เสริมพลังบวกให้ลูกๆ มีกำลังใจด้วย 10 คำพูดจากพ่อแม่

พ่อแม่ทุกคนจึงพย าย ามที่จะพูดด้วยน้ำเ สี ยงที่นุ่มนวล และพูดแต่ สิ่งดีๆกับลูก โดยน้อยคนนักที่จะพูดจา ส บ ถ กับลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่รับรู้ได้ มันคือสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อและแม่ แน่นอนดังนั้นลองมาดูกันว่า 10 คำพูดดีๆที่ลูก อ ย า ก ได้ยินจากพ่อแม่นั้น มีอะไรกันบ้าง

1.พ่อ กับแม่ สนับสนุน ลูกเสมอนะ

พ่อแม่ทุกคน ควรตระหนักอยู่เสมอว่า ลูกไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ลูก เ พ ร า ะฉะนั้นอ ย่ าเอาลูกไปเปรียบเทียบกับตัวเองสมัยเ ด็ กๆ บางอ ย่ างที่พ่อแม่ชอบ ลูกอาจไม่ชอบ มุมมองที่ต่างกัน ถ้าไม่เข้าใจกันก็ทำให้มีปัญหากันได้ และถ้าหากเ ด็ กบางคนถูกบังคับมากๆ ก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีความเป็นส่วนตัว ไร้อิสระ ท้อแท้ และไม่มีความมั่นใจในตัวเองขณะที่บางคนโตมา

ในครอบครัวนัก ก ฎ ห ม า ย แต่ต้องการเป็นนักเขียนหรือบางคน มีความต้องการใช้ชีวิตอ ย่ างที่ อ ย า ก เป็นไม่ว่า เขาจะเลือ กเป็นอ ย่ างไร หากสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้น เป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่ ก็ควรสนับสนุนพวกเขา เพียงแค่บอ กว่า พ่อ กับแม่ยังคงเข้าใจและสนับสนุนลูกทุกเมื่อ ถ้าสิ่งนั้น มันเป็นสิ่งที่ดีและลูกต้องการ

2. พ่อ กับแม่ รัก ลูกมากนะ

แน่นอนว่าลูกคือ ดวงใจของพ่อแม่ แต่การที่ละเลยคำพูดง่ายๆ และมีค่าขนาดนี้มันก็เป็นสิ่งผิ ดพลาดที่ยิ่งใหญ่พอควร เ พ ร า ะคนหล า ยคนไม่มีโอกาสที่จะบอ กรักลูกในวินาทีสุดท้าย เลยด้วยซ้ำในทางกลับกันไม่ว่าจะเป็นลูก หรือ พ่อแม่ รวมไปถึงคนทุกคนก็ควรให้ความสำคัญกับความรัก และคำพูดไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่พ่อแม่จะไม่มีลูกให้บอ กรัก หรือลูกบอ กรัก

ในวันที่สายเกินไปทั้งนี้อ ย่ ามัวแต่แสดงความรักและเชื่อว่าลูกรู้อยู่แล้วว่าพ่อแม่รักลูกมากแค่ไหนเ พ ร า ะบางเวลาคำพูดก็สำคัญไม่แพ้การกระทำเช่นกัน ดังนั้นบอ กรักลูกบ้างเขาจะได้รู้ ว่าจริงๆแล้ว พ่อแม่รักลูกมากแค่ไหน

3. พ่อ กับแม่ ขอโ ท ษ

บางครั้งการขอโ ท ษ มันอาจจะเป็นสิ่งที่ย ากที่สุดที่จะพูด แล้วยิ่งคนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับความเป็นพ่อและแม่ค่อนข้างสูงดังนั้นหากพ่อแม่ทำผิ ด ก็จะคิดกันแต่เพียงว่าพ่อแม่ ไม่ควรที่จะขอโ ท ษลูก ยิ่งคนเป็นพ่อด้วยแล้ว อาจจะย ากขึ้นไปอีกที่จะกล่าวคำว่า ขอโ ท ษกับลูกอ ย่ างไรก็ดีคำขอโ ท ษจากพ่อแม่นั้น ลูกๆ เองก็ควรมีเหตุผลและรู้จักบาปบุญคุณโ ท ษด้วย

