เพื่อน 8 ประเภท อย่ าเสียเวลาคบหา ชีวิตจะตกอับ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ลักษณะของเพื่อนที่ไม่น่าคบหา ไม่ควรบื่น มือเข้าไปช่วยเหลือ เพราะจะทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำ กับบทความ เพื่อน 8 ประเภท อย่ าเสียเวลาคบหา ชีวิตจะตกอับ ไปดูกันว่าเพื่อนแบบไหนที่เรานั้นควรรีบถอยห่างให้ไกล

คน 8 เหล่า ที่คุณไม่ควรลืมบุญคุณเขาเลย

1 ไม่ลืมบุญคุณพ่อแม่เลี้ยงดูเรา ตั้งแต่เรายังเล็ก

2 ไม่ลืมผู้ช่วยเหลือย ามเรา เดื อ ด ร้อน

3 ไม่ลืมบุญคุณครู ผู้อบรมสอนสั่ง ผู้ให้ความรู้

4 ไม่ลืมบุญคุณฟ้าดิน ธรรมชาติ

5 ไม่ลืมผู้รู้แนะแนวทาง

6 ไม่ลืมบุญคุณสามี ภรรย า ผู้ร่วมทุ ก ข์กัน มา

7 ไม่ลืมบุญคุณพี่น้อง ที่ช่วยประคอง

8 ไม่ลืมบุญคุณ เพื่อนคบหา มิตรสนิทรู้ใจ

8 เรื่อง ที่พูดง่ายแต่ ทำย ากไม่เหมือนที่พูด

1 อย่ าเชื่อคน พูดคำหวาน หมายล่ อลวง

2 อย่ าเย าะเย้ย ผู้เคราะห์ร้า ย อับโช ค

3 อย่ าระแวง คนตรงใจซื่อเลย

4 อย่ าอิจฉาคนร ว ย เพียงชั่ วข้ามคืน

5 อย่ าเข้าใกล้คนค ดโก ง

6 อย่ าคบหาคน กลับกลอ ก ไม่มีน้ำใจต่อผู้อื่น

7 อย่ าโ ก ร ธผู้หวังดี เพียงแค่เขาพูดจาไม่เข้าหู

8 อย่ าลืมผู้มีคุณ มีความรักให้เธอ

คน 8 ประเภท ไม่ต้อง ช่วยเหลือ ปล่อยไปต ามกร ร ม

1 คนที่ละเ มิ ดศีลธรรม

2 คนตลบตะแลง เปลี่ยนใจ ง่ายดาย

3 คนเห็นแก่เงิน เป็นสิ่งสูงสุด ในชีวิต

4 คนที่ใจคอคับแค บ โลกแคบ

5 คนไร้วาจาสัตย์ พูดไม่เป็นพูด

6 คนทะเยอ ทะย านอย าก

7 คนไม่รู้คุณคน อ กตัญญู

8 คนที่ทำร้า ยคนอื่น เพื่อประโยชน์อย่ างเดียว

8 สิ่ง ที่ไม่ควรทำ เมื่อคุณแก่

1 ไม่อยู่ในบ้านใหญ่ไป

2 ไม่เดินเร็วเกินไป

3 ไม่ซับซ้อนซ่อน เงื่อนเกินไป

4 ไม่ทำอะไรจนเหนื่อยมากไป

5. ไม่อย ากได้ อย ากมีมากไป

6 ไม่หวังชื่อเสียง ลาภยศ

7 ไม่กินอิ่มจนเกินไป

8 ไม่โ ก ร ธ ไม่โมโห เกรี้ ย วเจ้าอารมณ์เกินไป

คน 8 ประเภทนี้ ไม่น่าคบ ไม่น่าเป็นเพื่อน

1 คนคดที่ตี หน้าซื่อ แสร้ ง เป็นคนดี

2 คนที่มีใจคิดแค้ น

3 คนที่ต่อหน้าอย่ าง ลับหลังอีกอย่ าง

4 ผู้ที่จมอยู่ในกิเล สตั ณหา

5 คนอ กตัญญู ไม่รู้คุณ

6 คนยุแยงให้แต กแยก

7 คนที่พูดเท็ จเป็นไฟ

8 คนเน รคุณ ไม่รู้คุณคน

ที่มา san-sabai