ในความเป็นจริงของชีวิต ดีกับใครแล้วเหนื่อย ใจ ถอยออ กมา ความดีมันซื้ อใจใครไม่ได้

เมื่อความเป็นจริงของชีวิตได้สอนให้เราได้รู้ว่าความดีของเรา มันไม่สามารถที่จะใช้ซื้ อใจของใครได้ และบทความนี้ก็มีข้อคิดดี ๆ ที่อย ากให้คุณได้อ่ า นและนำไปใช้ในชีวิตของคุณ กับบทความ ในความเป็นจริงของชีวิต ดีกับใครแล้วเหนื่อย ใจ ถอยออ กมา ความดีมันซื้ อใจใครไม่ได้

ถ้าเหนื่อยนักก็ไม่ต้องพย าย ามทำตัวให้เป็นที่รักของทุกคนหรอ ก มันเป็นไปไม่ได้ อยู่กับใครแล้วเหนื่อยใจนัก ก็ถอยออ กมาพักบ้างเถอะ มันย ากที่จะเปลี่ยนใจคนที่เ ก ลี ย ดเรา ให้หัน มาชอบเรา เอาเวลาไปใช้กับคนที่รักเรา และมีความสุข เวลาอยู่ด้วยกันดีกว่า

อย่ าเสียเวลานั่งปั้นหน้า อยู่กับคนที่ไม่คิดจะยอมรับเราเลย บางครั้งความดีของเรา ก็ซื้ อใจใครไม่ได้ การทำดีบางครั้งอาจหมายถึง การทำให้ถูกที่ ให้ถูกคนด้วย อย่ าเสียใจ ถ้าเค้ามองไม่เห็นในสิ่งที่เราตั้งใจ แต่จงดีใจ และภูมิใจเถอะว่า

เราได้ทำดีที่สุดแล้ว บางครั้งคนเรา ก็ชอบคิดว่า การทำดีกับใคร ก็ให้คนๆนั้นตัดสิน ว่าเราดีหรือไม่ แต่ความเป็นจริงแล้ว ที่สุดของความดีของคนเรานั้น มันไม่ได้เท่ากันหรอ ก ดังนั้นเราจึงคาดหวังไม่ได้ ว่าเราหรือเค้า ใครกันแน่

ที่ดีกว่ากัน แต่ให้เราคิดแค่ว่า เราทำดีให้ถึงที่สุดของเรา แล้วก็พอ การจากกันด้วยความดี สักวันคงจะรู้ผลแห่งความดีนั้นๆ แต่การจากกันด้วยความเ ลว ต่อให้นานเพียงใด ความเ ลวก็ไม่อาจเปลี่ยนเป็นความดีไปได้ เลือ กใช้เวลาที่มีต่อกัน

ให้ดีที่สุด ส่วนผลนั้นปล่อยให้เวลา เป็นเครื่องยืนยันความชัดเจนเอง อย่ าคาดหวัง ในการทำความดี เมื่อเราไม่คาดหวังเราก็ไม่ต้องผิดหวัง ทำอย่ างไรเขาก็ไม่ชอบเราก็ถอยออ กมา ปรับอย่ างไรก็ไม่ได้ผล ก็กลับมาเป็นตัวเองเถอะ เวลามีน้อย ใช้กับคนที่รักเราดีกว่า

ทุกๆสิ่งผ่านเคลื่อนเข้ามา และค่อยๆเคลื่อนผ่านจากไป วันเวลาเป็นสิ่งที่ทุกๆคนมี และแน่นอนว่า วันเวลาที่ทุกๆคนมีอยู่นั้น ก็กำลังค่อยๆหมดไป หมดลงไปเรื่อยๆ

ที่มา stand-smiling