โบราณว่าไว้ 8 ลักษณะของบ้านที่ไม่ดี เ งิ นทองรั่วไหลออ กไม่มีเก็บ

การสร้างบ้าน นอ กจากเลือ กแบบบ้านที่สวย ถูกใจเจ้าของบ้านแล้ว การดูหลักฮ ว งจุ้ ยบ้านที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพื่อให้เป็นสิริมงคลถูกต้องต ามหลักฮ ว งจุ้ ย ซึ่งจะส่งผลต่อคนในบ้าน ทั้งในเรื่องการงาน การเ งิ น และความสัมพันธ์ ให้คนในบ้านอาศัยอยู่อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข วันนี้เราจะพามาดูข้ อห้ามที่ไม่ควรทำ มีอะไรบ้าง

1 ประตูตรงกับบันได

ด้านของฮวง จุ้ ย มีความเ ชื่ อไว้ว่าการสร้างบ้ า นเรือนที่มีประตูตรงกับบันได ลักษณะเปิดประตู มาก็เจอ กับบันไดเลย เป็นลักษณะเช่นนี้จะทำให้มี เ งิ นทองรั่วไหลออ กไป ทำสิ่งใด ก็ไม่เจริญก้าวหน้า

2 พื้นที่ไม่สะอาด

สภาพแวดล้อมที่ไม่น่ามอง ที่ไม่สะอาดจะทำให้ไม่สามารถ จะรับพลังงานในด้านดีพลังงาน ในด้านบวกเข้ามาได้เลย มีเ งิ น มีทองเข้ามา ก็มักจะมีทางออ กไปอยู่เสมอ ไม่มีความน่าอยู่ การทำความสะอาดทั้งตัวบ้ า นทั้งบริเวณลานหน้าบ้ า น ให้ดูโปร่งโล่งให้ดูสะอาดต านั้น เป็นเรื่องสำคัญ ที่ควรจะดูแล และใส่ใจในเรื่องแรกๆ

3 หน้าต่างเยอะ

หน้าต่างใน บ้ า นที่มีจำนวน มากจนเกินไปนั้น นั่นจะทำให้การเ งิ น การงานรั่วไหลอยู่เสมอควรมี ในปริมาณที่พอ ดี สำหรับการแก้ปัญหานี้ให้ใช้ผ้าม่านทึบ มา ติ ด เอาไว้เพื่อที่จะป้อง กันพลังงานไหลออ กไป

4 บ้ า นที่อยู่ต่ำกว่าถนน

คนโบราณคนเก่าแก่ เอากันเอาไว้ว่า บ้ าน ที่อาศัยอยู่หากอยู่ ต่ำกว่าพื้นถนนจะทำให้ผู้คน ที่อาศัยอยู่นั้นได้รับพลังงานในส่วนที่ไม่ดี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรา สามารถแก้ได้ด้วยการ ทำบริเวณลานหน้า บ้ า นให้เป็นพื้นที่กว้าง เพื่อเป็นการตักตวงพลังงาน ที่ดีเอาไว้ให้เข้ามาหาได้

5 ประตูหน้าบ้ า นแคบ

เขาว่ากันว่าประตูนั้นเป็นในด้าน ของพลังงานที่ดีและไม่ดี ทางเข้าออ กประตูหากมีประตูที่แคบ ข้าวของวางเกะกะอยู่บริเวณนั้น จะทำให้ได้รับพลังงานที่ไม่ดี ควรที่จะรีบแก้ไข หากประตูเล็กเป็นสิ่ง ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ควรที่จะไม่มีสิ่ง ของมาวางเกะกะ และทำความสะอาด ให้ดูโล่งให้ดูสบาย มีทางเดินที่กว้าง

6 รั้วอยู่ต่ำมาก

สำหรับบ้ า นท่านใด ที่มีรั้วที่ต่ำกว่าระดับสายต า นอ กจากทำให้อยู่แล้ว รู้สึกไม่สบายใจ ไม่มีความเป็นส่วนตัว ต ามความเ ชื่ อว่ากันว่าจะทำให้ เก็บเ งิ นทองไม่อยู่ มีเรื่องราวที่ไม่ดีเข้ามา แก้ไขได้ให้หาต้นไม้ มาบังระดับสายต าที่พอ ดี ก็จะตัวช่วยได้เช่นกัน

7 หน้าบ้ า น มีเสาไฟฟ้า

เสาไฟสายไฟที่มาก มันทำให้พื้นที่ การมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บ่งบอ กเป็นการเปิดรับพลังงานที่ไม่ดี

8 บ้ า นที่มีสะพานตัดผ่ า น

สะพานที่ตัดผ่ า น ทำให้ วิสัยทัศน์ในการมองไม่ค่อยดี เท่าไหร่นัก ในตำแหน่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่ง ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกบ้ า น ที่อยู่เป็น อ ย่ า ง มาก

ที่มา hostingrc  horoscopedaily99