ในวันที่ลำบาก ใครที่อยู่กับเรา คนนั้นคือคนที่ใช่ สำหรับเรา

ในวันที่ลำบาก ใครที่อยู่กับเรา คนนั้นคือคนที่ใช่ สำหรับเรา

ความรักที่แท้จริง พิสูจน์กันในเวลาที่ย ากลำบาก ไม่ใช่ในเวลาที่มีความสุข

ใครก็อยู่ข้างเราได้ เวลาที่ทุกอย่ างดี เวลาที่เราดูดี ชีวิตดี ยิ้ม หัวเราะมีความสุข ใครๆ ก็อย ากอยู่ใกล้

แต่คนที่เราคิดจะร่วมชีวิตกับเขา จะยังต้องการเรามั้ย

ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้ดูดีอย่ างตอนนี้ ถ้าเราเจอปัญหาในชีวิต

เขาจะจับมือผ่านอุปสรรค ผ่านช่วงเวลาที่ย ากลำบากไปกับเรามั้ย

ลองใช้เวลาเรียนรู้เขา ดูเขาในช่วงเวลาที่เราทุกข์ใจ เสียใจ อ่อนแอบ้าง

ไม่สวยงามบ้าง เหนื่อยบ้าง ท้อแท้บ้าง หรือชีวิตเราไม่สมบูรณ์เพียบพร้อมบ้าง

ว่าเขาจะเป็นยังไง ถ้าเขาเหมือนเดิม เขาคือ “คนที่ใช่” ถ้าเขาเปลี่ยนไป เขาคือ “คนที่ไม่ใช่

เพราะความรักที่แท้จริง พิสูจน์กันที่การเป็น ‘เพื่อนร่วมทุกข์’ ไม่ใช่ ‘เพื่อนร่วมสุข’ อย่ างเดียว

ความลำบากมันทำให้เรารู้ว่า ใครบ้างที่รักเราจริง ใครบ้างที่ยังอยู่เคียงข้างกันในวันที่ชีวิตเราอับจน

ใครบ้างที่ไม่เดินหนีไป ในเวลาที่เราหมดสิ้นทุกอย่ างในชีวิต ย ามรักพูดว่ารัก

แต่น้อยคนนักที่จะได้เจอรักอย่ างแท้จริง หลายคู่ที่ดูแลรักกันมาอย่ างดี

แต่เมื่อถึงเวลาจุดเปลี่ยนของชีวิต ใครคนนึงที่ต้องพบกับความลำบาก

เมื่อถึงเวลานั้น เราจะรู้ได้เลยว่า คนที่เคยบอกว่ารัก ยินดีที่จะอยู่เคียงข้างเราเหมือนเดิมไหม

ถ้าเขายินดี ที่จะอยู่ร่วมทุกข์ไปกับคุณ จงรำลึกและจดจำไว้ เสมอว่า คนนี้แหละ ที่รักคุณอย่ างแท้จริง

และเป็นคู่ชีวิตที่จะฝากชีวิตไว้กับเค้าได้ ใน ย ามที่คุณลำบาก เขากลับไม่ทิ้ง ไม่หนีหายจากคุณไป

ค่อยดูแล ให้กำลังใจ ค่อยให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทำได้เสมอมา

จงตอบแทนให้ดีที่สุด หากแม้วันนึงคุณมีโอกาส มีชีวิตที่ดีขึ้น

ก็จงอย่ าลืมคนคนนี้ อย่ าทอดทิ้ง อย่ าลืมความทุกข์ย ากที่เขาฝ่าฟันมากับคุณ รักและดูแลเขาให้ดีที่สุด

เท่าที่ชีวิตคุณจะทำได้ เพราะความรักที่เขามอบให้นั้น มันมีค่ามากมายที่หาไม่ได้ง่ายเลยหรืออาจจะหาไม่ได้อีกแล้ว ในชีวิตนี้

แต่หากเขาต้องการเดินออกไปจากชีวิตคุณ ร่วมสุขแต่ไม่ร่วมทุกข์

ก็จงปล่อยให้เขาไป แล้วจำให้ขึ้นใจ ให้เป็นบทเรียนราคาแพง

ว่าความลำบากครั้งนี้ในชีวิต มันทำให้คุณช้ำมากมายเพียงใด

แล้วอดทนต่อสู้กับความทุกข์ ในครั้งนี้ ผ่านมันไปให้ได้

เมื่อถึงเวลานั้น คุณจะนึกขอบคุณ ความลำบาก ที่ทำให้คุณหลุดพ้น จากคนที่ไม่รักกันจริง

ที่มา : getwellsoonxoxo