โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก

พ่อแม่คือผู้มีพระคุณและคือคนที่รักเราด้วยความจริงใจ รักที่เป็นรักแท้บางคนเมื่อโตขึ้นไม่เคยคิดจะอย ากกลับมาหาพ่อแม่เลย บางคนกลับมาก็ตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้ว ชีวิตของเราพ่อแม่คือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต สำหรับวันนี้เรามีบทความดีๆมาฝากเช่นเคย จะพูดถึงเรื่องอะไรเราไปดูกันเลย

วันนี้ลูกๆ หล า ยคน อาจจะกำลังอยู่กับพ่อแม่ ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่น ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอ ย่ างดี อย ากได้อะไร พ่อแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไร มีพ่อแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหน พ่อแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไร พ่อแม่ก็ส่งเ สี ยให้เรียน อย ากทำอะไร พ่อแม่ก็คอยส่งเสริม สนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมา

ลูกๆ หล า ยคนได้รับความสุข สะดวกสบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เ งิ นทองที่ใช้จ่ายได้ต ามใจปรารถนา พร้อมทั้งการศึกษาที่ดี ในสถาบันที่มีชื่อเ สี ยง ความสมบูรณ์ ความสะดวกสบายที่ลูกได้รับ ความสุขเกษมเปรมปรีด์ในทุกวันนี้ ได้มาจากใคร

หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่ โบราณว่า ข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กล า ยเป็นเ ด็ กมีปัญหา เป็นภาระของสังคม ต้องทุ ก ข์ท ร ม า นอ ย่ างหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่ง ในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก

เต็มไปด้วยอั น ต ร า ยรอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอ ย่ างปลอ ดภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อ กับแม่ ถ่อเปรียบเสมือน พ่อ แพเปรียบเสมือน แม่ ถ้าถ่อหัก ก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ทุลักทุเลพอควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50-50 แต่หากแพแตก หรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงริบหรี่เต็มที อาจต้องจมน้ำ หรือเป็นอาหารของสั ต ว์ร้ า ย

เปลวเทียนละล า ยแท่ง เพื่อเปล่งแสง อันอำไพ ชีวิตมล า ยไป เหลือสิ่งใด ไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้น เหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้ส่องแสงนานเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลงๆ คล้ายกับชีวิตแม่ ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลงๆ อายุที่ได้มา ก็คือเวลาที่เ สี ยไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลง และหดห า ยลงไปเท่านั้น น้ำต าเทียนที่ไหลหยดย้อย เหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ ในที่สุดเทียนเล่มนี้ ก็จะเหลือเพียงไส้ดำๆ วาระสุดท้ายของแม่ก็เป็นเช่นนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอ ย่ างแก่ลูก

แม่ผู้ยอมอ ด เพื่อให้ลูกอิ่ม

แม่ผู้ยอมทุ ก ข์ เพื่อให้ลูกสุข

แม่ผู้ยอมลำบาก เพื่อให้ลูกสบาย

แม่ผู้ยอมต า ย เพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่

แม่ผู้ที่รัก เป็นห่วงเป็นใย และเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก หิวไหมลูก ลูกอย ากทานอะไร ลูกอย ากได้อะไร

บอ กแม่มาแม่จัดให้ แล้วลูกล่ะ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูท่าน ไม่เคยทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูก รู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน เรารักสิ่งใด ก็ควรถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเราได้นาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่าน

ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้ว ไม่ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลย อ ย่ านิ่งดูดาย เพราะเราสามารถมีแม่ ได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในชาตินี้ คิดไว้เสมอ หากพรุ่งนี้ไม่มีแม่

ที่มา  aanplearn