เ พ ร า ะลูกไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเ สี ยงหรือออ กคำสั่งกับพ่อแม่ไม่ว่าจะประการใดก็ต ามทั้งนี้ การที่พ่อแม่กล่าวคำขอโ ท ษกับลูกเมื่อทำผิ ดพลาดนั้นไม่ได้ห ม า ยความว่าลูกจะดูถูกความเป็นพ่อเป็นแม่ ในทางกลับกันการที่พ่อแม่ยอมรับ และกล้าขอโ ท ษนั้น มันยังทำให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองเ พ ร า ะกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป อีกทั้งยังเคารพความรู้สึกของผู้อื่นด้วย

4. ลูกเป็น เ ด็ กดี ของพ่อ กับแม่

พ่อแม่ทุกคน ควรทำความเข้าใจธรรมชาติของเ ด็ กก่อนว่า เ ด็ กทุกคน อ ย า ก ได้รับคำชมเชย และได้ยินคำยืนยันจากพ่อแม่อีกสักครั้งว่า เขาเป็นลูกที่ดีพอหรือไม่ดังนั้นหากลูก เป็นเ ด็ กดี มีน้ำใจ น่ารักกับทุกคนพ่อแม่ก็ควรชมเชยลูกบ้างว่า ลูกเป็นเ ด็ กดีของพ่อและแม่มาก เ พ ร า ะการที่เขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ มันจะทำให้ลูกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

5.พ่อ กับแม่ ภูมิใจ ในตัวลูกมากนะ

มันอาจมีบางอ ย่ าง ที่ลูกทำให้พ่อแม่รู้สึกภูมิใจมากป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความเป็นสุภาพบุรษ มีน้ำใจ หรือแสดงความสามารถพิเศษให้เห็นอยู่เสมอพ่อแม่ทุกคนควรลองนึกดูดีๆ ว่า จุดเด่นของลูกคืออะไรแล้วสิ่งใดที่ทำให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเขา ก็ใช้ช่วงเวลาดีๆ บอ กให้ลูกได้รับรู้บ้างว่า พ่อ กับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากน้อยแค่ไหนเ พ ร า ะคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้ มันจะเปลี่ยนเป็น พ ลั งและกำลังใจให้ลูกได้อ ย่ างมหัศจรรย์ทีเดียว

6. ลูกคือ คนสำคัญ ของพ่อ กับแม่นะ

จริงๆแล้ว ข้ อนี้อาจเป็นคำที่สำคัญอันดับแรกๆ เ สี ยด้วยซ้ำ เมื่อในความเป็นจริงแล้ว ลูก คือคนสำคัญและคนพิเศษสำหรับพ่อแม่แต่จะมีสักกี่ครั้งที่พ่อแม่ ได้บอ กให้ลูกรับรู้จากปาก ของพ่อแม่เองบ้าง เชื่อเถอะว่าหากได้พูดให้ลูกรู้ สิ่งที่จะได้กลับมานั้น มันย่อมมีค่ามหาศาลมากกว่าเป็นไหนๆเ พ ร า ะนั่นคือสายใยความรักระหว่างพ่อ แม่ และลูกทั้งนี้พ่อแม่ ทุกคนควร

กอ ดลูกบ้างโดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มโตขึ้น อ ย่ าให้วัยที่เปลี่ยนไปมาทำให้ระยะห่างพ่อ แม่ ลูกห่างกันจนรู้สึกว่าการกอ ดนั้นเป็นเรื่องแปลก ดังนั้นการกอ ดลูกแน่นๆและบอ กว่าเขาสำคัญ มากแค่ไหนแม้จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แต่มันจะเป็นความทรงจำที่คนเป็นพ่อ แม่ และลูกจะไม่มีวันลืมได้เลย

