เ งิ นไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิต แต่ถ้าชีวิตไม่มีเ งิ นจะลำบากมาก

หล า ยคนพูดกับผมว่าเงิ นไม่สำคัญกับผมหรอ ก แต่รู้ไหมผมก็ยังเห็นเขาใช้ชีวิตเร่งรีบ ดิ้นรนหางานทำ และยังออ กไปทำงานแต่เช้า แถมยังเลิกงาน ตั้งห้าโมงเย็นของทุกวันอีก เงิ นไม่สำคัญจริงหรือ และยังมีอีกคนพูดว่าเงิ นนั้นไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิตหรอ ก

แต่รู้ไหมว่าล่าสุดเขาได้โทรมา ยืมเงิ นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหล า ยพัน เพื่อไปจ่ายค่างวด ที่ยังค้างอยู่หล า ยงวดแสดงว่าเงิ นไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิตจริงหรือไม่ อีกคนพูดว่าต ายไปแล้ว ก็เอาไปไม่ได้หรอ ก คำนี้เชื่อว่าหล า ยคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับ

แต่ตอนนี้คนในครอบครัวของเขา กำลังจะจากไปเ พร า ะป่ ว ยหนัก ต้องใช้เงิ นหล า ยบาทในการ รั ก ษ าแต่เมื่อไม่มีเงิ น จะทำยังไงอันนี้ลองตอบดู ยังมีอีกคนเขาพูดว่า ไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมแค่นี้ก็พอแล้ว แต่รู้ไหมว่าเท่าที่รู้จักกัน มา หล า ยสิบปีแล้วเขายังต้องดิ้นรนและย่ำแย่เหมือนเดิม ในวันนี้เราควรดิ้นรนกันไหมล่ะ

คิดดูนะถึงแม้ว่าเงิ นจะไม่ใช่ทุกอ ย่ างในชีวิต แต่สิ่งของต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ต้องใช้เงิ น การดำเนินชีวิตในแต่ละวันก็ต้องใช้เงิ น ทุกสิ่งทุกอ ย่ างในชีวิตของคนที่พูดคำนี้ ก็ต้องใช้เงิ นไม่มากก็น้อย ใช่ว่าจะได้มาแบบฟรีๆจริงไหมครับ มีคนพูดอีกว่าความสุขนั้นไม่ได้วัดกันที่เ งินหรอ ก แต่ยังเห็นคนที่พูดคำนี้ ขับรถจักรย านยนต์

ไปส่งลูกไปโรงเรียนต ากฝน ต ากแดด และมองไปที่รถยนต์ข้างๆ แล้วคิดในใจว่าถ้าเรามีรถยนต์ ลูกเราคงไม่ต้องต ากฝนต ากแดดเช่นนี้ แล้วแบบนี้ความสุขไม่ได้วัดกันที่เงิ นจริงหรือ ถ้าเกิดมาชีวิตหนึ่ง แล้วไม่คิดจะพย าย ามทำอะไรเพื่อใครสักคน ก็อ ย่ ามีครอบครัวเลย

เ พร า ะเขาเหล่านั้น ต้องมาทนลำบาก กับคนที่ไม่เอาไหน เราต้องเกิดมาเพื่อทำสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานสิ วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน คำนี้มีความหมายที่ดี และต้องตั้งเป้าหมาย ถ้าเป้าหมายมันใหญ่มากทำแล้ว เหนื่อยท้อก็แบ่งเป้าหมายนั้นเป็นชิ้นเล็กๆ ทำทีละชิ้น ทำให้สำเร็จ

แล้วก็ให้รางวัลตนเองจากนั้น ก็มุ่งสู่เป้าหมายชิ้นต่อไป แล้วเราจะไม่เหนื่อย และยังสนุกกับมันอีกด้วย คิดเล่นๆถ้าในวันนี้ อากาศที่ห า ยใจต้องใช้เงิ นซื้ อเชื่อไหมว่า คนที่จะจากไปคนแรก คือคนที่ไม่คิดจะดิ้นรน และพย าย ามทำอะไรเลย ฉะนั้นจากวันนี้ไปก่อนจะพูดว่าเ งินไม่สำคัญ ให้ลองพิจารณาอีกครั้ง

แล้วถามตัวเองใหม่ซิว่าเงิ นไม่สำคัญจริงหรือ เ งินซื้ อไม่ได้ทุกอ ย่ าง แต่ซื้ อได้หล า ยอ ย่ าง แล้วสุดท้ายเ งินจะทำให้เราไม่ต้องทำทุกอ ย่ างเพื่อเงิ น เงิ นคือสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกได้หมด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่ทุกคนแข่งขันกันแทบเป็นแทบต า ย ทุกวันนี้

ก็เพียงเ พร า ะต้องการเ งิน เรียนหนักจนแทบไม่ได้นอน โตมาหน่อยทำงานหามรุ่งหามค่ำ แก่มาเริ่มป่ ว ยเข้าโรงบาล ล้วน ต้องใช้เงิ นทองทั้งนั้น ไม่ต้องมองในมุมของอุดมการณ์ หรือจรรย าบรรณสูงส่งอะไร สุดท้ายมันก็แค่มโนภาพโ ง่ๆ ที่เราตั้งมาบังความต้องการที่แท้จริงของเรา

ที่มา อ่า นสนุก  yakrookaset