เหตุผลที่คน มีวาสนาไม่ควรอวด

เราทุกคนเกิดมาย่อมมีทุกอ ย่ างไม่เท่กัน ไม่ว่าจะเ งิ นทอง บุญวาสนาล้วนต่างมีไม่เท่ากัน แต่คนที่มีเ งิ นทองมีวาสนาก็ใช่ว่าจะมีตลอ ด ฉนั้นวันนี้เรามีบทความที่ให้ข้ อคิดได้เป็นอ ย่ างดี จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

วาสนา ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อ ย่ างปลอ ดภั ยหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด แต่อยู่ที่ในบ้าน มีเ สี ยงหัวเราะหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือมรดกไว้ให้คุณหรือไม่ แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแ ร ง ให้คุณดูแลปรนนิบัติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่งทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหู หรือเ สี ยงปรบมือ เมื่อคุณมีเ งิ นนั้นดังเพียงใด

แต่อยู่ที่เมื่อคุณล้มลง ยังมีอีกหล า ยมือยื่น มาฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่ เ พ ร า ะฉะนั้น อ ย่ าอวดว่ามีเ งิ น เ พ ร า ะย ามเ จ็ บป่ ว ยนอนโรงพย าบาล มันไม่ต่างอะไรกับกระดาษ อ ย่ าอวดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เ พ ร า ะวันใดที่คุณล้มป่ ว ย

ยังมีคนเป็นจำนวน มากที่ทั้งเก่ง และเยี่ยมยอ ดรอเ สี ยบตำแหน่งต่อจากคุณ อ ย่ าอวดรถยนต์ที่คุณขับ เ พ ร า ะวันใดที่คุณ ต า ย กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่น อ ย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณ ต า ย มันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น สุขอยู่ที่ใด สุขอยู่ที่ใจ รู้ใจได้สุข

ที่มา นุสนธิ์บุคส์  meeruk