉย ๆ กับเรื่องอื่น ๆ ปล่อยผ่านเรื่องที่ไม่ได้ยึดติดได้ง่ายดาย

เพราะใจจะมาสุขมาทุ ก ข์กับเรื่องที่เรายึดติดไว้เท่านั้น การยึดมั่นถือมั่น คือเราเอาใจไปยึดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นกับอะไร กล า ยเป็นใจเราเ สี ยอำนาจ ในการคุมความสุขความทุ ก ข์ของตนเอง เพราะเราดันไปผูกไว้ ไปยึดไว้ ไปฝากไว้กับสิ่งนั้น ๆ แล้ว กล า ยเป็นว่า สิ่งนั้นจะเป็นตัวกำหนดความสุขในชีวิตเรา

จริง ๆ แล้ว ไม่มีเหตุผลไหนที่ดีพอ ที่เราจะไปฝากความสุขของเราไว้กับใคร สิ่งของชิ้นไหน หรือเรื่องอะไรทั้งนั้น ดังนั้น เมื่ออ่านบทความนี้จบ ขอให้หาที่เงียบ ๆ นั่งนิ่ง ๆ สำรวจความคิดตัวเองว่า เรายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งไหน หรือใครรึเปล่า ไปผูกไว้กับคน ลาภ ยศ อำนาจ ชื่อเ สี ยง เงินทองบ้างไหม ถ้ารู้ตัวว่ามีผูกไว้ ขอให้เริ่มที่จะคล า ยปมมันทีละนิด ๆ

พาตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ไม่ต้องผูก ไม่ต้องยึดไว้กับอะไรทั้งนั้น ฝึกให้ใจมีความสุขได้ด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องอาศัยสิ่งเร้าไหน ๆ ไม่ต้องอาศัยใครอื่น ไม่ต้องอาศัยอะไรที่มาสนองความอย าก ให้ใจมันสุขได้จากใจที่มันสงบของมัน ฝึกใจให้สุขเอง.. สุขจน มันล้นออ กมา พอล้นแล้วก็จะไม่อย ากได้อะไรอีก เต็มแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรแล้ว แถมไม่อย ากเบียดเบียนใคร เพราะไม่ได้ต้องการอะไรเพิ่มมาเติมใจอีกแล้ว ความสุขที่ไม่ได้ผูกยึดไว้กับอะไร คือความสุขที่สุขใจอ ย่ างแท้จริง

ที่มา ธรรมะย่อยมาแล้ว  na-aan