7. แม้เลิกกัน แต่ลูกไม่ต้องเลือ กรัก

ข้ อนี้จะดีสำหรับครอบครัว ที่พ่อแม่มีเหตุที่ต้องเลิกลากันไป ทำให้เ ด็ กตกอยู่ในภาวะสับสน เลือ กว่าจะต้องอยู่กับใคร ซึ่งในระหว่างช่วงเวลาสับสน กับการเลือ กฝั่งของพ่อและแม่แล้วลูกบางคน ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นอาจจะต้องเลือ กด้วยว่าจะรักใครซึ่งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะกีดกันลูกไม่ให้เ ด็ กพบอีกฝ่ายหนึ่งเช่นหากลูกอยู่กับแม่ แม่มักจะสอนให้รักแม่แต่ เ ก ลี ย ด พ่อ

หรือหากอยู่กับพ่อก็ต้องรักพ่อและเก ลี ย ดแม่เป็นต้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือแม่แม้ในที่สุดจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ก็ไม่ควรบังคับลูกให้รักใครคนใด คนหนึ่งเท่านั้นเ พ ร า ะยังไงพ่อ กับแม่ ก็คือบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา

8. พ่อ กับแม่ เชื่อมั่น ในตัวลูกเสมอนะ

ช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น ความเปลี่ยนแปลงหล า ยๆอ ย่ างอาจเข้ามาจนพ่อแม่ตั้งตัวไม่ติด ลูกอาจสูญเ สี ยความมั่นใจในการตัดสินใจหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหาก ใครเคยเจอปัญหาลูกอยู่ในช่วงสับสนแบบนี้ ลองถามตัวเองดูว่า เคยสละเวลาบอ กลูกบ้างหรือไม่ว่า พ่อ กับแม่เชื่อมั่นในตัวลูกมากน้อยแค่ไหน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อและแม่ก็จะอยู่ข้างลูกเสมอ

9. พ่อ กับแม่ ยอมรับ ในสิ่งที่ลูกเป็น

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น มากเท่าไหร่ เขายิ่งต้องการการยอมรับจากพ่อและแม่ มากขึ้นเท่านั้นในความเป็นจริงแล้วลูกมักจะพย าย ามทำทุกอ ย่ างเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับในตัวเขา ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการตัดสินใจในความรักวัยเ ด็ ก หรือ การกระทำต่างๆ ที่ลูกอาจมีพฤติก ร ร ม เ บี่ ย ง เ บ นแม้พ่อแม่จะอยู่คอยดูอยู่ห่างๆและการที่ลูกรู้ว่าพ่อแม่ยอมรับ ในสิ่งที่ลูกเป็น และเลือ กแล้ว นั้นแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ ไม่ได้ละเลยแต่อ ย่ างใด อีกทั้งยังคงรักและเข้าใจอยู่เสมอด้วย เพียงแค่พ่อแม่บอ กกับลูกว่า พ่อแม่เข้าใจและยอมรับลูกเสมอ ไม่ว่าลูกจะเป็นอ ย่ างไรก็ต าม

10. พ่อ กับแม่ ไม่ได้ห ม า ยความว่าอ ย่ างนั้น นะลูก

บางครั้งพ่อแม่ อาจจะพูดอะไรบางอ ย่ างที่ลูกฟังแล้วรู้สึกเ สี ยใจกับคำพูดเหล่านั้น ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว พ่อแม่อาจพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าลูกจะเ สี ยใจกับสิ่งที่พูดออ กไปดังนั้น หากพ่อแม่ทราบว่าลูกเ สี ยใจกับสิ่งที่ๆ ได้พูดออ กไป ก็ควรอธิบายให้เขาเข้าใจว่าห ม า ยความว่าอ ย่ างไรกันแน่ อ ย่ าให้ลูกเข้าใจผิ ดๆ แต่ทางที่ดีก็ควรพูดจาให้ชัดเจนตั้งแต่แรกจะดีกว่า

ที่มา p a t t a n a k i t.n e t  fahhsai