อ ย่ าเป็นคนใช้ชีวิตเกินตัว แต่ให้ติดดิน มีกินและมีเก็บ

ในยุคนี้นับวันก็จะเห็นคนที่เรารู้จักใช้เ งิ นเกินตัวกันเยอะมาก ด้วยสังคมที่ต้องทำตัวให้เท่าเทียมกับคนอื่นๆหล า ยคนจึงเลือ กใช้ชีวิตให้ดูเหมือนคนอื่นเพื่อที่จะเข้าหน้าเขาติด ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีมากไปกว่าเขาเลย วันนี้เราเลยอย ากเรียกสติหล า ยๆคนว่าการทำตัวหรูกินของแพงๆทั้งที่ยังไม่ร ว ยมันจะทำให้เราลำบากสู้ทำตัวแบบติดดินแต่มีกิน มีเก็บดีกว่า

การดำเนินชีวิตของคนเรา ในหล า ยๆคนนั้นที่เราต่างพ บ เ จ อ ล้วน มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของ ชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแ ว ดล้อมรอบข้าง มัน มีความแตกต่างกันออ กไป และในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า คน มากมายที่มักจะเลือ กใช้ชีวิตเกินตัว ที่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นใช้ชีวิต ติ ด หรู ติ ด ของแบรนด์เนม เ งิ นเดือนหมื่นห้าแต่ เลือ กกินกาแฟแก้วละร้อย ทั้งๆที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ได้ อ ย า ก กินอะไรขนาดนั้น

เพราะกาแฟแก้วร า ค าไม่กี่บาทคุณก็หาซื้ อได้ คุณเลือ กซื้ อแก้วแพงๆ เพื่อที่จะถ่ายรูปอัพลงโซเชียล เพื่อที่จะอ ว ดคนรอบข้างว่าเราใช้ชีวิตหรูหรา เลือ กที่ภูมิใจจะนำเสนอว่า ฉันก็สามารถทำได้ แต่รู้หรือไม่ว่า คนที่เขามีเ งิ นที่เขาร ว ยจริงๆเขา ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำแบบนี้ คนที่เขากินเป็นกิจวัตรประจำวัน เขาจะไม่มานั่งเ สี ยเวลา ถ่ายรูปลงโซเชียล เมื่อคุณร ว ยถึงในระดับหนึ่ ง คุณจะรู้ได้ทันทีว่า เวลามีค่ามากกว่าเ งิ น

คนเขาดูออ ก เพราะเขารู้จักคุณ รู้จักนิสัยคุณมานาน รู้ว่าคุณทำงานอะไร เ งิ นเดือนเท่าไหร่แน่นอนว่า คุณหลอ กคนในโลกโซเชียลได้ แต่ที่แน่นอนคือคุณหลอ กตัวเอง และหลอ กคนรอบตัวไม่ได้ ยิ่งคุณหาซื้ อของแพง ที่ไม่จำเป็น มาอ ว ดมากเท่าไหร่ ไม่นานคุณก็จะจำเป็นข า ยของเหล่านั้น ออ กไปเพื่อนำมาใช้จ่าย เลิกอ ว ด จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นในทุกๆด้าน อ ย่ า อ ว ดร ว ย คนที่เขามั่งมีเขาไม่จำเป็นต้องไปอวดใคร ถึงร ว ยแล้วอ ว ดร ว ย

สักวันหนึ่ งก็จะหมดตัวได้ หากไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออม วันๆหนึ่ งใช้เ งิ นซื้ อความสุข สักวันก็ต้องหมดไป อ ย่ า อ ว ดฉลาด คนที่เขาฉลาดจริงๆ เขาจะไม่พูดโม้ เขาจะฟังมากกว่าพูด จะแกล้งไม่รู้เพื่อให้คนอื่น นำความรู้มาเพิ่มให้ และไม่ชอบที่จะทำตัวเหนือ ทำตัวโดดเด่นกว่าผู้อื่น อ ย่ า อ ว ดเก่ง เราไม่ใช่คนเดียว ที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ ย่อมมีคนที่เก่งกว่าเรา เราต้องร ะ วั งตัวเอง ถ้าเราอวดเก่งเราจะไม่มีการพัฒนา

และจะไม่มีที่ยืน เพราะมีแต่คนคอยหมั่นใส้ตัวคุณ อ ย่ า อ ว ดเด่น แม้เราจะรู้สึกว่าเหนือ กว่าใครๆ ก็อย่ าลืมว่าไม่มีใครเขาอย า กมีความรู้สึกด้อยไปกว่าคนอื่น ถ้ารู้สึกว่าตัวเองเด่นให้ยกย่องคนอื่น ให้เขารู้สึกมีความเท่าเทียมกัน ไม่น้อยหน้ากัน อ ย่ า ชิงดีชิงเด่นกับใครเขา ถึงจะอยู่ในสังคมนี้ได้ อ ย่ า ง สงบสุข อ ย่ า อ ว ดความสุข ความสุขที่แท้จริงเราไม่จำเป็นต้องบอ กใครใคร ไม่จำเป็นต้องโชว์คนอื่นว่าชีวิตของเรามีความเพอร์เฟคมากแค่ไหน

นั่นไม่ใช่คนที่มีความสุข แต่นั่นคือคนที่มักจะมีปมด้อยของตั ว เอง อ ย่ า อ ว ดค ว า ม ลั บ ไม่ว่าเราจะรู้จักใครก็รู้หน้าไม่รู้ใจ อย่ าไปเที่ยวพูดบอ กค ว า ม ลั บกับใครๆเขา เพราะมีไม่กี่คนในชีวิต ที่จะสามารถเก็บค ว า ม ลั บของคุณหรือใครๆเอาไว้ได้

ที่มา chit-in, postsod  horoscopedaily99