เ งิ นนั้นไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิต แต่ทุกอ ย่ างในชีวิตต้องใช้เ งิ น

หล า ยคนพูดกับผมว่า เ งิ นไม่สำคัญกับผมหรอ ก แต่รู้ไหม ผมก็ยังเห็นเขาใช้ชีวิตเร่งรีบ ดิ้นรนหางานทำและยังออ กไปทำงานแต่เช้ แถมยังเลิกงานตั้งห้าโมงเย็นของทุกวันอีก เ งิ นไม่สำคัญจริงหรือ และยังมีอีกคนพูดว่า เ งิ นนั้นไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิตหรอ ก แต่รู้ไหมว่าล่าสุด เขาได้โทรมายืมเ งิ นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหลๅยพัน

เพื่อไปจ่ายค่างวดที่ยังค้างอยู่หล า ยงวด แสดงว่า เ งิ นไม่ใช่ทุกอย่งในชีวิต จริงหรือไม่ อีกคนพูดว่าต า ย ไปแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอ ก คำนี้เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้คนในครอบครัวของเขากำลังจะจากไป เ พ ร า ะป่ ว ยหนัก ต้องใช้เ งิ นหล า ยบาทในการรั ก ษ า

แต่เมื่อไม่มีเ งิ นจะทำยังไง อันนี้ลองตอบดู ยังมีอีกคนเขาพูดว่า ไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไม แค่นี้ก็พอแล้ว แต่รู้ไหมว่าเท่าที่รู้จักกัน มาหล า ยสิบปีแล้ว เขายังต้องดิ้นรน และย่ำแย่เหมือนเดิม ในวันนี้เราควรดิ้นรน กันไหมล่ะ คิดดูนะ ถึงแม้ว่าเ งิ นจะไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิต แต่สิ่งของต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ก็ต้องใช้เ งิ น

การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ก็ต้องใช้เ งิ น ทุกสิ่งทุกอ ย่ างในชีวิตของคนที่พูดคำนี้ ก็ต้องใช้เ งิ น ไม่มากก็น้อย ใช่ว่าจะได้มาแบบฟรีๆ จริงไหมครับ มีคนพูดอีกว่า ความสุขนั้นไม่ได้วัดกันที่เ งิ นหรอ ก แต่ยังเห็นคนที่พูดคำนี้ ขับรถจักรย านยนต์ไปส่งลูกไปโรงเรียนต ากฝนต ากแดด

และมองไปที่รถยนต์ข้างๆ แล้วคิดในใจว่า ถ้าเรามีรถยนต์ ลูกเราคงไม่ต้องต ากฝนต ากแดดเช่นนี้ แล้วแบบนี้ ความสุขไม่ได้วัดกันที่เ งิ นจริงหรือ ถ้าเกิดมาชีวิตหนึ่งแล้วไม่คิดจะพย าย ามทำอะไรเพื่อใครสักคน ก็อ ย่ ามีครอบครัวเลย เ พ ร า ะเขาเหล่านั้นต้องมาทนลำบากกับคนที่ไม่เอาไหน เราต้องเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานสิ

วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน คำนี้มีความห ม า ยที่ดีและต้องตั้งเป้าห ม า ย ถ้าเป้าห ม า ยมันใหญ่มาก ทำแล้วเหนื่อย ท้อ ก็แบ่งเป้าห ม า ยนั้นเป็นชิ้นเล็กๆ ทำทีละชิ้น ทำให้สำเร็จแล้วก็ให้รางวัลตนเอง จากนั้นก็มุ่งสู่เป้าห ม า ยชิ้นต่อไป แล้วเราจะไม่เหนื่อย และยังสนุกกับมันอีกด้วย คิดเล่นๆ ถ้าในวันนี้อๅกๅศที่หๅยใจต้องใช้เ งิ นซื้อ เชื่อไหมว่าคนที่จะต า ยจากไปคนแรก คือคนที่ไม่คิดจะดิ้นรนและไม่พย าย ามทำอะไรเลย

ฉะนั้นจากวันนี้ไป ก่อนจะพูดว่า เ งิ นไม่สำคัญ ให้ลองพิจารณๅอีกครั้ง แล้วถามตัวเองใหม่ซิว่า เ งิ นไม่สำคัญจริงหรือ เ งิ นซื้อไม่ได้ทุกอ ย่ าง แต่ซื้อได้หล า ยอ ย่ าง แล้วสุดท้ายเ งิ นจะทำให้เรา ไม่ต้องทำทุกอ ย่ างเพื่อเ งิ น เ งิ นคือสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกได้หมด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่ทุกคนแข่งขันกันแทบเป็นแทบต า ย ทุกวันนี้ก็เพียงเ พ ร า ะต้องการเ งิ น

เรียนหนักจนแทบไม่ได้นอน โตมาหน่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำ แก่มาเริ่มป่ ว ยเข้าโรงบาล ล้วนต้องใช้เ งิ นทองทั้งนั้น ไม่ต้องมองในมุมของอุดมการณ์ หรือจรรย า บรรณสูงส่งอะไร สุดท้าย มันก็แค่มโนภาพโ ง่ๆ ที่เราตั้งมาบังความต้องการที่แท้จริงของเรา

ที่มา dhammasawatdee